Pielęgniarki – jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

Pomoc socjalna z izby pielęgniarek i położnych

Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych dla pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne

Zobacz także:

Działając na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 30 pkt. 8 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (T. j. Dz. U. z 2021 poz. 628) i § 1 pkt 1 Uchwały Nr 20 XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach do podejmowania uchwał w sprawach tworzenia i dokonywania zmian w regulaminach przyznawania pomocy koleżeńskiej oraz kształcenia podyplomowego oraz § 2 Uchwały Nr 19 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach na rok 2023 i pierwszy kwartał roku 2024 uchwala się co następuje:

§ 1.

1. W oparciu o Wniosek Nr 3 XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 27 marca 2023 r., pielęgniarka i położna, członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne otrzymuje jednorazowo nagrodę pieniężną w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych).

2. Nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1 członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych może otrzymać tylko jeden raz.

3. Roszczenie o wypłatę nagrody pieniężnej przedawnia się z upływem 1 roku od dnia ostatniego opłacania składki członkowskiej na rzecz Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

4. Ubieganie się o nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc koleżeńską w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, kradzieży oraz śmierci współmałżonka lub uczącego się dziecka.

§ 2.
W celu otrzymania nagrody pieniężnej, członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przedkłada wypełniony wniosek o wypłatę nagrody pieniężnej z potwierdzeniem regularnego opłacania składek wraz z decyzją ZUS o przyznaniu emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego.

§ 3.
Wzór wniosku o wypłatę nagrody pieniężnej stanowi załącznik do uchwały.

Zobacz także:

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 9 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych dla pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 28 marca 2023 r.

Sekretarz ORPiP Beata Lazarek
Skarbnik ORPiP Izabela Bugaj
Przewodnicząca ORPiP Ewa Mikołajczyk

źródło: sipip.kielce.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 11

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Możliwość wyboru kilku dyżurów.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Poszukiwana pielęgniarka do stałej współpracy na oddział chirurgii ogólnej w Łodzi. Wynagrodzenie: 70 PLN brutto/godzinę Umowa: umowa zlecenie lub…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 90 PLN/godz. Wymagana specjalizacja i studia.