Nie ma odpowiedniej liczby doświadczonych ratowników medycznych, a doświadczeni lekarze muszą odejść z pogotowia ratunkowego.

5 min czytania
Aktualności

– W ustawie czarno na białym widnieje zapis o tak zwanym okresie przejściowym. Według niego miałem mieć czas do 2010 roku na przygotowanie i wyszkolenie odpowiedniej kadry ratowniczej. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia podczas dzielenia przyszłorocznych pieniędzy nie uwzględnił tego czasu – skarży się Ryszard Wiśniewski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. – W efekcie musiałem podziękować za współpracę doświadczonym lekarzom i pielęgniarkom.

Odeszli najlepsi

Stanisław Fiedorczyk przepracował w pogotowiu 33 lata. Od 1 stycznia nie ma prawa brać dyżurów, bo nie ukończył kursu z ratownictwa medycznego.

– Tylko komuś pogratulować takiej ustawy. Nie doświadczenie i wiedza, a kolejny papier ma decydować o tym, kto będzie udzielał ludziom pomocy. Jestem przekonany, że ten system nie zda egzaminu – mówi Fiedorczyk.

Takich lekarzy w wojewódzkiej stacji pogotowia było wielu. Kiedy jesienią zbliżały się negocjacje w funduszu, szef pogotowia przedstawił listę osób, które chciał widzieć w swoim zespole w przyszłym roku.

– Od razu był opór pracowników funduszu. Powiedziano mi, że nie dostanę pieniędzy, jeżeli nie obsadzę karetek ludźmi po kursach z ratownictwa medycznego – twierdzi Wiśniewski. – A byłem przekonany, że mam czas do końca 2010 roku.

Bezwzględny NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia bezwzględnie, ale też niezgodnie z ustawą, potraktował innych pracowników pogotowia ratunkowego (jak np. dyspozytorzy). Ustawa zakłada, że zespoły ratownictwa medycznego mogą normalnie funkcjonować w niezmiennym składzie do końca 2010 roku. NFZ do winy się nie poczuwa.

– Nie rozumiem, dlaczego pracownicy pogotowia ratunkowego nie zgłaszają swoich zarzutów wprost do NFZ, a robią to za pośrednictwem mediów – mówi Jan Mirucki, rzecznik prasowy podlaskiego funduszu. – Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że podczas negocjacji kontraktu na rok 2007 przedstawiciele pogotowia nie zgłaszali żadnych uwag do wymogów określonych przez NFZ. Obie strony osiągnęły porozumienie potwierdzone podpisaniem aneksu do umowy i do dziś nie wpłynęły do nas żadne uwagi w tej sprawie.

Dlaczego dyrektor Wiśniewski się nie przeciwstawił funduszowi?

– Postawili mnie pod ścianą. Gdyby nie zaakceptowali mojej listy pracowników, dostałbym mniej pieniędzy i mniej karetek wyjeżdżałoby na ratunek. Bezpieczeństwo mieszkańców województwa w całej tej awanturze jest najważniejsze. Niestety, fundusz bardzo często o tym zapomina – kończy Wiśniewski.

Agnieszka Domanowska www.gazeta.pl


Komentarz redakcji Portalu Pielegniarek i Połoznych

Dotychczas, jeśli chodzi o wymagane kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, to tego zagadnienia nie regulowały żadne akty prawne na poziomie ustawy czy rozporządzenia ministra zdrowia. Jedynym aktem prawnym w tym zakresie były warunki szczegółowe w zakresie kontraktowania ratownictwa medycznego opracowane przez NFZ. Natomiast minister zdrowia przez ponad pięć lat nie znalazł czasu, aby wydać rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ratownictwie medycznym z 2001 roku, w którym miał określić wymogi kwalifikacyjne od zespołów ratownictwa medycznego. Do tego został zobligowany przez ustawę sejmową. Ale tego nie wykonał. Efekt: w karetkach jeździł kto chciał. To znaczy jak pasowało 'dyrekcji’.  W jednym pogotowiu nadal pracowali sanitariusze i nie było miejsca dla ratowników medycznych. W innym, to ratownicy zastąpili sanitariuszy i …kierowców. Różne były składy co do liczby osób w zespole. Czteroosobowe, trzyosobowe. Z lekarzem, bez lekarza.

Ustawa, która będzie obowiązywać od stycznia 2007 roku miała uporządkować w tym zakresie  sytuację. Nowa ustawa tak określa skład i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego:

USTAWA
z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

– wyciąg –

Art. 36.
1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

1)   zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

2)   zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz, 925,  Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711).

Dla całości obrazu w tym zagadnieniu należy przytoczyć zapis Art. 63:

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’

Dodatkowo należy przytoczyć ustawową definicję pojęcia 'pielęgniarka systemu’ zawartą w nowej ustawie o ratownictwie:

pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Moim zdaniem, w sytuacji, kiedy ustawa określa, że 'Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’ to nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w  zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami czyli dyrekcjom pogotowia ratunkowego.

Natomiast w dniu 27 października 2006 roku zarządzeniem Nr 98/2006 z dnia 27 października 2006 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił między innymi wymagania dotyczące składu oraz kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania czynności ratunkowych zespołów ratownictwa medycznego: zespoły R, W,N. Proszę się z nimi zaznajomić na stronie 19 dokumentu, który jest załącznikiem do cytowanego wyżej zarządzenia.

Teraz mamy pełen obraz stanu prawnego w interesującej nas sprawie. I możemy dojść do wniosku, że rządzący po raz kolejny nas nie zawiedli! Sytuacja jest tak całkowicie 'po polsku’, czyli stan prawny jest tak skonstruowany, że wymaga wielu interpretacji i w zależności kto go interpretuje taki jest jego stan faktyczny.

Moim zdaniem kluczowe w tej sprawie będzie zdanie kontraktującego usługi w zakresie ratownictwa medycznego od 2007 roku czyli wojewody oraz płatnika czyli NFZ.

Mamy styuację kiedy zapisy rozporządzenia Prezesa NFZ nie korelują z zapisem z ustawy o ratownictwie. Ponadto, w zarządzeniu Prezesa NFZ nie ma wymienionych zespołów specjalistycznych i podstawowych, lecz R, W,N.

Jak w praktyce będą interpretowane w/w regulacje to pokaże czas po 1 stycznia 2007 roku.

Warto również spojrzeć na tą sytuację w aspekcie stanowiska sanitariusza w zespole wyjazdowym. Ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w  zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami czyli dyrekcjom pogotowia ratunkowego. Natomiast NFZ narzuca warunki nie zgodne z ustawą.

Zobacz informacje w tej sprawie:

Ostre starcie w pogotowiu

W pogotowiu nie widać końca sporu

Sanitariusze nie mają racji?

Interpretacje regulacji prawnych w zakresie składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego są tak odmienne, że stało sie to podstawą interpelacji senatorskiej do ministra zdrowia.  

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Pielęgniarka w ratownictwie

 

 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Aktualności

Izby pielęgniarek – wynagrodzenia działaczy w maju 2024 roku.

1 min czytania
Wysokość zarobków w izbach pielęgniarek szokuje środowisko pielęgniarskie… Personel pielęgniarski jest zbulwersowany wysokością zarobków osób pełniących funkcje w izbach pielęgniarek. W artykule…
Komentarze