Pielęgniarki oburzone siatką płac.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki oburzone siatką płac.

Niesprawiedliwości w nowej siatce zgłaszane przez pielęgniarki

Interpelacja w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki i położne niesprawiedliwych dysproporcji w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników podmiotów leczniczych

Szanowny Pani Ministrze,

w dniu 22 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104). Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co do ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W załączniku do tej ustawy, pielęgniarki i położne przypisano do trzech grup zawodowych, według określonych przez Ministerstwo Zdrowia kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku (o numerach porządkowych w tabeli 7, 8 i 9), a poszczególnym grupom przypisano współczynniki pracy mające kluczowy wpływ na wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Na podstawie kwoty bazowej oraz współczynników zastosowanych w ustawie, od 1 lipca 2021 roku pielęgniarki i położne otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w wysokości:

Grupa 7: Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 5 478 zł.

Grupa 8: Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa – 4 186 zł.

Grupa 9: Pielęgniarka albo położna inna, niż określona w poz. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 3 772 zł.

Nowa siatka płac pielęgniarek tworzy kominy płacowe

Pielęgniarki zgłaszają dwie kategorie zastrzeżeń do regulacji wprowadzonych z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia:

1. ​Dla pielęgniarek i położnych niesprawiedliwe jest tak duże, bo wynoszące na dziś aż 1.706 zł, zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla osób z 7 grupy (po szkołach licealnych i policealnych) w porównaniu do osób z 9 grupy (po studiach magisterskich z ukończoną specjalizacją), bowiem bardzo często wykonują one de facto pracę o takim samym stopniu trudności i zajmują te same stanowiska w placówkach.

Pielęgniarki uważają za uzasadnione uzależnianie wysokości wynagrodzeń zasadniczych między innymi od wykształcenia i specjalizacji, ale tak duże zróżnicowanie płac zasadniczych w tych grupach, spowoduje tworzenie kominów płacowych oraz skonfliktowanie pracowników w zespołach. Pielęgniarki i położne postulują zmniejszenie różnic wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi, dotyczącymi pielęgniarek i położnych.

Nowa siatka płac zrównała wynagrodzenia zasadnicze: opiekuna medycznego, sekretarki medycznej oraz pielęgniarki

​2. Pielęgniarki i położne uważają, że Ministerstwo Zdrowia nie dokonało właściwego, albo nie dokonało w ogóle, merytorycznego przeglądu i kategoryzacji stanowisk, przez co takie samo wynagrodzenie zasadnicze, jak część pielęgniarek i położnych, mają otrzymywać fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, sekretarki medyczne, czy nawet pracownicy z wykształceniem średnim, zatrudnieni na stanowiskach niemających żadnego związku z medycyną. Ta polityka Ministerstwa Zdrowia jest oceniana jako niesprawiedliwa, nieadekwatna do odpowiedzialności oraz roli w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów, a także powoduje konflikty wśród zespołów pracowniczych podmiotów leczniczych.

Poseł pyta ministra zdrowia w kwestii siatki płac pielęgniarek

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1)​ Jak Rząd odnosi się do opisanych wyżej zastrzeżeń środowiska pielęgniarskiego w kwestii wprowadzenia ww. ustawą niesprawiedliwych i powodujących kominy płacowe zasad ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych?

2)​ Czy Rząd wystąpi z inicjatywą dokonania zmian w ww. ustawie, dotyczących zmniejszenia dysproporcji pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi obejmującymi pielęgniarki i położne?

3)​ Jakimi kryteriami kierował się Rząd ustalając takie same wynagrodzenia zasadnicze dla części pielęgniarek i położnych oraz dla fizjoterapeutów, sekretarek medycznych i pracowników niewykonujących zawodów medycznych? Czy Pan Minister zgadza się ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, że nie zastosowano tu obiektywnych

i sprawiedliwych zasad przeglądu i kategoryzacji stanowisk?

4) ​Czy Rząd planuje przeprowadzenie nowej, bardziej profesjonalnej i obiektywnej, kategoryzacji stanowisk obejmujących pracowników zatrudnionych na zasadach określonych w ww. ustawie, a także wynikającej z tej nowej kategoryzacji, korekty współczynników pracy? Czy zmiany te będą dotyczyły pielęgniarek, położnych oraz osób zatrudnionych na innych stanowiskach?

Z wyrazami poważania

Jan Szopiński

Poseł na Sejm RP

19 sierpnia 2021 roku 

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji portalu 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 190

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7238 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Senat: Pielęgniarka zarabia 10 tys.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek w senacie Posiedzenie senatu w dniu 25 listopada 2021 roku. Senator Krzysztof Mróz: (…) Pani senator Beata Małecka-Libera w…
AktualnościNowa siatka płac

Protest pielęgniarek z licencjatem.

3 min czytania
Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2021 roku, że w wyniku porozumienia zawartego na forum Zespołu Trójstronnego, że…
Aktualności

Co musisz wiedzieć, chcąc zacząć pracę w służbie zdrowia?

3 min czytania
Empatia, troskliwość i chęć niesienia pomocy to jedne z najważniejszych cech wielu osób, które chcą zacząć pracę w branży medycznej. Lekarz rodzinny,…
Komentarze