Pielęgniarki – poprawka zgłoszona w sejmie do ustawy pani Ptok.

Ministerstwo zdrowia zgłasza poprawkę do projektu ustawy pani Krystyny Ptok…

W projekcie ustawy związku zawodowego pielęgniarek (OZZPiP) zapisano:

„Podmiot leczniczy jest zobowiązany ustalić na nowo wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który po dniu 1 lipca uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy. W takim przypadku ustalenie na nowo wynagrodzenia zasadniczego, następuje od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez pracownika kwalifikacji stanowiących podstawę zaliczenia do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy”.

Koniec cytatu z projektu ustawy autorstwa OZZPiP.

Powyższa propozycja zapisu ustawowego jest oczywistym łamaniem zasady Kodeksu pracy – jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę.

Stanowisko w powyższej kwestii ministerstwo zdrowia przedstawiło w odpowiedzi na interpelację poselską w roku… 2023 roku. Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych poniżej publikuje fragment odpowiedzi ministerstwa dotyczący powyższego zagadnienia.

„Obecny stan prawny przewiduje, że w przypadku gdy pracodawca w związku z uzyskaniem przez pracownika dodatkowych kompetencji (uprawnień, podwyższeniem poziomu wykształcenia) dokona zmiany jego warunków zatrudnienia – np. przeniesie go na stanowisko pracy, na którym wymagane są nowo uzyskane przez pracownika kompetencje powierzy mu pracę, albo poszerzy zakres zadań przez niego realizowanych w związku z uzyskaniem nowych kompetencji – wówczas w oparciu o art. 78 § 1 Kodeksu pracy zobowiązany będzie tak ustalić wysokość wynagrodzenia „(…) aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.”.

Koniec cytatu ze stanowiska ministra zdrowia w przedmiotowym zagadnieniu.

Wniosek: proponowana przez związek, powyższa regulacja w projekcie ustawy pani Ptok, to jawne pogwałcenie zasad Kodeksu pracy! Zasadne jest zatem pytanie:

Dlaczego pani Krystyna Ptok jako związkowiec firmuje projekt ustawy, który wprowadza pomiędzy pracownikami wykonującymi tę samą pracę różnice w wynagrodzeniach?

Podsumujmy: wprowadzenie automatycznego podwyższenia wynagrodzenia np. za specjalizację lub tytuł magistra pielęgniarstwa BEZ „przeniesienia pielęgniarki na stanowisko pracy, na którym wymagane są nowo uzyskane przez pielęgniarkę kompetencje, albo poszerzenia zakresu zadań przez pielęgniarkę realizowanych w związku z uzyskaniem nowych kompetencji TO ŁAMANIE PRAWA!

W tej sytuacji ministerstwo zdrowia zamiast zanegować w całości powyższą propozycję zmiany ustawy… przedstawia KURIOZALNĄ poprawkę. Jej sedno prezentujemy cytując wypowiedź przedstawiciela ministra zdrowia z dnia 11 kwietnia 2024 roku podczas posiedzenia specjalnej podkomisji ds. rozpatrzenia projektu ustawy pani Krystyny Ptok.

Dalsza część artykułu pod sondą…

Z jakiego źródła najczęściej korzystasz w celu uzyskania aktualnych informacji w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych?

Dalsza część artykułu…

Wiceminister Marek Kos:

W projekcie mamy także zapisy dotyczące uznawania kwalifikacji. Proponujemy pewnego rodzaju poprawkę taką, że były w ten sposób, o którym jest opisane w projekcie, uznawane kwalifikacje zwiększane pracowników medycznych w sytuacji, gdy są to kwalifikacje, na które kierował pracodawca, bądź też była zgoda pracodawcy na to, by kwalifikacje były podnoszone. Żeby to nie było w każdej sytuacji, kiedy pracownik podnosi swoje kwalifikacje. Także taką zgłaszamy poprawkę.

źródło: sejm.gov.pl

Wydawało się, że po analizie projektu ustawy OZZPiP pokłady radosnej legislacji zostały wyczerpane. Nic bardziej mylnego… Poprawka zgłoszona przez ministerstwo zdrowia przyćmiła zdecydowanie „osiągnięcia” w omawianym zakresie związku pielęgniarek.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 172

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8224 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – okazuje się, że płace mają charakter solidarnościowy.

3 min czytania
Rola związku Solidarność w obecnym chaosie płacowym w ochronie zdrowia… W artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pt. W pielęgniarki rzuciła…
Aktualności

V Konferencja Naukowa WUMED już 25 maja!

2 min czytania
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 25 maja 2024 r. Tematem wydarzenia – „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy…
Aktualności

Pielęgniarki - będzie urlop zdrowotny dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Obiecanki cacanki w sprawie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych mają miejsce od wielu lat… Serial dotycząca urlopów zdrowotnych – dla poratowania…
Komentarze