NFZ – nowelizacja warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa.

3 min czytania
Aktualności

Zarządzenie Nr 53/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka  długoterminowa

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) zarządza się, co następuje:
Traci moc zarządzenie Nr 61/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa.

§ 1.

  1. Ustala się warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa stanowiące załącznik do zarządzenia.
  2. Świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów w stanie apalicznym/wegetatywnym, stanowiące przedmiot umów zawartych na podstawie zarządzenia Nr 61/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa (ze zm.) rozliczane na podstawie ceny jednostkowej za osobodzień pobytu w zakładzie, z dniem wejścia w życie zarządzenia są rozliczane zgodnie z  § 21 ust. 8 warunków zawierania umów’, o których mowa w ust.1 z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Jeżeli przedmiotem umowy były wyłącznie świadczenia określone w ust. 2, do rozliczenia wykonania umowy przyjmuje się najwyższą cenę osobodnia dla świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dorosłych, ustaloną w postępowaniach przeprowadzonych przez Oddział Wojewódzki NFZ, dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2008 i lata następne.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w §1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2008 r.

                                                                   Prezes 
                                                                   Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                  Jacek Paszkiewicz

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz.1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793i Nr 133, poz.922.

Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 79/2007/DSOZ z dnia 9 października 2007 r. oraz  Nr 93/2007/DSOZ z dnia 18 października 2007 r.

Pliki do pobrania:

 

Załącznik do zarządzenia nr 53/2008/DSOZ – wersja .pdf

 

Załącznik do zarządzenia nr 53/2008/DSOZ – wersje .doc i .xls

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7690 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Ponad 1000 pielęgniarek zaprotestowało.

2 min czytania
Pielęgniarki przeciwne zapisom ustawy opracowanej przez związek pielęgniarek 20 marca 2023 roku to 9 dzień zbierania podpisów pod petycją do pani Krystyny…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Od 4 988 PLN. Liczne bonusy.

2 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Czerwony Bór Zakres obowiązków: Świadczenie opieki medycznej osadzonym w Zakładzie Karnym. Rodzaj umowy: Mianowanie Warunki świadczenia…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Informator dla pielęgniarek - Jak uzyskać odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

1 min czytania
Odszkodowania dla pielęgniarek za nierówne traktowanie w zatrudnieniu Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w związku z bardzo dużym zainteresowaniem w sprawie…
Komentarze