Pielęgniarki – jest zgoda minister zdrowia na rekompensaty dla pielęgniarek z grupy 6.

3 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – jest zgoda minister zdrowia na rekompensaty dla pielęgniarek z grupy 6.

Nowa minister zdrowia określa wstępne założenia dla przywrócenia sprawiedliwości w zakresie polityki płacowej wobec personelu pielęgniarskiego….

Od ponownego czytania w sejmie projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek w sprawie zmiany siatki płac w podmiotach leczniczych minęło już ponad 120 dni. Nowa koalicja rządowa, tak optymistycznie nastawiona do zmianu ustawy o wynagradzaniu pracowników podmiotów leczniczych, kiedy była w… opozycji, zaczęła liczyć „siły na zamiary”. Środowisko pielęgniarskie od decydentów słyszało sprzeczne opinie.

Marszałek sejmu stwierdził, że uchwalenie ustawy w brzmieniu przygotowanym przez panią Krystynę Ptok to „oczywista oczywistość”, bowiem należy przyjąć regulacje prawne, które przywracają sprawiedliwość w zakresie wynagrodzeń. Natomiast minister zdrowia pani Izabela Leszczyna zwracała uwagę na dwa aspekty dotyczące przedmiotowego zagadnienia. Pierwszy to brak jakiejkolwiek racjonalności w zakresie zasad, na których opiera się obecna siatka płac. Drugi to… brak środków finansowych na realizację projektu ustawy OZZPiP.

W związku z powyższym fatalna atmosfera w środowisku pielęgniarskim uległa dalszemu dramatycznemu pogorszeniu. Także bardzo stanowcze i krytyczne stanowisko związku pielęgniarek z dnia 20 marca podniosło temperaturę sporu pomiędzy ministerstwem zdrowia a OZZPiP. Warto podkreślić, że związek zagroził przeniesienie sporu o płace pielęgniarek w Polsce na arenę międzynarodową poprzez zaangażowanie instytucji europejskich.

Ministerstwo zdrowia zaczęło sobie zdawać sprawę także ze skali liczby pozwów sądowych składanych przez pielęgniarki za nierówne traktowanie w zatrudnieniu oraz wysokości orzekanych przez sądy odszkodowań. Sądy nie tylko nakazują wypłatę odszkodowań ale także zaszeregowanie skarżących pielęgniarek z grupy 6 do grupy… 2 siatki płac.

Biorąc pod uwagę powyższe realia ministerstwo zdrowia znalazło się w trudnej sytuacji. Bowiem nie ma szans technicznych i legislacyjnych na uchwalenie do lipca br. przez sejm nowej ustawy o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Dlatego ministerstwo wypracowało plan „B”.

Na jego realizację zostanie przeznaczonych 17 miliardów złotych. Jak to możliwe, kiedy minister zdrowia informowała o braku środków finansowych na kontach NFZ. Otóż przypominamy cytowaną przez redakcję Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych informację, którą w dniu 20 lutego przekazała pani Krystyna Ptok na posiedzeniu specjalnej sejmowej podkomisji:

Chcę przypomnieć Państwu, że mieliśmy ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i z Narodowego Funduszu Zdrowia przetransferowano do budżetu państwa 17 miliardów złotych i ta ustawa nie była procedowana w Trójstronnym Zespole, a pewnie byśmy protestowali, bo to były pieniądze Narodowego Funduszu Zdrowia i obywateli ubezpieczonych.

Krystyna Ptok przewodnicząca OZZPiP

Po licznych dyskusjach i wyliczeniach ekspertów z NFZ oraz MZ a także członków specjalnej podkomisji sejmowej zapadła decyzja polityczna o zwrocie z budżetu państwa do NFZ owych 17 miliardów złotych. Uznano, że należy zakończyć spory sądowe, których koszty nie będą w stanie udźwignąć poszczególne podmioty lecznicze. Jednocześnie ministerstwo zdrowia opracowało tzw. mapę drogową określającą zasady zaszeregowania pielęgniarek z grupy 6 do grupy 2.

Szczegóły mają zostać ogłoszone do 11 kwietnia 2024 roku na specjalnej konferencji prasowej. Z dotychczasowych informacji przekazywanych przez poszczególnych członków specjalnej sejmowej podkomisji wynika, że obecnie zaszeregowane przez pracodawców pielęgniarki do grupy 6 zostaną zaszeregowane niejako automatycznie do grupy 2. Cała operacja ma być oparta na numerze PESEL. To dany podmiot leczniczy w porozumieniu z pielęgniarką z grupy 6 wystąpi do NFZ o zrekompensowanie straty finansowej spowodowanej nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. Okres objęty wypłatą rekompensaty został określony od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia złożenia wniosku do NFZ. Natomiast graniczy czas na złożenie przedmiotowych wniosków określono na dzień 31 maja 2024 roku.

Do rozstrzygnięcia została jeszcze jedna sporna kwestia. Strona społeczna postuluje, żeby wyliczona rekompensata została w 100% wypłacona przez NFZ. Natomiast ministerstwo zdrowia stoi na stanowisku, że 70% wyliczonej rekompensaty ma zostać wypłacone przez NFZ, natomiast pozostałe 30% ze środków danego podmiotu leczniczego.

System automatycznego zaszeregowania pielęgniarek z grupy 6 do grupy 2 ma objąć osoby zatrudnione na dzień 1 stycznia 2024 roku. Pielęgniarki, które zaprzestały pracować w danym podmiocie leczniczym przed lub z dniem 31 grudnia 2023 roku nie zostaną objęte systemem rekompensat z NFZ. Wobec powyższego w celu uzyskania odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu będą musiały indywidualnie pozwać dany podmiot leczniczy.

Jeszcze jedna uwaga. System automatycznego wypłacania rekompensat finansowych z NFZ nie ma dotyczyć pielęgniarek obecnie zaszeregowanych do grupy 5. Ministerstwo zdrowia tłumaczy to brakiem środków finansowych oraz niewielką różnicą w wynagrodzeniach pomiędzy pielęgniarkami z grupy 5 i 2.

Do sprawy powrócimy w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Przedstawimy w nich szczegółową analizę zaproponowanych przez resort zdrowia powyższych rozwiązań płacowych. Natomiast nie ulega kwestii, że to kolejny krok ku zwycięstwu w walce o równe wynagrodzenia pielęgniarek wykonujących taką samą pracę, którą od 2016 roku prowadzi redakcja pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 478

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki: wszystkim po równo to nie komuna a sprawiedliwość.