Pielęgniarka a ratownik medyczny.

4 min czytania
Aktualności
 Pytanie ze strony internetowej 
 www.pieegniarki.info.pl

 Może państwo coś wiedzą na ten temat 
 bo w prasie telewizji i internecie jest
 cisza.

 1.Czy izby pip robią cokolwiek w 
 sprawie pielęgniarek pracujących w 
 zesp. ratownictwa medycznego i CPR?

 2. w sprawie odpowiedzi pana Pinkasa 
 - uprawnienia ratowników medycznych 
 ze średnim wykształceniem są większe 
 niż pielęgniarki która ukończyła 
 specjalizację z medycyny ratunkowej 
 (we wrześniu zdaje egzamin państwowy 
 po 2 latach nauki) i jakie są

 uprawnienia pielęgniarki po 
 ukończeniu w/w specjalizacji?

  

 odpowiedz pana Pinkasa to jakiś jeden 
 wielki bełkot właściwie nie wnoszący 
 niczego konkretnego. Sszczególnie 
 nie rozumie jednego do momentu 
 wejcia ustawy o RM karetkę "W" NFZ 
 dopuszcza do jazdy bez lekarza pod 
 warunkiem zapewnienia przez

 świadczeniodawcę w/w karetce 
 pielęgniarki z ze specjalizacja .... 
 lub 3 letnim stażem pracy w... 
 teraz nagle pan Pinkas (lek rodzinny 
 - znawca medycyny ratunkowej

 i pracy w ZRM ,CPR i SOR ) ma 
 jakieś dziwne wiadomości o 
 uprawnieniach ratowników

 medycznych.

 Z tego co ja gdzieś kiedyś 
 czytałem to pielęgniarce w stanach 
 zagrożenia życia można

 podać leki beż zlecenia lekarza - 
 może sie myle?

bardzo proszę o odpowiedz

 

Odpowiedz Portalu Pielęgniarki i Położnej

 

Szczegółowe informacje na temat zawodu ratownika medycznego zamieszczono na stronie ministerstwa zdrowia ( więcej…..)

Działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w temacie obrony miejsc pracy pielęgniarek w karetkach są słabo widoczne. W prasie i innych mediach słyszy się tylko o ratownikach medycznych.


Naczelna Rada Pielegniarek i Położnych zgłosiła następujące poprawki do nowej ustawy o ratownictwie:

"W rozdziale 2 – brak jest uzasadnienia dla tak szerokiego rozwijania przepisów dotyczących ratownika medycznego przy jednoczesnym pominięciu innych zawodów medycznych pracujących w systemie tj. lekarza medycyny ratunkowej i pielęgniarki ratunkowej.                     Tym bardziej, że do chwili obecnej brak jest medycznych procedur ratunkowych, a ratownicy medyczni nie posiadają jednolitego na terenie kraju odpowiedniego przygotowania zawodowego do podejmowania samodzielnie medycznych działań ratowniczych. Do chwili obecnej ratownicy medyczni pracują wyłącznie pod nadzorem lekarza i praktycznie nigdy nie podejmują samodzielnie decyzji. Kształcenie w zawodzie ratownika medycznego inne jest  w szkołach dwuletnich, a inne w Akademiach Medycznych.

Brak jest także ustawowych przepisów regulujących jasno i czytelnie zasady oraz warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego. Dlatego też eliminowanie ze stałego składu zespołów ratownictwa medycznego lekarzy ratunkowych i pielęgniarek ratunkowych, pozostawienie pacjentów, ofiar wypadków będących w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w rękach ratowników medycznych budzi wątpliwość.

W przedstawionym projekcie ustawy brak jest również uregulowań dotyczących sposobu zatrudniania ratowników medycznych, czy ma to być umowa o pracę, czy może umowa cywilnoprawna.

Ustawa o ratownictwie medycznym powinna swoim zakresem obejmować również pielęgniarki ratunkowe. Pielęgniarki obecnie udzielające świadczeń w pomocy doraźnej (pogotowiu ratunkowym) posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Wyeliminowanie z ustawy o ratownictwie medycznym pielęgniarek ratunkowych zniweczy ich trud dostosowania kwalifikacji do obecnie obowiązujących przepisów i pozbawi je dotychczasowych miejsc pracy.

Z tych względów w rozdziale drugim koniecznym byłoby określenie miejsca w systemie   i kwalifikacji, jakie powinna posiadać pielęgniarka ratunkowa. "


 

Co do zastępowania pielęgniarek ratownikami to należy rozważać ten problem w dwóch aspektach.

 • Praca ratownika i pielęgniarki w zespole lekarskim
 • Praca ratownika i pielęgniarki w zespole bez lekarza

 

W pierwszym przypadku mamy sytuację kiedy ratownik i pielęgniarka mogą wykonywać czynności na ZLECENIE LEKARSKIE!!!

Ministerstwo zdrowia uważa, że:

 

W karetce „R” przy podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych pielęgniarka i ratownik medyczny mogą się wzajemnie zastępować.
W SOR możliwe jest pełnienie zastępstwa za ratownika przez innego ratownika zatrudnionego na równoległym stanowisku pracy, ale nie przez pielęgniarkę. Nie jest możliwe też zastępowanie pielęgniarki przez ratownika medycznego.

 

To stanowisko nie oznacza, że należy zastąpić ratownikami pielęgniarki.

 

W drugim przypadku ratownik oraz pielęgniarka podejmują działania ratownicze bez zlecenia lekarskiego.

Pielęgniarka:

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego pielęgniarka jest uprawniona między innymi do:

 1. oznaczanie glikemii za pomocą glukometru
 2. wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
 3. wykonywanie pulsoksymetrii
 4. wykonywanie pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 5. wstępną ocenę ciężkości urazów i organizację bezpiecznego transportu chorego
 6. ocenę stopnia i powierzchni oparzeń oraz podjęcie działań leczniczych w ramach pomocy przedlekarskiej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
 7. ocenę stanu świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 8. zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczenie treści
 9. zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika
 10. wykonywanie kaniulacji żył obwodowych
 11. podawanie dożylne leków oraz kroplowe przetaczanie dożylne płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej według obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
 12. wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 13. wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
 14. zastosowanie unieruchomienia przy złamaniach kości i zwichnięciach oraz przygotowanie chorego do transportu

 

Ratownik:

Zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym „Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres medycznych działań ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, samodzielnie lub pod nadzorem lekarza ratunkowego, uwzględniając minimalne wymagania programowe wyższych studiów zawodowych dla ratowników medycznych oraz aktualny stan wiedzy w zakresie medycyny ratunkowej”. Do tej pory minister tego nie określił!!!!! Gdyż artykuł ten został  zawieszony do dnia 31 grudnia 2006 r. Nie ma więc aktualnie podstawy prawnej, by wydać przedmiotowe rozporządzenie.

 

Wnioski: W obecnym stanie prawnym ratownik medyczny nie ma kompetencji zawodowych do wykonywania świadczeń bez zlecenia lekarskiego. Pielęgniarka takie kompetencje ma.

 

Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze