Pielęgniarki szkolne prezentują stanowisko w sprawie zasad kontraktowania opieki profilaktycznej w szkołach na lata 2011 i następne.

5 min czytania
Aktualności

 

.
W związku z ogłoszeniem Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 74/2010/DSOZ  określającym warunki zawierania i realizacji umów o udzielaniu świadczeń m.in. w medycynie szkolnej a opracowanym głównie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 139 poz.1139 z 31.08.2009r z późniejszą zmianą z dnia 22.10.2010 o świadczeniach gwarantowanych zawartych w załączniku nr 4, pojawiło się szereg niejasności i problemów w zapewnieniu właściwej organizacji i opieki uczniom w placówkach oświatowo- wychowawczych.
Zespół ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17A od ośmiu lat opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń przedstawianych do konsultacji społecznych. Jednak nigdy  nie były one brane pod uwagę. Akty prawne wychodziły przeważnie w takim kształcie jak projekty. Tak stało się i tym razem. Nie   uwzględnione zostały  bardzo istotne postulaty i propozycje z zakresu medycyny szkolnej. Postulaty te zostały zgłoszone wcześniej przez zespół w ustalonym terminie przez Ministra Zdrowia i później Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  zgodnie z informacjami o opiniowaniu i wnoszeniu uwag do projektów. Nie uwzględniono bardzo istotnych uwag, które poprawiały merytoryczne błędy w propozycjach w tym m.in. związane z dostępnością do świadczeń, kwalifikacjami personelu oraz finansowaniem  nie powiązanym ze wskaźnikami przeliczeniowymi liczby uczniów na etat pielęgniarki.
Rozporządzenie o świadczeniach gwarantowanych:
1. Wymagana dostępność personelu – Załącznik nr 4, część III warunków realizacji świadczeń gwarantowanych( Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.10.2010) – jest niejasna i  niezrozumiała oraz trudna do jednoznacznej interpretacji.  np.
a) pkt. 2.1 ustęp 3):” szkoła podstawowa, w której liczba uczniów nie przekracza 150 osób-440-450 uczniów;” treść niezrozumiała.
b) pkt  2.4 Załącznika 4 część III jest zapis wskazujący na zatrudnienie pielęgniarki  1 raz w tygodniu 4 godziny nawet jeśli szkoła liczy do 150 uczniów. Są to szkoły z których z pewnością zrezygnujemy ponieważ finansowanie nie daje nam możliwości zatrudnienia pielęgniarki zgodnie z wymogami.
c) pkt. 2.1 ustęp 5) zapis o dostępności w szkołach specjalnych nie określa precyzyjnie norm zatrudnienia. Doprowadza to czasem do absurdalnych interpretacji tego przepisu. Niektóre oddziały na 100 uczniów typu C  wymagają ponad 3 etaty pielęgniarskie. Wiąże się to z utworzeniem dwóch dodatkowych stanowisk pracy w pomieszczeniu przeważnie o powierzchni około 15 m.2, należy dodać że te osoby muszą pracować w tym samym czasie.
d) Pkt. 2.2 ; 2.3; 2.4 zapisy te wymuszają przemieszczanie się pielęgniarki w jednym dniu do kilku placówek a co najmniej 2, należy zwrócić uwagę, że w szkołach o niewielkiej liczbie uczniów cotygodniowa obecność przez 4 godziny oczywiście w godzinach rannych ogranicza dostępność w większych szkołach. Niewiele jest szkół pracujących do późnych godzin popołudniowych ponieważ jest to sprzeczne z higieną nauczania i możliwościami ucznia.
2. Wymogi Ministra Zdrowia nie pozwalają zatrudnić pielęgniarki posiadającej prawo wykonywania zawodu bez ukończonego kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. Jest to poważny problem, ponieważ pielęgniarki pracujące w innych placówkach ochrony zdrowia nie mają możliwości jego ukończenia. W Standardach opracowanych przez Instytut Matki i dziecka określa się „ Pielęgniarko powinna posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania; w przypadku nie odbycia tego kursu pielęgniarka powinna go ukończyć najpóźniej w terminie 2 lat od rozpoczęcia pracy” Obecnie brakuje już pielęgniarek do pracy w tym środowisku.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa liczbę uczniów na tzw. etat przeliczeniowy przy wykorzystaniu tzw „wskaźników etatu przeliczeniowego„ bez wskazania dla NFZ do powiązania ich z współczynnikami korygującymi stawkę kapitacyjną.

Na podstawie tak nieprecyzyjnych, nieekonomicznych i nieefektywnych przepisów opracowano również bez uwzględnienia opinii pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania Zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 74/2010/DSOZ. Kontrowersje budzą następujące zagadnienia, które ukazały się w powyższych  obecnie obowiązujących dokumentach przy zawieraniu umów na świadczenia w medycynie szkolnej:
1. Proponowana stawka kapitacyjna (%) jest najniższa w grupie świadczeniodawców poz. Poniższa tabela przedstawia dane opublikowane w komunikacie prasowym na stronie NFZ przez Biuro Komunikacji Społecznej zatytułowany : „Informacja dotycząca finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2005-2010”i 2011.

Tabela 3. Dynamika wzrostu wartości średniej podstawowej stawki kapitacyjnej w latach 2005‐2011

2. Współczynniki korygujące stawkę kapitacyjną  znacząco różnią się od „wskaźników przeliczeniowych” dla poszczególnych typów szkół, które zawarte są w § 26 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 74/2010/DSOZ  Finansowanie……. Ust.2. – powoduje to brak możliwości finansowych do utrzymania stanowiska pracy zgodnie z wymogami NFZ.

3. W Zarządzeniu Nr 74/2010/ Prezesa NFZ §12 pkt.3, §16 pkt.3, §20 pkt.2  jest zapis dla świadczeniodawców poz: lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej: określający maksymalne liczby świadczeniobiorców z zezwoleniem na możliwości odstępswa w przypadkach uzasadnionych interesem świadczeniobiorców pod warunkiem że nie wpłynie to na ograniczenie dostępności do świadczeń dla populacji objętej opieką przez świadczeniodawcę. Brak jest takiego zapisu tylko w §24 dotyczącym pielęgniarki szkolnej, który ograniczy dostępność. Jeżeli pielęgniarka w szkole typu I liczącej 1000 osób będzie miała tylko 100 uczniów w klasach  sportowych to już należy zatrudnić na 1 dzień  dodatkową osobę. W takiej sytuacji musimy zrezygnować z obejmowania opieką innej niewielkiej liczebnie szkoły.
.

Wobec powyżej przedstawionych tylko głównych problemów i braku reakcji w Ministerstwie Zdrowia i Centrali NFZ,  nie reagowania na nasze wielokrotne i wieloletnie postulaty zdecydowanie się przeciwstawiamy. Żądamy wnikliwej analizy problemu, przeprowadzenia szerokich konsultacji  i uzgodnień z pielęgniarkami pracującymi w środowisku nauczania i wychowania, które jak nikt inny znają problem i są merytorycznie przygotowane do tego typu rozmów. Nadmieniamy , że już raz w roku 2000 doszło do podobnej sytuacji gdzie drastycznie pogorszyła się opieka nad dziećmi w szkole  a w niektórych rejonach w ogóle jej nie było. Czy dążymy do likwidacji opieki nad dziećmi w placówkach oświatowo wychowawczych, tak jak miało  to miejsce ze szczepieniami, a w chwili obecnej mały stopień uodpornienia stanowi problem ogólnopolski.
Jesteśmy w trakcie medialnego nagłośnienia problemu ponieważ tylko w taki sposób możemy dotrzeć do całego społeczeństwa, do organów założycielskich szkół czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dyrektorów szkół i innych osób, które powinny znać skalę problemu.

Zespół ds.Medycyny Szkolnej przy OIPiP w Gdańsku. 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Komentarze