Pielęgniarki niefunkcyjne z grupy 2 mają cofane podwyżki wynagrodzeń.

6 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki niefunkcyjne z grupy 2 mają cofane podwyżki wynagrodzeń.

O sytuacji płacowej pielęgniarek w szpitalu informuje dyrektor na sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2023 roku. Opisana sytuacja w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek będzie dotyczyć za chwilę większości szpitali. Teraz dopiero nadchodzi apogeum chaosu płacowego w podmiotach leczniczych…

Informację przedstawił p.o. Dyrektor ZOZ w Nysie – Jerzy Hajduga:

W 2017 roku, wskutek zagrożenia wyjazdem pielęgniarek za granicę do pracy, rosnącym średnim wiekiem personelu medycznego, ustawodawca przegłosował ustawę, w której założeniem, jak sądzę w tamtym czasie, było zachęcenie młodych osób do podjęcia kształcenia się w kierunku pielęgniarskim i zapewnienie na przyszłość, na najbliższe lata personelu, którego zaczynało brakować w szpitalach. Do roku 2021 personel pielęgniarski był wynagradzany ze środków przekazywanych przez płatnika czyli Narodowy Fundusz Zdrowia na tak zwany PESEL. Fundusz dostawał informacje ile pielęgniarek i personelu pracuje w szpitalu i przekazywał środki wprost adresowane na wynagrodzenia dla tego personelu. Wraz z nowelizacją tej „ustawy Szumowskiego” z 2017 roku, która miała miejsce w maju 2022, zmieniono zupełnie sposób przekazywania tych środków ponieważ zostały one wliczone do wyceny procedur.

Ta wycena odbywa się właściwie ustawicznie i od 1 lipca podwyżki na podstawie tej zmiany ustawy z maja były wypłacane już ze środków, które w ogólnej puli przeznaczonej na finansowanie całej działalności leczniczej szpitala powinny się były znaleźć. Te podwyżki zostały w Szpitalu w Nysie w roku ubiegłym przyznane w wysokości wynikającej z załącznika do zmiany ustawy, gdzie załącznik wskazywał tak zwane współczynniki pracy i przypisywał określoną krotność przeciętnego wynagrodzenia do trzech grup pielęgniarek.

Z dzisiejszej perspektywy patrząc podział pielęgniarek w ubiegłym roku na 3 różne grupy był niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem ponieważ wygenerował problem, z którym dziś trudno sobie poradzić. Już w ubiegłym roku i w styczniu tego roku były publikowane artykuły w prasie branżowej, których treść sprowadzała się do tego, że dyrektorzy szpitali stawiani są w sytuacji bez dobrego wyjścia. Cokolwiek by nie zrobili, to teoretycznie wylądują z częścią personelu pielęgniarskiego w sądach, w sporach sądowych. Notabene na dziś w kraju jest 15000 pozwów związanych właśnie z niewłaściwą, zdaniem pielęgniarek lub nieprawidłowo z innego powodu kwalifikacją i przyznawaniem wynagrodzeń jednym lub nie przyznawaniem tych wyższych wynagrodzeń drugim pielęgniarkom.

Po zmianie, która nastąpiła w maju ubiegłego roku i weszła w życie od lipca 2022 w Nysie pielęgniarki z wykształceniem magisterskim i specjalizacją, czyli najwyżej wykształcone wykwalifikowane, otrzymały wynagrodzenie na poziomie 7300 zł. To jest podstawa stawka, ponieważ ustawa mówi o minimalnym wynagrodzeniu. Zwykle w podmiotach leczniczych kończy się na tym minimalnym ponieważ to są i tak wysokie stawki w stosunku do wszystkich pozostałych gałęzi gospodarki. Chociaż są szpitale, które płacą więcej. Na przykład w szpitalu w Krakowie gdzie organem założycielskim jest Uniwersytet Jagielloński w jednym ze szpitali personel dostał podwyżki wyższe niż ta kwota minimalnego wynagrodzenia wynikająca z załącznika do ustawy, a na tej samej ulicy po drugiej stronie inny szpital, tego samego podmiotu nie dostał żadnych podwyżek. No oczywiście tam około 300 pielęgniarek zmieniło miejsce pracy na drugą stronę ulicy. W Nysie podwyżki zostały przez mojego poprzednika Dyrektora N. Krajczego przyznane.

Natomiast miała miejsce też głęboka analiza w tamtym czasie. Wiem, bo rozmawiałem w tej sprawie i konsultowałem się z radcami prawnymi, którzy uczestniczyli w tym procesie w roku ubiegłym i również w tym roku i nadal pracują w szpitalu. Na ówczesny stan prawny dokonano takiej oceny, że tych podwyżek należy udzielić. W międzyczasie w mojej ocenie doszło do zbiegu kilku okoliczności, które spowodowały, że kwota tych środków według mnie jest nie do udźwignięcia na dłuższą metę dla szpitala w Nysie. Zwłaszcza w tej sytuacji finansowej w jakiej szpital się znajduje. W roku ubiegłym jednostka mała 22 miliony zł straty na działalności podstawowej, czyli tej finansowanej bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ostatecznie bilans roczny zamknął się stratą w kwocie 14,5 mln zł. Podwyżki ubiegłoroczne – lipcowe, spowodowały wzrost wynagrodzeń o około 3 mln zł w tamtym roku. Natomiast na ten rok konsekwencje podwyżek ubiegłorocznych to było bodajże 4,5 mln zł. Dotarliśmy do sytuacji kolejnych podwyżek w roku bieżącym, czyli roku 2023. Proszę pamiętać, że ustawa powstawała w określonym celu, uzasadnionym w roku 2017.

W międzyczasie doszło do znacznego wzrostu wynagrodzeń minimalnych. Gospodarka rozwijała się dość prężnie, co generowało presję płacową i również przeciętne wynagrodzenia znacznie rosły, a te wskaźniki pracy z ubiegłorocznego załącznika do nowelizacji ustawy odwołują się wprost w liczbach do przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie wynosiło ponad 6 tys. zł to wskaźnik dla tych najwyżej wykwalifikowanych pielęgniarek to jest 1,28 i powstaje kwota ponad 8 tys. zł na dziś wynagrodzenia podstawowego. Do tego dochodzi oczywiście wysługa lat, jeżeli ktoś długo pracuje, wszystkie wynagrodzenia za dyżury, które znacznie zwiększają poziom wynagrodzeń. W związku z tą sytuacją i przekonaniem moim, że zbyt ryzykowne jest doprowadzenie do sytuacji, czy nieprzeciwdziałanie sytuacji, kiedy kolejne grupy personelu pielęgniarskiego będą przedkładać dokumenty świadczące o ukończeniu studiów magisterskich. Pielęgniarek i położnych mamy na dziś 355 w szpitalu. Wynikałoby z tego, że w ciągu najbliższych kilku lat budżet wynagrodzeń powinien wzrastać o około co najmniej 2,5 mln zł rocznie. Na dziś to już jest po podwyżkach ubiegłorocznych około 6,5 mln zł miesięcznie. Płace, to jest ponad 70% budżetu szpitala w ogóle ponieważ świadczymy działalność usługową i wynagrodzenia są tutaj „lwią częścią” kosztów.

W wyniku działań podjętych przeze mnie zmierzających do cofnięcia podwyżek ubiegłorocznych, przynajmniej dla części pielęgniarek niefunkcyjnych. W międzyczasie w tym roku pojawiła się kolejna nowelizacja ustawy, która potwierdziła jednoznacznie, że pielęgniarki funkcyjne czyli oddziałowe powinny posiadać wykształcenie magisterskie, w związku z tym pracodawca nie ma tu już możliwości zmiany tych wymagań jako podmiot zatrudniający. Natomiast jeśli chodzi o pozostałą grupę pielęgniarek przeprowadziliśmy regulację, zmianę wewnętrznych przepisów regulaminu wynagradzania w taki sposób, że usunęliśmy zapis o wymaganiu posiadania wykształcenia magisterskiego dla pielęgniarek niefunkcyjnych. Celem tego jest ponowne sprowadzenie pielęgniarek do jednej grupy, co umożliwiłoby regulowanie wynagrodzeń w zależności od powszechnie przyjętych wskaźników, a nie tylko od wykształcenia, takich jak doświadczenie, rodzaj pracy i szereg kryteriów, które funkcjonują we wszystkich innych przedsiębiorstwach i gałęziach gospodarki.

Zobacz także:

Również w Starostwie jest zestaw kryteriów, gdzie pracodawca może kształtować wynagrodzenia, nie będąc zmuszanym wyłącznie do jednego kryterium jakim jest wykształcenie. Ten proces zmian wewnętrznych dokumentów zakończył się miesiąc temu. W dniu 14 września zakończył się okres vacatio legis tego tego wewnętrznego zarządzenia i w zasadzie moglibyśmy od tego dnia przejść do kolejnego kroku czyli do wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Chcąc wygaszać konflikty i spory, które w międzyczasie powstały, podjęliśmy próby spotkań, ponownych rozmów. Przedstawiono zespołom pielęgniarek pewne propozycje i aktualnie oczekujemy na ich stanowisko w tej sprawie.

W wyniku tego podziału, który wygenerował załącznik do ustawy, mamy w tej chwili w ZOZ w Nysie trzy grupy pielęgniarek o nieco odmiennych interesach. Jedna grupa to pielęgniarki w liczbie ponad 50, które otrzymały podwyżki zeszłoroczne. Ich stawka wynagrodzenia podstawowego to jest 8120 zł, czyli stawka od której naliczono są wszystkie inne składniki wynagrodzenia. Mamy grupę pielęgniarek około 30, które przedstawiły w trakcie roku czyli od lipca zeszłego roku do teraz dokumenty potwierdzające ukończenie studiów magisterskich i osiągnięcie tego najwyższego poziomu wykształcenia.

Jako pracodawca nie przyjąłem tych dokumentów nie uznałem tych kwalifikacji, wiedząc że zmierzamy akurat w innym kierunku czyli raczej nie uznawania tych kwalifikacji. Jest grupa pozostałych ponad 200 pielęgniarek, które w zasadzie czekają na rozstrzygnięcie tych sporów, o których wspomniałem ponieważ w całym kraju sądy tym pielęgniarkom bez magistra, które wykonują prace na tych samych stanowiskach, na tych samych oddziałach przyznają odszkodowania. Są one bardzo kosztowne. Moim zdaniem zdecydowanie bardziej kosztowne dla pracodawców, niż te wynagrodzenia, które otrzymała grupa pielęgniarek, tych około 50 w naszym wypadku w roku ubiegłym.

źródło: nysa.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 135

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8301 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek organizuje całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek.

1 min czytania
Całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek i położnych… UWAGA!!! Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w dniu 27.07.2024 r.Przyjmujemy również zapisy na…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – siatka płac zostanie zastąpiona "nowym rozwiązaniem prawnym".

10 min czytania
Doradca ministra zdrowia zapowiada zmiany polegające na zastąpieniu siatki płac pielęgniarek i położnych „nowym rozwiązaniem prawnym”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Moje Liceum Medyczne wspominam bardzo mile, chociaż nie było łatwo...