Pielęgniarki – MZ o wynagrodzeniu w pandemii za pracę w porze nocnej i dni wolne.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – MZ o wynagrodzeniu w pandemii za pracę w porze nocnej i dni wolne.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie pracy pielęgniarek i położnych w czasie pandemii koronawirusa

Szanowny Panie Ministrze,

walka z epidemią COVID-19 w Polsce jest dużym wyzwaniem dla wielu branż. Największy ciężar ponosi jednak krajowy system ochrony zdrowia. Dzięki poświęceniu pielęgniarek i pielęgniarzy, lekarek i lekarzy, sanitariuszek i sanitariuszy, ratowniczek i ratowników medycznych system w dalszym ciągu funkcjonuje. Niestety osoby pracujące w tych zawodach biorąc na siebie ciężar dbania o zdrowie Polaków nie są odpowiednio wynagradzane za swoją pracę.

Stanowisko w tej sprawie przedstawiło całe środowisko pielęgniarek i położnych wyrażając swój sprzeciw wobec działań rządu, które w ich ocenie nie zawsze służą społeczeństwu, lecz doraźnym interesom politycznym.

Przywołana grupa podkreśla, że z nieznanych powodów, w szczycie pandemii, wbrew potrzebom społeczeństwa i pacjentów, realizowana przez rząd polityka marginalizuje rolę i zadania pielęgniarek i położnych w systemie, ograniczając wykorzystanie ich kompetencji w walce o zdrowie Polaków. Skutkuje to ogromną stratą dla wszystkich: dla pacjentów, którzy nie mają szansy na faktyczny dostęp do leczenia i opieki, ich rodzin zmagających się z chaosem w systemie opieki zdrowotnej oraz dla NFZ, który finansuje system opieki zdrowotnej w oparciu o tradycyjny, nieefektywny podział ról i zadań w systemie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje redefinicję dotychczasowych ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zapewnić pielęgniarkom i położnym możliwość współdecydowania o swojej pracy oraz pełnej możliwości wykorzystania samodzielnych kompetencji i sprawiedliwego udziału w zasobach?
3. Czy resort planuje uruchomienie dodatkowych etatów pielęgniarskich ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19?
Z wyrazami szacunku

Krzysztof Gawkowski
Poseł na Sejm RP

5 grudnia 2020 roku

Odpowiedź ministerstwa zdrowia – wynagrodzenia pielęgniarek w pandemii

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztofa Gawkowskiego, Posła na Sejm RP i grupy Posłów, w sprawie pracy pielęgniarek i położnych w czasie pandemii koronawirusa, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

– fragment – 

3. Czy resort planuje uruchomienie dodatkowych etatów pielęgniarskich ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19?

W roku bieżącym środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z rezerw celowych, w których dokonano zmiany przeznaczenia na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). W ramach środków przekazywanych z ww. rezerw uruchamiane są również środki na bieżące wsparcie podmiotów leczniczych. Należy jednak podkreślić, że wnioskującymi o wydanie decyzji zwiększających budżety tych jednostek są właściwi wojewodowie,
natomiast wydawanie decyzji znajduje się w kompetencji Ministra Finansów (Minister Zdrowia merytorycznie opiniuje złożone wnioski). (…)

Natomiast w kwestii wynagrodzenia personelu medycznego za pracę w czasie epidemii
COVID-19, należy wskazać na szereg rozwiązań dotyczących dodatkowych świadczeń
pieniężnych wprowadzonych w okresie pandemii, które zaczęły być wypłacane już od
kwietnia br. najpierw w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego, a od 1 listopada
br. – 100% wynagrodzenia. (…)

Dodatkowo w okresie epidemii pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń przez całą dobę przysługują dodatki z art. 99 ustawy o działalności leczniczej wypłacane w okresie epidemii na podstawie art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w wysokości: 

1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. (…)

Z poważaniem,
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

19 grudnia 2020 roku

źródło: sejm.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Komentarz redakcji pielegniarki.info.pl 

Kolejny raz ministerstwo manipuluje informacjami w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Użycie w powyższej odpowiedzi zwrotu: "Dodatkowo w okresie epidemii", sugeruje, że pielęgniarki i położne otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w okresie pandemii za pracę w porze nocnej i wolne dni. Co jest oczywistą nieprawdą!

Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze