Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zoz, jednak jej pracownicy, w tym także pielegniarki, nie zostali objęci ustawą podwyżkową. Praca tych pielęgniarek jest nie mniej ważna niż pielęgniarek pracujących w szpitalach czy przychodniach.

2 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie przeznaczenia z budżetu państwa na 2007 r. środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Sanitarnej

   Szanowny Panie Ministrze! Działając na prośbę Międzyzakładowego Związku Zakładowych Pracowników Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego działającego przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz zgodnie z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu, prosimy o podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.

   Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu ministra zdrowia, jednak jej pracownicy nie zostali objęci wynegocjowaną 30-procentową podwyżką wynagrodzeń. Do zapewnienia 30% podwyżki w 2007 roku w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce brakuje około 120 mln zł. Średnia płaca brutto w Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynosi 1800 zł.

   Pracownicy Inspekcji Sanitarnej w wykonywanych przez siebie zadaniach nadzorują higienę środowiska, higienę pracy w zakładach pracy, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, a także sprawują pieczę nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Ich działalność w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych, jest nie mniej ważna niż lekarzy i pielęgniarek pracujących w szpitalach czy przychodniach.

   Nieobjęcie tej grupy pracowników opieki zdrowotnej ww. podwyżką wynagrodzeń spowoduje, że powstaną rażące dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami pracowników Inspekcji Sanitarnej a wynagrodzeniami pracowników pozostałych zakładów opieki zdrowotnej objętych podwyżką.

   Pracownicy Podkarpackiej Stacji Sanitarnej to osoby z pierwszym i drugim stopniem specjalizacji, z ukończonymi studiami podyplomowymi, z dużym doświadczeniem, którzy pracują od 2001 roku w Systemie Jakości w laboratorium i nadzorze – na rzecz ochrony zdrowia publicznego obywateli.

   W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Dlaczego pracownicy Inspekcji Sanitarnej nie zostali objęci wynegocjowaną podwyżką wynagrodzeń?

   2. Czy i kiedy planowane jest objęcie pracowników Inspekcji Sanitarnej wspomnianą podwyżką?

   Posłowie Zbigniew Chmielowiec i Kazimierz Moskal

   Warszawa, dnia 3 grudnia 2006 r.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie przeznaczenia z budżetu państwa na 2007 r. środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Sanitarnej

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem Pana Marszałka, znak SPS-023-5732/06, z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącym interpelacji Panów Posłów Zbigniewa Chmielowca i Kazimierza Moskala uprzejmie przekazuję następującą informację.

   Kwestia podwyżek wynagrodzeń pracowników zakładów opieki zdrowotnej w 2007 r. została unormowana ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Art. 3 ww. ustawy przewiduje podwyższenie kwoty zawartej w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2007 r. o równowartość 30% kosztów pracy w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

   Stacje sanitarno-epidemiologiczne działają w formie jednostek budżetowych finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia.

   W związku z powyższym niemożliwe jest zaliczenie pracowników stacji do grupy osób objętych działaniem ww. ustawy.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. w części 46: Zdrowie uwzględniono środki na przeprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla ok. 18 tys. pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w kwocie 55 mln zł (wynagrodzenia z pochodnymi). Przyznanie dodatkowych środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych oznacza wzrost wynagrodzeń o ok. 10%.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Bolesław Piecha

   Warszawa, dnia 28 grudnia 2006 r.

Zobacz również:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8266 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Sukienki dla pielęgniarek - idealne na upały w pracy.

1 min czytania
Odzież medyczna dla pielęgniarek Pacjenci coraz częściej zwracają uwagę na to, jak ubrany w trakcie wykonywania swojej pracy jest personel medyczny. Warto…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy wydał wyrok. 

7 min czytania
Przełożona pielęgniarki: „nie panowała nad swoimi emocjami i słowami”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
Komentarze