Od Prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi, Srebny Krzyż Zasługi. Za wybitne zasługi. Od ministra zdrowia – odznaczenia za zasługi dla ochrony zdrowia.

2 min czytania
Aktualności

Posiedzenie Sejmu w dniu 31 marca 2011 roku

 

Poseł Romuald Ajchler:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! 25 marca 2011 r. w Pile odbył się XXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, zwołany między innymi na okoliczność 20-lecia powołania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile, a obejmujący swoim działaniem obszar północnej części Wielkopolski, w tym takie powiaty, jak: pilski, złotowski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, chodzieski i wałecki. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile zrzesza kilka tysięcy pielęgniarek i położnych pracujących w szpitalach, a także w innych jednostkach ochrony zdrowia.

    Z okazji jubileuszu 20-lecia samorządu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi nadał odznaczenia państwowe następującym członkom izby: panu Tomaszowi Baranowi, szefowi samorządu pielęgniarek i położnych – Złoty Krzyż Zasługi, po raz drugi, pani Danucie Celkowskiej – Srebrny Krzyż Zasługi, pani Urszuli Dźwigale – Srebrny Krzyż Zasługi, pani Henryce Grześkowiak – Srebrny Krzyż Zasługi, pani Hannie Jakubowskiej – Srebrny Krzyż Zasługi, pani Donacie Jasik – Srebrny Krzyż Zasługi, pani Annie Łopatko – Srebrny Krzyż Zasługi, pani Marii Łotysz – Srebrny Krzyż Zasługi.

    Ponadto minister zdrowia nadała odznaczenia za zasługi dla ochrony zdrowia pani Hannie Charlikowskiej, pani Marii Falgowskiej, pani Joannie Kabat i panu Wiesławowi Watraczowi.

    Ponadto prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pani Elżbiecie Sobolewskiej Srebrny Krzyż Zasługi.

    Wysoka Izbo! Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych i Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyróżniły: Jarogniewa Zdunka, Barbarę Śledzińską, Dorotę Urbańską, Alinę Czerwińską, Barbarę Hernik, Agnieszkę Matusiak, Wiesławę Włodarczyk – odznaczeniami związkowymi.

    Z okazji jubileuszu wszystkim odznaczonym i wyróżnionym z Wysokiej Izby chcę serdecznie pogratulować.

    Wysoka Izbo! Samorząd zawodowy został powołany 20 lat temu, w kwietniu 1991 r., aby sprawować pieczę i nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, a także w celu dbania o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze całego środowiska zawodowego pielęgniarek, jak i o interesy poszczególnych członków tej grupy zawodowej. Miałem przyjemność i okazję brać udział w tym zjeździe. Aby podkreślić znaczenie i wagę, jaką przywiązują pielęgniarki i położne do samorządu, w którym są zrzeszone, chciałbym z Wysokiej Izby pozdrowić je wszystkie, życzyć wszystkiego najlepszego na dalsze lata ich działalności. Wszystkim pielęgniarkom i położnym zrzeszonym w związku serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Powyższy tekst pochodzi ze stenogramu posiedzenia sejmu w dniu 31 marca 2011 roku, który został opublikowany na stronie internetowej sejmu.

Wybrał

Mariusz Mielcarek

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7911 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek za brakiem wyrównania zaległości finansowych wobec pielęgniarek.

4 min czytania
Przewodnicząca zakładowej organizacji pielęgniarek pisze na forum internetowym szpitala W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał porozumienie, przedstawiliśmy informację w zakresie zawartego porozumienia…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki- wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 5 dziedzinach pielęgniarstwa.

2 min czytania
Sesja jesienna egzaminów pielęgniarek i położnych 19 września ruszyła jesienna sesja egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Przed osobami przystępującymi do sprawdzianów wiedzy…
Aktualności

Pielęgniarki mogą nabyć dodatkowe umiejętności.

2 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego zwraca się do pielęgniarek w sprawie nabycia nowych umiejętności Do sprawy odniósł się w dniu 23 września…
Komentarze