Pielęgniarki – nie zaszeregowano nikogo do grupy 2. Wypłacają dodatki za magistra.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – nie zaszeregowano nikogo do grupy 2. Wypłacają dodatki za magistra.

Dyrektor informuje w sprawie sposobu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek

Portal Urzędu Miejskiego w Krakowie krakow.pl informuje, że radni z Komisji Zdrowia Rady Miasta Krakowa zajęli się omówieniem skutków finansowych dla miejskich podmiotów leczniczych wynikających z realizacji uchwalonej przez Sejm RP Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z 26 maja 2022 r.

Ustawa od 1 lipca wprowadziła wzrost wynagrodzeń na podstawie nowego podziału na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Przepisów Ustawy nie stosuje się do wszystkich pracowników, ale tylko do tych zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Miejskie podmioty lecznicze na terenie Gminy Miejskiej Kraków zrealizowały podwyżki wymagane wspomnianą ustawą. Podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia są finansowane przez NFZ w wycenie świadczeń, jednak jak podkreślają szpitale miejskie, nie wystarczają one na pokrycie pełnych kosztów zwiększonych wynagrodzeń.

Dyrektor: Największy problem stanowią podwyżki dla grupy zawodowej pielęgniarek

Przewodniczący Komisji Zdrowia Lech Kucharski dopytywał, jak szpitale miejskie radzą sobie w tej sytuacji, czy ich finanse są zagrożone i czy radni oraz miasto mogą pomóc w tej sytuacji.

Wypłaciliśmy podwyżki z wyrównaniem za lipiec i sierpień. Największy problem stanowią podwyżki dla grupy zawodowej pielęgniarek. Pielęgniarki posiadające stopień naukowy magistra z wymaganą specjalizacją oczekują, że zaliczone zostaną do 2 grupy zawodowej, z wynagrodzeniem zasadniczym 7304,66 zł.

Dyrektor szpitala

Płacimy z kwalifikacje wymagane a nie posiadane przez pielęgniarkę

Zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia zrealizowaliśmy podwyżki dla tej grupy pielęgniarek według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku a nie posiadanych. W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie pielęgniarki zakwalifikowane zostały do grupy 5 z wynagrodzeniem zasadniczym 5776 zł miesięcznie. To spowodowało, że od wczoraj mamy w Szpitalu Państwową Inspekcję Pracy – mówiła Iwona Jasicka, zastępca Dyrektora ds. Finansowych, która dodawała także, że szpitalowi brakuje ok. 500 tys. zł miesięcznie, by zbilansować budżet. Związane jest to ze stale rosnącymi kosztami utrzymania.

W szpitalu nie ma 2 grupy. Za licencjat i magistra płacą dodatki

Podobna sytuacja jest w szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, który realizując zapisy ustawy uwzględnił oprócz przepisów ogólnych prawa pracy, także nową wycenę świadczeń i otrzymany do umowy aneks z NFZ. Podział na grupy zawodowe został skonstruowany w oparciu o kryterium wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku pracy, a nie posiadanego. Zgodnie z tym założeniem na stanowisku pielęgniarki/położnej (wykształcenie średnie) wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5323 zł, a na stanowisku specjalistki pielęgniarki/położnej (wykształcenie średnie i specjalizacja) – 5776 zł. Szpital premiuje także tytuły zawodowe licencjata i magistra w zawodzie dodatkami kolejno: 200 i 400 zł.

Dorota Gołąb-Bełtowicz, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego informowała, że pieniądze które szpital otrzymał z NFZ-u wystarczą, by pokryć wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Nie wystarczą jednak na podniesienie kontraktów lekarskich czy na pokrycie rosnących kosztów utrzymania szpitala.

Z interpretacją zapisów Ustawy stosowaną przez miejskie jednostki lecznicze – czyli kwalifikowaniem danego pracownika do właściwej grupy zawodowej, biorąc pod uwagę wykształcenie wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik, a nie posiadane – nie zgadza się Małopolska Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek poinformowała radnych, że wskazany Wydział wraz z Biurem Nadzoru Właścicielskiego wystąpił o opinię prawną w sprawie interpretacji zapisów ustawy, na którą Urząd obecnie czeka.

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielęgniarki.info.pl

źródło: krakow.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 17

Bądź pierwszym, który oceni wpis

551 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Chlorofil – właściwości zdrowotne i zastosowanie 

4 min czytania
Chlorofil to ważny składnik roślin, odpowiadający za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, a także za zielony kolor organizmów roślinnych. Spożywanie tego związku wraz…
AktualnościDodatki pielęgniarekNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Niewiarygodne - związek pielęgniarek za kompromisem w sprawie obniżenia współczynników pracy.

4 min czytania
Szpital zapowiada optymalizację współczynników pracy pielęgniarek i położnych Lubliniec 23.11.2022 rStarostwo PowiatoweRada Powiatu w Lublińcu W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek…
AktualnościDodatki pielęgniarek

Szpital oszukał bezczelnie pielęgniarkę.

3 min czytania
Dodatek COVID dla pielęgniarek i położnych Dodatkowe świadczenie pieniężne dla pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone od 1 maja 2020 roku poleceniem ministra…
Komentarze
×
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Do egzaminu specjalizacyjnego przystąpiło 964 pielęgniarek.