Obraz polskiego pielęgniarstwa: Drastycznie wygląda obsada pielęgniarska w oddziałach szpitalnych. Najczęściej (72%) 2 – 3 pielęgniarki na 30 do 50 pacjentów na dyżurach dziennych oraz 1-2 pielęgniarki na dyżurach nocnych. Także ciągu dnia pełni dyżur 1 pielęgniarka na 40 chorych (20%) oraz 2 pielęgniarki na ok. 70 – 80 pacjentów (8%).

3 min czytania
Aktualności

 


                                               Pani Józefa Szczurek-Żelazko
                                 Wiceminister Zdrowia

                                    Szanowna Pani Minister

W odpowiedzi na interpelację nr 20925 przedstawioną w Sejmie, stwierdziła Pani, że „(…) do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednie sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich (…)”. 

W związku tym, pragniemy przedstawić sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez panią mgr Joannę Lewoniewską w imieniu Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które pokazuje jedną z przyczyn niedocierania informacji o niedoborach personelu do Ministerstwa Zdrowia. Korzystając z okazji przedstawiamy również przerażający przekaz pielęgniarek biorących udział w rzeczonych badaniach na temat warunków BHP panujących w niektórych placówkach ochrony zdrowia. Ogólnopolskie badanie internetowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety w grupie 384 aktywnych zawodowo pielęgniarek. 

Część druga

Część trzecia

(…)

Bardzo poważnym problem jest zbyt mała obsada pielęgniarska na dyżurach oraz związana z tym częsta alokacja personelu na inne oddziały (55%). Część osób, które na pytanie o oddelegowanie na inny oddział odpowiedziały przecząco stwierdziło, że nie są przesuwane na inne oddziały z powodu braku obsady na ich oddziale macierzystym.

Drastycznie wygląda obsada pielęgniarska w oddziałach szpitalnych. Najczęściej (72%) pojawiały się odpowiedzi: 2 – 3 pielęgniarki na 30 do 50 pacjentów na dyżurach dziennych oraz 1-2 pielęgniarki na dyżurach nocnych na tą sama ilość pacjentów. Pojawiały się również odpowiedzi, że w ciągu dnia pełni dyżur 1 pielęgniarka na 40 chorych (20%) oraz 2 pielęgniarki na ok. 70 – 80 pacjentów (8%). 

Wyjątek stanowią obsady oddziałów OIOM, w których pracują średnio 4 pielęgniarki na 8 chorych. 

Zapewnienie właściwych warunków pracy personelowi pielęgniarskiemu jest jednym z najważniejszych obowiązków Państwa Polskiego i pracodawców. Kodeks pracy jest aktem prawnym, w którym są zawarte sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Złe warunki pracy stanowią poważne zagrożenie dla pielęgniarek i pacjentów. Przeciążenie pracą, stres, złe warunki bhp skutkują nie tylko napiętą atmosferą w pracy, lecz jak wiadomo z powszechnie przeprowadzanych i ogólnie dostępnych badań naukowych, poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, chorobami serca, nerwicami, depresjami oraz schorzeniami układu kostno-mięśniowego oraz chorobami zawodowymi. 

Nadmierna wieloetatowość w środowisku pielęgniarskim spowodowana jest przede wszystkim skandalicznie niskimi zarobkami oraz ogromnym deficytem w kadrze pracowniczej. Osoby kończące czas pracy oparty na umowie o pracę, zaczynają od razu pełnić dyżur na podstawie umowy zlecenie i dlatego nie jest to objęte kontrolą właściwych organów. Osoby zatrudnione w ramach kontraktu są pozbawione wielu świadczeń socjalnych i innych należnych pracownikowi. Wypracowują nieprawdopodobną ilość godzin podczas miesiąca pracy. 

Jest to sytuacja patologiczna, ponieważ wraz z upływem czasu pracy spada poziom wydolności organizmu, poziom koncentracji, narasta zmęczenie, co niesie ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, czy samych pielęgniarek i pielęgniarzy a także dla współpracowników.  Praca pielęgniarki, jeśli jest wykonywana w złej atmosferze, w trudnych warunkach i przeciążeniu fizycznym oraz psychicznym to istnieje realne zagrożenie popełnienia błędu krytycznego, np. podanie złego leku, czy niezauważenie pogarszania się stanu zdrowia pacjenta. O problemie tym środowisko pielęgniarek i położnych alarmuje od wielu lat, niestety problem wciąż się pogłębia i mamy wrażenie, że decydenci pozostają wciąż obojętni na zbliżający się upadek pielęgniarstwa. 

W imieniu środowiska pielęgniarskiego i położniczego, Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych, reprezentujące praktyków zawodu, zwraca się z prośbą o pilne i ostateczne zajęcie się warunkami pracy pielęgniarek i położnych.

Oczekujemy stworzenia realnych norm zatrudnienia, mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego, który ma zapewniać wysokiej jakości świadczenia zdrowotne oraz wprowadzenie ich w życie. Brak realnego wzrostu wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych obowiązków i wykształcenia w najbliższym czasie będzie skutkowało pogłębieniem problemu niedoborów kadrowych wśród pielęgniarek. Państwa  działania   skierowane   na     przyszłych  studentów  pielęgniarstwa  nie    zapewnią w żadnym wypadku poprawy obecnej, krytycznej sytuacji w środowisku pielęgniarskim. Oczekujemy również wprowadzenia systemu egzekwowania na pracodawcach wywiązywania się z przepisów prawa. 

            Mamy nadzieję na dobrą współpracę teraz i w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Gilbert Kolbe
Dział Public Relations
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Zobacz więcej informacji na: pielegniarkicyfrowe.pl 


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8991 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek – tańsze zabiegi pielęgnacyjne.

1 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje ze studiem kosmetycznym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, informuje na swojej stronie internetowej, o podjęciu współpracy ze…
Aktualności

Niższe ceny paliw dla pielęgniarek.

2 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje z firmą LOTOS Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu…
Aktualności

Pielęgniarka - bezpłatna konferencja on-line.

1 min czytania
2–3 września 2021 roku on-line Informujemy, że XIV Krakowskie Dni Dializoterapii, tak zawsze cieszące się wielką popularnością, będą miały formę wir­tu­alną. Zapraszamy…
Komentarze