MZ w 2017 r.: Pielęgniarki z tymi samymi obowiązkami, z jednakowym wynagrodzeniem.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
MZ w 2017 r.: Pielęgniarki z tymi samymi obowiązkami, z jednakowym wynagrodzeniem.

Wykładnia ministerstwa zdrowia w sprawie interpretacji zapisów ustawy z siatką płac pielęgniarek i położnych

Poniżej publikujemy stanowisko ministerstwa zdrowia z 2017 roku, prezentujące interpretacje zapisów ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. Warto je przeanalizować pod kątem bieżącej sytuacji w zakresie siatki płac pielęgniarek – czyli w roku 2023.

Warszawa, 22.09.2017 r.

PPK.0762.12.2017.JJ

Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości co do sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), dalej: “ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.”, przekazuję w załączeniu do wiadomości i wykorzystania stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. określone zostały współczynniki pracy służące do obliczania kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych. Podział na grupy zawodowe został dokonany według kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę na konkretnym stanowisku. Zaszeregowanie pracownika wykonującego zawód medyczny do jednej z grup zawodowych odbywa się w oparciu o wymagania określone przez pracodawcę dla zajmowanego przez pracownika stanowiska, a nie jedynie w oparciu o faktycznie posiadane przez tę osobę kwalifikacje (wykonywany zawód, poziom i kierunek wykształcenia, posiadanie specjalizacji).

W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki albo położnej albo na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej przyporządkowanie do poszczególnych grup zawodowych powinno się odbywać, co do zasady w zakresie grup oznaczonych w poz. 7-9 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Ministerstwo zdrowia: Ustawy o wynagrodzeniach nie można interpretować w oderwaniu od innych regulacji prawnych

Należy jednak jednoznacznie wskazać, że praktyczne zastosowanie przepisów ustawy dokonywane w podmiocie leczniczym na poziomie porozumienia albo zarządzenia odbywać się musi nie tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., ale w każdym przypadku równocześnie należy brać pod uwagę również inne powszechnie obowiązujące regulacje.

Podkreślenia bowiem wymaga, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. określa jedynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych (ustawa nie tworzy siatki płac), jednocześnie nie wyłącza w żadnym miejscu przepisów ogólnych Kodeksu pracy. W przypadku zatem, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne – choć porównywalne – kwalifikacje, wówczas zastosowanie do nich znajdzie art. 183c Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Przepisy omawianej ustawy mają charakter norm ochronnych, tj. gwarantują, że pracownicy wykonujący zawód medyczny nie będą mogli mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Celem ustawy nie jest natomiast ingerowanie w strukturę wynagrodzeń poszczególnych pracowników podmiotów leczniczych. Na pracodawcach (podmiotach leczniczych) w dalszym ciągu spoczywa obowiązek kształtowania wynagrodzeń z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 78 § 1 Kodeksu pracy. Wynagrodzenie za pracę powinno zatem odpowiadać m.in. rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. również nie wyłącza w żadnym miejscu i nie pozwala w trakcie jej wykonywania pomijać innych niż określone w Kodeksie pracy regulacji powszechnie obowiązującego prawa oraz uregulowań wewnątrzzakładowych. W związku z tym przypomnienia wymaga, że szczegółowe warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w danym podmiocie leczniczym powinny być ustalane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Uprawnienia zagwarantowane pracownikom w układasz zbiorowych pracy i regulaminach wewnętrznych, a dotyczące np. zasad kształtowania wynagrodzeń zasadniczych i pozostałych składników wynagrodzeń, w przypadku gdy są korzystniejsze dla pracowników niż to wynika z przepisów ww. ustawy, zachowując swoją moc i powinny być realizowane.

Ciąg dalszy pisma wiceministra zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko opublikujemy w dniu jutrzejszym.

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.6 / 5. Ilość głosów: 16

Bądź pierwszym, który oceni wpis

621 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMUprawnienia pielęgniarekWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – Sąd: ukończenie studiów wyższych nie dawało uprawnień.

3 min czytania
Uprawnienia pielęgniarek z wyższym wykształceniem Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o odszkodowanie dla pielęgniarki za nierówne traktowanie w zatrudnieniu to kopalnia wiedzy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 117 PLN/godz. Zobacz jakie pielęgniarki są poszukiwane.

1 min czytania
Praca dla pielęgniarki Firma z siedzibą w Berlinie będzie współpracować w Polsce z pielęgniarkami w celu przeprowadzenia wizyt domowych w ramach badania…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleUprawnienia pielęgniarek

Prezes izby pielęgniarek wygłasza fałszywą tezę o uprawnieniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes izby pielęgniarek wypowiada zaskakujące opinie Mamy bardzo napiętą sytuację w podmiotach leczniczych. Powodem są płace pielęgniarek i położnych. Z jednej strony…
Komentarze
×
Aktualności

Czy konkursy na pielęgniarki oddziałowe są rzetelne i obiektywne?