Pielęgniarki i położne są pazerne? Pracownik pomocniczy i obsługi w ministerstwie zdrowia – wynagrodzenie 2 658 zł. Tylko w listopadzie i grudniu 2016 roku minister Radziwiłł wypłacił pracownikom ministerstwa prawie 3 miliony premii i nagród! A nagrody są: okresowe, indywidualne, specjalne i okolicznościowe.

4 min czytania
Aktualności

     

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wysokości nagród i premii wypłaconych w okresie od 16.11.2015 r. do końca grudnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

Na niektórych portalach internetowych pojawiły się informacje o wysokich premiach i nagrodach wypłacanych w Ministerstwach. Mieszkańcy, którzy przychodzą do mojego biura są oburzeni i zadają pytania; jak to jest, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek, gospodarka zwalnia, wprowadza się nowe podatki, a w Ministerstwach przyznawane są wysokie nagrody i premie. Mając na uwadze powyższe, chcąc zweryfikować domniemania medialne proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania;

1. Komu, za co i w jakiej wysokości zostały wypłacone premie w Pańskim resorcie w okresie 11.2015 r. – 12.2016 r.

2. Komu, za co i w jakiej wysokości zostały wypłacane nagrody w Pańskim resorcie w okresie 11.2015 r. – 12.2016 r.

3. Proszę o wskazanie przyznanych nagród i premii członkom Gabinetu Politycznego w okresie 11.2015 r. – 12.2016 r.

4. Proszę o wskazanie wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia na danym stanowisku w Pańskim resorcie?

Katarzyna Osos

Poseł na Sejm RP

25-12-2016

Odpowiedź na interpelację w sprawie wysokości nagród i premii wypłaconych w okresie od 16.11.2015 r. do końca grudnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 8937 Pani Poseł Katarzyny Osos w sprawie wysokości nagród i premii wypłaconych w okresie od 16.11.2015 r. do końca grudnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia, przesłaną w dniu 9 stycznia 2017 r. uprzejmie przekazuję następujące informacje:

Ad. pkt 1:

Pracownikom Ministerstwa Zdrowia wypłacana jest premia na zasadach określonych w Regulaminie premiowania, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Zdrowia na stanowiskach objętych niemnożnikowym systemem wynagradzania. Regulamin dotyczy pracowników pomocniczych i obsługi Ministerstwa Zdrowia. Premię przyznaje się za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków, a w szczególności za:
– jakość i wydajność świadczonej pracy,
– terminowość i efektywność pracy,
– dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy,
– wkład pracy w realizację zadań planowych,
– oszczędną gospodarkę materiałową,
– dbałość o mienie urzędu,
– dyscyplinę pracy i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

 

Wyżej wymienionym pracownikom w okresie od 16 listopada 2015 r. do końca grudnia 2016 r. wypłacone zostały premie w łącznej wysokości 674.904,87 zł.

Ad. pkt 2

1. Nagrody były przyznawane i wypłacane na zasadach przewidzianych w zarządzeniu Nr 16 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Ministerstwa Zdrowia za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w podziale na nagrody: okresowe, indywidualne, specjalne i okolicznościowe.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami członkowi korpusu służby cywilnej nagroda przyznawana była w celu wyróżnienia za zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności za:
– realizację zadań priorytetowych Ministerstwa Zdrowia; 
– dyspozycyjność i wykonywanie zadań szczególnie ważnych dla Ministerstwa Zdrowia;
– udział w zespołach zadaniowych;
– stopień złożoności, terminowość realizowanych przez pracownika zadań;
– umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów;
– kreatywność, myślenie strategiczne i skuteczność w działaniu;
– inicjatywę, samodzielność i zaangażowanie w realizację zadań;
– realizację zadań wykraczających poza ustalony zakres obowiązków pracownika;
– wdrożenie nowych rozwiązań usprawniających pracę urzędu, komórki organizacyjnej bądź stanowiska pracy;
– stopień obciążenia pracą i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych i widoczne z tego wymierne korzyści wpływające na efektywność świadczonej pracy;
– działanie na rzecz podnoszenia standardów realizowanych zadań przez współpracowników, w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz mentoring;
– opiekę nad nowozatrudnionymi pracownikami poprzez sprawowanie merytorycznego nadzoru nad nimi w okresie od przyjęcia do pracy do ukończenia służby przygotowawczej w służbie cywilnej;
– wyróżniający stosunek do interesantów.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami pracownikowi obsługi nagroda przyznawana była w celu wyróżnienia za zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności za:
– jakość i wydajność świadczonej pracy;
– terminowość i efektywność pracy;
– dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy;
– wkład pracy w realizację zadań planowych;
– przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. W okresie od 16 listopada 2015 r. do końca grudnia 2016 r. zostały przyznane z funduszu wynagrodzeń (bez środków europejskich) nagrody:

– członkom korpusu służby cywilnej w łącznej wysokości 2.007.819 zł.
– pracownikom obsługi – w łącznej wysokości 106.238 zł.

Ad. pkt 3

Z funduszu płac okresie od 16 listopada 2015 r. do końca grudnia 2016 r. pracownikom Gabinetu Politycznego Ministra przyznano nagrody w łącznej kwocie 17.000 zł.

Ad. pkt 4

Poniżej przedstawiam zestawienie zawierające informacje dotyczące aktualnych średnich wynagrodzeń (bez środków europejskich) :

– w korpusie służby cywilnej, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, obejmujących wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe oraz dodatki służby cywilnej w poszczególnych grupach stanowisk:
– wyższe stanowiska w służbie cywilnej – 11.575,88 zł
– stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej – 8.932,60 zł,
– stanowiska koordynujące w służbie cywilnej – 6.541,81 zł,
– stanowiska samodzielne w służbie cywilnej – 5.692,93 zł,
– stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej – 4.106,43 zł,
– stanowiska wspomagające w służbie cywilnej – 3.705,72 zł,
– pracowników pomocniczych i obsługi – z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego, ryczałtu za godziny nadliczbowe oraz premii wynikających z Regulaminu premiowania – 2.658,98 zł.

 

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala

Warszawa, 06-02-2017

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze