Pielęgniarki – tylko w 2 województwach organizują ten kurs kwalifikacyjny.

2 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki – tylko w 2 województwach organizują ten kurs kwalifikacyjny.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny, który jest przedmiotem dzisiejszego artykułu, wg danych opublikowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w latach 2017-2022 ukończyło jedynie 81 pielęgniarek – liczba ta plasuje ten kurs kwalifikacyjny jako trzeci, najrzadziej realizowany kurs kwalifikacyjny.

Mowa o kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego. Po odbyciu kursu pielęgniarka/pielęgniarz obejmuje profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego.

Plan nauczania

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego składa się z siedmiu modułów. Poniżej przedstawiamy poszczególne moduły wraz z jego celem.

I Zagadnienia organizacyjno-prawne medycyny transplantacyjnej, Cel: Zapoznanie personelu pielęgniarskiego z prawem i organizacją przestrzeni transplantacyjnej w Polsce i na świecie.

II Podstawy pobrania i przeszczepiania narządów, komórek i tkanek, Cel: Wyposażenie personelu pielęgniarskiego w wiedzę z zakresu podstaw medycyny transplantacyjnej.

III Pobieranie i przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dorosłych, Cel: Wyposażenie personelu pielęgniarskiego w specjalistyczną wiedzę na temat pobierania, przechowywania
i przeszczepiania narządów jamy brzusznej; ukształtowanie umiejętności opieki nad dawcą (żywym i zmarłym) i biorcą narządów jamy brzusznej.

IV Pobieranie i przeszczepianie narządów klatki piersiowej u dorosłych, Cel: Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do sprawowania opieki nad biorcą dorosłym po przeszczepieniu narządu/ów klatki piersiowej.

V Przeszczepianie komórek krwiotwórczych, rogówki oraz unaczynione przeszczepy wielotkankowe u dorosłych, Cel: Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do sprawowania specjalistycznej opieki nad chorym w trakcie i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, rogówki oka oraz po przeszczepieniach wielotkankowych.

VI Specyfika pielęgnowania biorcy pediatrycznego, Cel: Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do sprawowania opieki nad biorcą pediatrycznym.

VII Zagadnienia specjalne w medycynie transplantacyjnej, Cel: Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do sprawowania specjalistycznej opieki w sytuacjach specjalnych w transplantologii (opieka nad kobietą po przeszczepieniu w ciąży i w połogu, w badaniach obrazowych wykonywanych u dawcy i biorcy przeszczepu); przygotowanie personelu pielęgniarskiego do edukacji zdrowotnej biorców przeszczepu.

Wykaz zadań zawodowych, do których jest uprawniona pielęgniarka po odbyciu kursu kwalifikacyjnego

  1. Pobieranie badań laboratoryjnych w oparciu o rozpoznany stan pacjenta i ich interpretacja.
  2. Przygotowanie pod względem fizycznym i psychicznym biorcy dorosłego i biorcy pediatrycznego do zabiegu transplantacji.
  3. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce zakażeń u pacjenta po przeszczepieniu.
  4. Monitorowanie i ocena funkcji przeszczepionego narządu/tkanki na podstawie stanu ogólnego i badań dodatkowych biorcy.
  5. Diagnozowanie powikłań chirurgicznych i powikłań leczenia immunosupresyjnego poprzez obserwację, pobieranie badań laboratoryjnych i ich interpretację.
  6. Edukacja biorcy i jego rodziny w okresie przedtransplantacyjnym, przygotowująca do zabiegu.
  7. Edukacja biorcy i jego rodziny w zakresie określonego stylu życia po przeszczepieniu.
  8. Opracowywanie programów edukacyjnych dla dawcy żywego przed zabiegiem i biorcy po transplantacji.

Liczba pielęgniarek, chcących odbyć kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo transplantacyjne

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zamieszczono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek odbyciem kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo transplantacyjne. Poniżej publikujemy te liczby, z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie0
kujawsko-pomorskie0
lubelskie0
lubuskie0
łódzkie0
małopolskie0
mazowieckie0
opolskie0
podkarpackie50
podlaskie0
pomorskie25
śląskie0
świętokrzyskie0
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie0
zachodniopomorskie0
Razem:75
(dane na dzień na dzień 24 stycznia 2024 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov, ckppip.edu.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

991 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarka – pracodawca nie ma prawa przekazywać do izby pielęgniarek informacji o wysokości składki pobranej od konkretnej pielęgniarki.