Pielęgniarki – jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

Pomoc socjalna z izby pielęgniarek i położnych

Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych dla pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne

Zobacz także:

Działając na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 30 pkt. 8 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (T. j. Dz. U. z 2021 poz. 628) i § 1 pkt 1 Uchwały Nr 20 XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach do podejmowania uchwał w sprawach tworzenia i dokonywania zmian w regulaminach przyznawania pomocy koleżeńskiej oraz kształcenia podyplomowego oraz § 2 Uchwały Nr 19 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach na rok 2023 i pierwszy kwartał roku 2024 uchwala się co następuje:

§ 1.

1. W oparciu o Wniosek Nr 3 XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 27 marca 2023 r., pielęgniarka i położna, członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne otrzymuje jednorazowo nagrodę pieniężną w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych).

2. Nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1 członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych może otrzymać tylko jeden raz.

3. Roszczenie o wypłatę nagrody pieniężnej przedawnia się z upływem 1 roku od dnia ostatniego opłacania składki członkowskiej na rzecz Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

4. Ubieganie się o nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc koleżeńską w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, kradzieży oraz śmierci współmałżonka lub uczącego się dziecka.

§ 2.
W celu otrzymania nagrody pieniężnej, członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przedkłada wypełniony wniosek o wypłatę nagrody pieniężnej z potwierdzeniem regularnego opłacania składek wraz z decyzją ZUS o przyznaniu emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego.

§ 3.
Wzór wniosku o wypłatę nagrody pieniężnej stanowi załącznik do uchwały.

Zobacz także:

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 9 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych dla pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 28 marca 2023 r.

Sekretarz ORPiP Beata Lazarek
Skarbnik ORPiP Izabela Bugaj
Przewodnicząca ORPiP Ewa Mikołajczyk

źródło: sipip.kielce.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 11

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo przeniosło pielęgniarki z licencjatem do innej grupy na wniosek izby i związku.