Odpowiedz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych na zapytanie biura poselskiego posła, który złożył interpelację w sprawie eliminacji pielęgniarek z karetek pogotowia.

4 min czytania
Aktualności

Pan Poseł w interpelacji zadał ministrowi zdrowia trzy pytania:

1. Jakie przesłanki kierowały ustawodawcą, dokonującym zmiany w ustawie, eliminującej pielęgniarki z zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni?

2. Czy dla pielęgniarek, które utracą miejsca pracy, przewidziano nowe miejsca pracy?

3. Czy możliwe jest zaniechanie proponowanych zmian w zakresie eliminującym pielęgniarki z zespołów ratownictwa medycznego?


Na wstępie swojej odpowiedzi podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia pan Jarosław Pinkas stwierdza, że wcześniejsze projekty ustawy nie eliminowały pielęgniarek z karetek pogotowia. Cytuję tę wypowiedz: „Projekt ustawy – w brzmieniu przekazanym do uzgodnień zewnętrznych zakładał, że w skład zespołów ratownictwa medycznego powinny wchodzić co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej dwóch ratowników medycznych. Zapis taki nie wykluczał, że poza ratownikami medycznymi w karetkach będą jeździć także pielęgniarki i lekarze. Decyzja w tej sprawie należałaby do dysponentów jednostek – czyli dyrektorów stacji pogotowia ratunkowego oraz innych zakładów opieki zdrowotnej dysponujących zespołami ratowniczymi”. Nie wiem może nie rozumiem, ale gdyby przyjąć argumentację pana Pinkasa,  to po co wymieniano ratownika medycznego, skoro nie wymienianie pielęgniarek nie miało wykluczać pielęgniarek. Pielęgniarka w projekcie ustawy z dnia 1 marca br. mogła być członkiem tylko lotniczego zespołu ratownictwa medycznego(?). To po co wymieniano ją w tym miejscu, a w karetkach nie? Poza tym w ustawie określa się wprost czyjeś kompetencje i zdania, a nie w ten sposób, że poprzez nie wymienianie należy domniemywać, że takie kompetencje nie są zakazane! Gdyby przyjąć taką argumentację to wedłu omawianego projektu ustaw w karetkach mogliby pracować górnicy, szewcy, koronkarki itd.

Następnie udzielający odpowiedzi na interpelację przyznaje, że takie zapisy wzbudzały kontrowersje. Może jednak takie zapisy były po prostu nieczytelne.

W kolejnej części odpowiedzi pan Pinkas odnosi się do „zagadnienia przygotowania pielęgniarek do samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych w zespołach”. Zwracam uwagę, że pan poseł nie prosił o wypowiedz w tej kwestii. Ale  podjęcie tego wątku przez odpowiadającego na interpelację pozwoliło na ucieczkę od sedna sprawy i odpowiedzi na zadane trzy pytania! Pan Pinkas po przeanalizowaniu programu studiów na kierunku pielęgniarstwo i kształcenia podyplomowego pielęgniarek w zakresie kursu kwalifikacyjnego i szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego odkrywa straszną prawdę „  można więc stwierdzić, iż dopiero kształcenie podyplomowe w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego przygotowuje właściwie pielęgniarkę do uczestniczenia w podejmowaniu medycznych działań ratowniczych, jako pełnoprawnego członka zespołu ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego. Jednak, jak wynika z cytowanego programu kursu specjalizacyjnego, nawet pielęgniarka ratunkowa – w przeciwieństwie do ratownika medycznego – nie może samodzielnie podawać leków w stanach zagrożenia zdrowia lub życia”. Ręce opadają. Chce się krzyczeć RATUNKU – NA POMOC.

Podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia nie wie, że kompetencje pielęgniarki w omawianym przez nas zakresie od 1997 roku reguluje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia pielęgniarka jest uprawniona między innymi do wykonywania BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO:

"oznaczanie glikemii za pomocą glukometru
*wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
*wykonywanie pulsoksymetrii
*wykonywanie pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
*wstępną ocenę ciężkości urazów i organizację bezpiecznego transportu chorego
*ocenę stopnia i powierzchni oparzeń oraz podjęcie działań leczniczych w ramach pomocy przedlekarskiej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
*ocenę stanu świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
*zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczenie treści
*zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika
*wykonywanie kaniulacji żył obwodowych
*PODAWANIE DOŻYLNE LEKÓW ORAZ KROPLOWE PRZETACZANIE DOŻYLNE PŁYNÓW W RAMACH POSTĄPOWANIA W RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW POSTĄPOWANIA W STANACH NAGLĄCYCH, POD WARUNKIEM ODBYCIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO
*wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
*wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
*zastosowanie unieruchomienia przy złamaniach kości i zwichnięciach oraz przygotowanie chorego do transportu".

Pan podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia stwierdza, że „nawet pielęgniarka ratunkowa – w przeciwieństwie do ratownika medycznego – nie może samodzielnie podawać leków w stanach zagrożenia zdrowia lub życia". Panie podsekretarzu dobrze Pan wie, że zgodnie z obowiązującą ustawą o państwowym ratownictwie medycznym „Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres medycznych działań ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, samodzielnie lub pod nadzorem lekarza ratunkowego, uwzględniając minimalne wymagania programowe wyższych studiów zawodowych dla ratowników medycznych oraz aktualny stan wiedzy w zakresie medycyny ratunkowej”. Do tej pory minister tego nie określił!!!!! Gdyż artykuł ten został  zawieszony do dnia 31 grudnia 2006 r. Nie ma więc aktualnie podstawy prawnej, by wydać przedmiotowe rozporządzenie. Wniosek: w obecnym stanie prawnym ratownik medyczny nie ma kompetencji zawodowych do wykonywania świadczeń bez zlecenia lekarskiego. Pielęgniarka takie kompetencje ma.

Na końcu swojej wypowiedzi Pan podsekretarz dowodzi: „w podsumowaniu należy więc stwierdzić, iż dyplomowani ratownicy medyczni posiadają uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych, natomiast pielęgniarki uzyskują takie uprawnienia dopiero w wyniku ukończonego kursu lub specjalizacji (z wyłączeniem samodzielnego zlecania i podawania leków).

Nie!!! Tego już nie będę komentował.  RATUNKU!!!

Pan poseł zadał w interpelacji 3 pytania. Pan podsekretarz odpowiedział w ten sposób, że nie udzielił odpowiedzi na żadne z nich. Jest ta duża umiejętność. No, ale do tego trzeba być podsekretarzem.

Mariusz Mielcarek

P.S. Oczywiście w kolejnej interpelacji bądź pytaniu bieżącym mogą Państwo użyć tekstów z Portalu Pielęgniarek i Położnych dla uzasadnienia pytań i niekompetencji podsekretarza stanu w Ministerstwie
Zdrowia Jarosława Pinkasa.

Pozdrawiam

 


 

Odpowiedz biura poselskiego

 


 

21 czerwiec 2006 r

Dzień dobry,

Dziękuję za obszerny i treściwy komentarz. Będziemy raz jeszcze interpelowali w tej sprawie. O rezultatach będę Pana powiadamiał.

Pozdrawiam,

Krzysztof Dziedzioch
Asystent Posła
Biuro Poselskie Posła
Henryka Siedlaczka

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8301 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie: 8 000 – 12 000 zł/mies. brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Praktyka lekarza rodzinnego zatrudni pielęgniarkę praktyki / pielęgniarkę środowiskową. Do zadań należy również obsługa rejestratorska pacjentów i obsługa…
Aktualności

Izba pielęgniarek organizuje całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek.

1 min czytania
Całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek i położnych… UWAGA!!! Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w dniu 27.07.2024 r.Przyjmujemy również zapisy na…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
Komentarze