Pielęgniarki – komunikat po spotkaniu w ministerstwie w dniu 6.02.2020 r.

2 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia
Pielęgniarki – komunikat po spotkaniu w ministerstwie w dniu 6.02.2020 r.


Spotkanie w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Dla środowiska pielęgniarek i położnych kluczowe znaczenie miało wprowadzenie w ubiegłym roku nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które gwarantuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Realizacji tych przepisów poświęcone zostało  spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Udział w mim wzięli  przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele szpitali klinicznych. Ministra Zdrowia reprezentował Departament Pielęgniarek i Położnych. 

Od 1 stycznia 2019 r. na oddziałach szpitalnych obowiązują nowe normy zatrudnienia pielęgniarek, położnych. Na oddziałach o profilu zachowawczym na jedno łóżko przypada  0,6 etatu, a na oddziałach zabiegowych – 0,7. Od tego roku zmiany norm objęły również oddziały pediatryczne: na dziecięcym oddziale zachowawczym to 0,8 etatu pielęgniarskiego, na zabiegowym 0,9

Celem wprowadzenia wskaźnikowych norm zatrudnienia było zapewnienie właściwych liczby pielęgniarek i położnych, co za tym idzie zapewnienia wysokiej jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów oraz właściwych warunków pracy.

Podczas spotkania przedstawiciele  podmiotów leczniczych zwracali uwagę na problemy z pozyskaniem kadry pielęgniarskiej i położniczej. Deficyty kadrowe widoczne są szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich tj. Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin oraz w północno-zachodniej części  Polski.  Jednocześnie przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę, iż w południowo-wschodniej części kraju okręgowe izby pielęgniarek i położnych dostrzegają zjawisko braku propozycji pracy dla absolwentów pielęgniarstwa.

Zwrócono uwagę na fakt, iż dużym problemem związanym z migracją pielęgniarek i położnych do ośrodków o dużym deficycie kadry są kwestie mieszkaniowe. Uczestnicy spotkania są zdania, iż samorządy lokalne powinny włączyć się aktywnie w działania mające na celu uzyskania miejsca zamieszkania dla deficytowych specjalistów jakimi są pielęgniarki i położne.

Kolejnym problemem podniesionym w czasie spotkania była kwestia aktywnej rekrutacji oraz zapewnienie przez pomioty lecznicze właściwego okresu adaptacyjnego pielęgniarek i położnych. Ważnym aspektem jest tworzenie w podmiotach leczniczych dobrej atmosfery oraz trwałych zespołów. Na trudnym rynku pracy i nasilającej się konkurencji  między pracodawcami, coraz istotniejszą rolę w pozyskaniu oraz utrzymaniu pracowników uzyskują pozapłacowe świadczenia w postaci dodatkowych pakietów socjalnych, medycznych czy wsparcia w rozwoju zawodowym i osobistym.

Niezwykle istotnym elementem mającym ułatwić właściwe nasycenie rynku pracy powinna być właściwa komunikacja i wymiana informacji między podmiotami leczniczymi, samorządem pielęgniarek i położnych oraz samorządami lokalnymi.

Ważnym aspektem podnoszonym przez przedstawicieli NRPiP były szkolenia skierowane do pielęgniarskiej/położniczej kadry kierowniczej, których celem będzie pozyskanie nowych umiejętności związanych z nowymi wyzwaniami na co raz trudniejszym rynku pracy.

Departament Pielęgniarek i Położnych zaproponował organizację kolejnych spotkań w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek, położnych organizowanych dla przedstawicieli pielęgniarskiej/położniczej kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli lokalnych władz oraz przedstawicieli okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

źródło: nipip.pl


Zobacz także:

Pielęgniarki – jaką igłą nakłuwać korek fiolki? Komunikat ministerstwa.

Izba pielęgniarek: pielęgniarki powinny mieć zapewnione hotele.

Ministerstwo: pielęgniarka z licencjatem, czy pielęgniarka absolwentka LM, są to równoważne tytuły!


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.

11 min czytania
Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką w dniu 26 maja 2023 r. w sprawie dramatycznej sytuacji pielęgniarek. Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia…
Komentarze