Napisano: "Niezrozumiałym jest faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją pomimo że w praktyce pielęgniarka ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji." Jest sprzeciw wobec takiego stanowiska…

3 min czytania
AktualnościNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
Napisano: "Niezrozumiałym jest faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją pomimo że w praktyce pielęgniarka ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji." Jest sprzeciw wobec takiego stanowiska…

       

      

2 stycznia br. pisałem na portalu:

Minister zdrowia podzielił grupę zawodową pielęgniarek i położnych w kontekście wynagrodzeń (projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych), w następujący sposób:

 

 

W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Szpitali Małopolski zgłosiło następująca uwagę:

"Niezrozumiałym jest faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją pomimo że w praktyce pielęgniarka ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji."

Powyższy artykuł czytano prawie 8 000 razy. Komentarzy 30. Szczegóły zobacz tutaj. 

Wybrał Mariusz Mielcarek

W powyższej sprawie otrzymałem korespondencję:

 

Stanowisko 
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2017 roku 

w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec stanowiska Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich przedstawionego w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Skierowane do:
Ministra Zdrowia,
Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich,
Redakcja portalu Portal Pielęgniarek,
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie wyraża sprzeciw wobec stanowiska Stowarzyszenia Szpitali Małopolski przedstawionego w ramach konsultacji społecznych zgodnie, z którym zdaniem Stowarzyszenia "niezrozumiałym jest faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją pomimo, że w praktyce pielęgniarka ze specjalizacją wykonuje taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji nie zmienia się zakres ich obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji".

Na wstępie możemy tylko wyrazić nadzieję, iż podobnego stanowiska, co do specjalizacji pielęgniarek przedstawiciele Stowarzyszenia nie będą prezentowali również odnośnie specjalizacji lekarskich w kontekście odejścia od faworyzowania lekarzy ze specjalizacją w stosunku do lekarzy bez specjalizacji wszak fakt ukończenia specjalizacji przez lekarza również nie powoduje zmiany jego obowiązków.

Przedstawione przez Stowarzyszenie stanowisko świadczy o całkowitym braku znajomości zasad kształcenia oraz nabywania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne, zarówno w toku kształcenia zawodowego, jak i podyplomowego. Mając na względzie wagę i odpowiedzialność pielęgniarki i położnej wykonującej zawód za powierzonych jej pacjentów, ustawodawca nałożył na pielęgniarki i położne (podobnie jak na lekarzy) obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz przyznał im prawo do doskonalenia zawodowego, w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Należy zwrócić uwagę, iż do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki, położne, które pracowały w zawodzie, co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat oraz zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w programie specjalizacji, nie może być krótszy niż 15 miesięcy i dłuższy niż 18 miesięcy i kończy się egzaminem państwowym, po którego zdaniu pielęgniarka, położna uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. W toku specjalizacji pielęgniarka, położna uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie. Nadmienić należy, że w wielu przypadkach, niektóre stanowiska pielęgniarskie obligują do posiadania specjalizacji w określonej dziedzinie, aby pracodawcy mogli kontaktować świadczenia z NFZ. Stanowisko Stowarzyszenia stoi w całkowitej sprzeczności z rozwojem nowoczesnej medycyny i związaną z nim, co raz dalej idącą specjalizacją personelu medycznego. 

Należy ponadto zwrócić uwagę, iż pomimo tego, że specjalizacje są dofinansowywane ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa to dużą część kosztów specjalizacji ponoszą same pielęgniarki, położne, które realizując swój ustawowy obowiązek kształcą się za własne pieniądze i w ramach swego wolnego czasu często tylko dla dobra swoich pacjentów, gdyż nie otrzymują z tego tytułu dodatkowych gratyfikacji finansowych od pracodawcy. 

Na zakończenie chcielibyśmy tylko życzyć wszystkich pacjentom aby wbrew stanowisku Stowarzyszenia, opiekę nad nimi sprawował wysoko wykwalifikowany personel medyczny, w tym specjalistyczny personel pielęgniarski czy położniczy.

 

 
 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze