Pielęgniarki – o czym rozmawiano w ministerstwie w dniu 1 lipca.

3 min czytania
Aktualności


Spotkanie pielęgniarek w ministerstwie zdrowia

Notatka ze spotkania w dniu 1.07.2020 r. w Ministerstwie Zdrowia

1. J. Szczurek Żelazko Wiceminister Zdrowia
2. Greta Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
3. Z. Małas Prezes NRPiP
4. M. Łodzińska Wiceprezes NRPiP

W dniu 1 lipca 2020 r. na wniosek NRPiP odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem powyżej wskazanych osób. Z uwagi na panującą epidemię i zachowanie ostrożności ograniczono liczbę osób do 2 ze strony NRPiP. 

Na spotkaniu poruszono poniższe kwestie:

1. przeprowadzenia wyborów do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w czasie epidemii. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia problemów z przeprowadzeniem wyborów przy obecnie obowiązujących obostrzeniach, które uniemożliwią ich przeprowadzenie z uwagi np. na liczbę delegatów przekraczających 150 osób czy zachowaniem 2 m odstępu pomiędzy delegatami stwarzając ryzyko zakażeń. Ponadto zwrócono uwagę na brak możliwości oddelegowania delegata na zjazd przez pracodawcę, oraz wiele innych sytuacji, które mogą być powodem braku quorum.  Uzgodniono, że przygotowaną propozycję zmian w przepisach prawa przekażemy do Ministra Zdrowia oraz do klubów parlamentarnych celem poparcia tych zmian przy następnych regulacjach w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych.

2. kształcenie podyplomowe – w trakcie realizacji są prace podzespołów, które mają wydłużoną pracę do końca lipca. Powołano do pracy 3 podzespoły ds. pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa operacyjnego oraz medycyny pracy. Zwrócono uwagę na zagrożenia jakie mogą się pojawić w przypadku wprowadzonych  propozycji zmian w ustawie z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 10 rozszerzającym zakres świadczeń położnej na czas zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wobec wszystkich pacjentów niezależnie od płci i wieku wraz z dookreśleniem zakresu tych czynności.  

3. porada pielęgniarska POZ – została zaakceptowana przez departament finansów oraz RCL obecnie czeka na akceptację departamentu prawnego. Wiceminister J. Szczurek -Żelazko zapewniła, że porada pielęgniarska poz jest już w końcowej fazie prac i będzie przesłana do zaopiniowania.

Czytaj dalej poniżej…


Pielęgniarki – lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych

Rekompensaty dla pielęgniarek

Pielęgniarki ubezpieczenie SARS-CoV-2


4. normy zatrudnienia – przekazano wątpliwości interpretacyjne w zakresie obowiązywania rozporządzeń Ministra Zdrowia : z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zwrócono uwagę na rozbieżności w interpretowaniu przepisów prawa podczas kontroli przeprowadzanych w podmiotach leczniczych przez instytucje kontrolujące np. wojewodę czy NFZ. NRPiP przygotuje i przekaże do Ministerstwa Zdrowia propozycję zmian  do rozporządzeń lub ewentualnie do art. 50 ustawy o działalności leczniczej. 

5. konkursy na stanowiska kierownicze  – przekazano informacyjnie z jakimi problemami spotykają się OIPiP w sprawie przeprowadzanych konkursów  w podmiotach leczniczych na niektóre stanowiska kierownicze. Z informacji jakie przekazała Wiceminister Zdrowia, regulacje w tym zakresie zostały wpisane w projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i będą procedowane na najbliższym posiedzeniu sejmu.

6. edukacja przedporodowa w formie teleporady – zwrócono uwagę na brak działań aby  wprowadzić w/w świadczenie i umożliwić jego rozliczenie przez NFZ w formie teleporady finansowanej odrębną jednostką rozliczeniową. W dalszym ciągu realizowane świadczenia w zakresie edukacji przedporodowej mają odbywać się w domu pacjentki i będą finansowane na dotychczasowych zasadach czyli w stawce kapitacyjnej z czym nie zgadza się NRPiP. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w zarządzeniu prezesa NFZ aby zamiast wydawania skierowań przez lekarza, które pozwolą na objęcie opieką przez położną poz po zabiegach ginekologicznych, czy onkologiczno- ginekologicznych realizować świadczenia podstawie zleceń wpisanych w karcie informacyjnej wydawanej po zakończonej hospitalizacji. NRPiP ma przygotować propozycję i uzasadnienie dla tych zmian. 

7. zmiany do ustaw o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych – w związku ze stanem epidemii poruszono kwestię konieczności dokonania zmian w w/w ustawach. NRPiP widzi potrzebę uregulowania i dostosowania przepisów prawa do problemów wynikających z bieżących działań i ustalono że prześle swoje propozycje konkretnych regulacji w tym zakresie. 

8. transport materiału biologicznego do badań – zwrócono uwagę na poważny problem z transportem materiału biologicznego do badań pobieranego przez pielęgniarki na zlecenie lekarza. Poinformowano, że NRPiP przygotowuje w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia wraz z uzasadnieniem, oczekując na konkretne i czytelne rozwiązania prawne.    

Notatkę sporządziła 
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

Wybrał: Mariuisz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze