MZ informuje – minister Kopacz nowelizuje siatkę płac obowiązująca w publicznych zoz, gdyż "brak podwyżki wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, zarówno w 2010, jak i w 2011 r., spowoduje, iż wynagrodzenie części grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) będzie znacznie odbiegać od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r".

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia …………………. 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Tabela miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania 

Kwota w zł

 

I

 

1020 – 1400

II

 

1020 – 1410

III

 

1020 – 1420

IV

 

1030 – 1430

V

 

1040 – 1470

VI

 

1060 – 1570

VII

 

1080 – 1690

VIII

 

1100 – 1810

IX

 

1120 – 1930

X

 

1140 – 2050

XI

 

1160 – 2170

XII

 

1180 – 2290

XIII

 

1200 – 2420

XIV

 

1230 – 2600

XV

 

1300 – 2850

XVI

 

1440 – 3100

XVII

 

1580 – 3350

XVIII

 

1720 – 3650

XIX

 

1860 – 3950

XX

 

2000 – 4250

XXI

 

2150 – 4550

XXII

 

2320 – 4850

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Jego celem jest dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2011 roku.

W planie budżetu na 2011 rok nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej. Brak podwyżki wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, zarówno w 2010, jak i w 2011 r., spowoduje, iż wynagrodzenie części grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) będzie znacznie odbiegać od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. (zwłaszcza w czterech pierwszych kategoriach zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.)).

W związku z tym należy skorygować wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego w ww. kategoriach zaszeregowania, tak aby nie odbiegały one od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.386 zł), określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1288). Z tego też względu w tabeli podniesiono wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania z kwoty 1.280 zł do kwoty 1.400 zł, w II kategorii z kwoty 1.300 zł do kwoty 1.410 zł, w III kategorii z kwoty 1.320 zł do kwoty 1.420 zł oraz w IV kategorii z kwoty 1.370 zł do kwoty 1.430 zł.

Należy dodać, że wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) otrzymują przeważnie pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy, którzy nie otrzymują dodatku za wysługę lat, a w przypadku gdy pracodawca nie tworzy funduszu premiowego, również premii.
Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Powyższe uzasadnienie pochodzi ze strony internetowej ministerstwa zdrowia

 

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze