MZ: Pielęgniarki wykonujące czynności pielęgniarskie w domach pomocy społecznej nie powinny z tego tytułu być narażone na utratę prawa wykonywania zawodu.

4 min czytania
AktualnościInterpelacje posłów i senatorówPielęgniarka DPS
MZ: Pielęgniarki wykonujące czynności pielęgniarskie w domach pomocy społecznej nie powinny z tego tytułu być narażone na utratę prawa wykonywania zawodu.

Interpelacja nr 1340

do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej

Szanowna Pani Minister! Ustawy wprowadzające standaryzację domów pomocy społecznej wymagają zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Okazuje się bowiem, że w polskim prawie istnieją duże luki dotyczące opieki medycznej nad ludźmi zamieszkującymi w domach pomocy społecznej. Pensjonariusze tych domów to w większości ludzie chorzy i starzy, wymagający kwalifikowanego nadzoru pielęgniarskiego. DPS-y jednak pielęgniarek zatrudniać nie mogą, ponieważ nie są zakładem opieki zdrowotnej – a tylko taki posiada owe uprawnienia. Skutek jest taki, że pielęgniarki zatrudnia się jako opiekunki, które jednak po pięciu latach pracy tracą prawo wykonywania zawodu pielęgniarskiego.

Prawdopodobnie w poprzedniej kadencji Sejm RP podjął prace nad nowelizacją ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i miało się tam znaleźć rozwiązanie tej sprawy.

W związku z tym proszę Panią Minister o odpowiedź na pytanie:

Czy ministerstwo podjęło działania zmierzające do prawnego usankcjonowania pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej, tak aby nie traciły one uprawnień zawodowych?

Z poważaniem

Poseł Anna Bańkowska

Bydgoszcz, dnia 11 lutego 2008 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 1340

w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na otrzymaną za pośrednictwem Pana Marszałka, przy piśmie z dnia 27 lutego br., znak SPS-023-1340/08, interpelację pani poseł Anny Bańkowskiej w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, uprzejmie informuję, że:

Wejście w życie reformy ochrony zdrowia w zdecydowany sposób zmieniło warunki funkcjonowania domów pomocy społecznej w zakresie opieki zdrowotnej. Domy w wyniku zapisów ustawowych nie posiadają tytułu do świadczenia usług zdrowotnych w placówce, a jedynie umożliwiają mieszkańcom korzystanie z tych usług. Wejście reformy ochrony zdrowia zbiegło się w czasie z reformą samorządową, która usytuowała te jednostki organizacyjne w katalogu zadań własnych samorządu powiatowego, co jest również nie bez wpływu na sposób funkcjonowania tych jednostek. Samorządy w ramach obowiązującego prawa realizują własną koncepcję organizacji tych placówek. Nie oznacza to, iż władze samorządowe zrezygnowały z zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Poziom zatrudnienia personelu medyczno-rehabilitacyjnego od kilku lat utrzymuje się na wyrównanym poziomie, stanowiąc 18,2% ogólnej liczby zatrudnionego personelu.

Dom pomocy społecznej zgodnie z art. 55 ust. 1 jest jednostką świadczącą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Określony w rozporządzeniu ministra polityki społecznej w sprawie domów pomocy społecznej standard świadczonych usług po stronie usług opiekuńczych wymienia między innymi pielęgnację, do której ma prawo mieszkaniec, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Zatrudniony w domach pomocy społecznej personel to zespół ludzi reprezentujący szeroki przekrój różnych zawodów. Najważniejsze jest jednak, aby personel umiejętnie wchodził w różne role, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, spełniając w ten sposób warunek standardu szybkiej reakcji na występującą potrzebę. W związku z tym przypisuje się również personelowi różne role, aby stworzyć warunki optymalnego zaspakajania potrzeb mieszkańców.

Resort zawsze stał na stanowisku, że w ramach standardu świadczonych usług mieszkańcy domów pomocy społecznej powinni mieć zapewnione właściwe warunki bytu i poczucie bezpieczeństwa, na które składa się między innymi zapewnienie świadczeń zdrowotnych. Zdaniem resortu świadczenia zdrowotne powinny być świadczone przez ochronę zdrowia na terenie domów ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z powyższym podejmowane były wielokrotnie próby ujednolicenia regulacji prawnych w części świadczeń medycznych na analogicznych zasadach jak w placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych czy zakładach opiekuńczo-leczniczych, które dysponują środkami finansowymi na jednego mieszkańca z Funduszu Ochrony Zdrowia oraz ich mieszkańcy mają dostęp do bezpłatnych leków tak jak pacjenci szpitali, próbując równocześnie uporządkować status pielęgniarek zatrudnionych w domach.

Pielęgniarki wykonujące czynności pielęgniarskie w domach pomocy społecznej niczym się nie różnią od pielęgniarek wykonujących analogiczne czynności w zakładach opieki zdrowotnej i nie powinny z tego tytułu być narażone na utratę prawa wykonywania zawodu. Od dłuższego czasu toczy się na ten temat dyskusja, w efekcie której w pakiecie ustaw reformujących system ochrony zdrowia znalazła się propozycja zmiany do ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej w art. 20, która gwarantuje prawo do wykonywania zawodu pielęgniarkom zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Czesława Ostrowska

Warszawa, dnia 21 marca 2008 r.

 

Zobacz także:

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Aktualności według działów – pielęgniarka DPS

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Liczba pielęgniarek anestezjologicznych z tytułem specjalisty.

1 min czytania
Pielęgniarki w liczbach Kilka dni temu, w artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych pisaliśmy o liczbie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w…
Aktualności

Prezent idealny dla pielęgniarek i położnych.

1 min czytania
Gadżety dla pielęgniarek i położnych Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli masz w rodzinie pielęgniarkę lub położną i szukasz dla…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
Komentarze