Pielęgniarki – wysokość rekompensat w szpitalach jednoimiennych.

4 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarekRekompensaty dla pielęgniarek
Pielęgniarki – wysokość rekompensat w szpitalach jednoimiennych.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – rekompensata za objęcie ograniczeniem

Posiedzenie sejmu w dniu 23 lipca 2020 roku. 

Poseł Barbara Dziuk:

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W trakcie epidemii rząd zagwarantował opiekę wszystkim, którzy zostali dotknięci epidemią COVID-19, oraz wprowadził regulacje ograniczające zatrudnienie pracowników szpitali jednoimiennych i zakaźnych w innych jednostkach. W ramach tego jednoimienne szpitale otrzymały dodatkowe rekompensaty. I tu mam pytanie do pani minister: Jak wygląda dodatkowe wsparcie finansowe, rekompensata dla pielęgniarek i personelu medycznego podczas pandemii COVID-19? Ile osób z personelu medycznego zostało objętych tym wsparciem? Jakie kwoty zostały wypłacone oraz ile wynosiła średnia rekompensata w ramach COVID-19 przypadająca na pracownika medycznego? Dziękuję.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Okres pandemii, te ostatnie parę miesięcy to był czas, kiedy wszyscy zostaliśmy postawieni przed nowymi wyzwaniami, które do tej pory nie występowały nie tylko w ochronie zdrowia, ale w całym naszym życiu publicznym. Te wyzwania rodziły pewne niepokoje wśród pracowników m.in. ochrony zdrowia, mimo że w toku kształcenia przed- czy podyplomowego byli oni przygotowywani do działania w warunkach zagrożenia epidemicznego. Niemniej jednak w pewnych momentach wyzwalały się emocje, które powodowały, że ten strach, ten niepokój narastał.

Obawa przed zarażeniem była czasami bardzo silna i dlatego też minister zdrowia wspólnie z obecnym rządem zarówno podejmował konkretne działania, aby wzmocnić pracowników ochrony zdrowia, aby stworzyć im bezpieczne warunki pracy poprzez m.in. dostarczanie środków ochrony indywidualnej, płynów dezynfekcyjnych, czyli tych zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczne wykonywanie zawodu, jak również podjął szereg działań mających na celu poprawę warunków wynagradzania.

Przede wszystkim chcę na wstępie podkreślić, że kwestia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest zadaniem dyrektora podmiotu leczniczego. Dlatego też rząd podjął decyzję o wzmocnieniu finansowania poszczególnych placówek, szczególnie tych, które zajmowały się leczeniem pacjentów z COVID-19, czyli zarówno szpitali jednoimiennych, jak również oddziałów zakaźnych, które deklarowały wolę leczenia pacjentów z COVID-19. Do tych szpitali został skierowany szeroki strumień środków finansowych, które dawały możliwości podwyższenia wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym właśnie w tych podmiotach leczniczych. Chcę podkreślić, że wzrost nakłady czy wzrost środki, które były przekazane do podmiotów leczniczych, wzrosły w granicach 74%, a zatem to był wyraźny wzrost finansowania tychże szpitali, przy jednoczesnym wsparciu, tak jak powiedziałam, w zakresie środków ochrony indywidualnej, co mogło wpłynąć na zmniejszenie kosztów.

 Ale niezależnie od elementu wzrostu finansowania, który dawał dyrektorom możliwość podwyższenia wynagrodzeń, minister zdrowia podjął decyzję mającą na celu zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którym ograniczono zatrudnienie do podmiotu, który zajmuje się pacjentami z COVID-19. To ograniczenie dotyczyło pracowników zatrudnionych zarówno w szpitalach jednoimiennych, jak również w oddziałach zakaźnych. Ponieważ cześć tych pracowników świadczyła pracę w innych podmiotach leczniczych, w wyniku wspomnianego ograniczenia nastąpiło uszczuplenie ich budżetów. W związku z tym minister zdrowia podjął decyzję o rekompensacie dla tychże pracowników. W przypadku objęcia pracownika obowiązkiem zakazu pracy w innym podmiocie leczniczym została przyznana rekompensata w wysokości 80% wynagrodzenia brutto uzyskiwanego w innym podmiocie, ale kwota ta nie mogła być wyższa niż 10 tys. zł. Wzrostem wynagrodzeń zostali objęci również pracownicy już zatrudnieni w tych podmiotach leczniczych. W tym przypadku wynagrodzenia wzrosły o 50%. Na ten cel przeznaczyliśmy dodatkowo 51 179 220 zł. Poszczególne województwa w zależności od liczby szpitali jednoimiennych i zatrudnionych w nim pracowników otrzymały konkretne dodatkowe środki. Największy strumień środków wpłynął do województwa mazowieckiego, gdzie wojewoda uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 19 mln zł. Jeśli chodzi o województwo łódzkie, dofinansowanie wyniosło ponad 5 mln zł. Łącznie, tak jak powiedziałam, było to ponad 51 mln zł.

Jak to się przełożyło na średnie wynagrodzenie pracownika? Jeżeli chodzi o lekarzy, średnio ta rekompensata miesięczna wyniosła 4785 zł, natomiast w przypadku pielęgniarek – 2111 zł, ratowników medycznych – 2669 zł, pozostałych zawodów – 1643 zł. To były, tak jak powiedziałam, rekompensaty dla pracowników zatrudnionych w szpitalach jednoimiennych z tytułu objęcia ich obowiązkiem (Dzwonek) ograniczania miejsca zatrudnienia.

Chciałabym jeszcze podkreślić, że pracownicy podmiotów leczniczych na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zostali objęci nową regulacją. W przypadku, gdy pracownicy zostali skierowani decyzją na kwarantannę w związku z kontaktem z pacjentem chorym na COVID-19 bądź też sami zachorowali na COVID-19, mieli oni prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych. A więc rząd wykazał też daleko idące wsparcie tych pracowników, mając na względzie fakt, że mogli zarazić się koronawirusem w trakcie wykonywania tej pracy.

źródło: sejm.gov.pl 

wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8301 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie: 8 000 – 12 000 zł/mies. brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Praktyka lekarza rodzinnego zatrudni pielęgniarkę praktyki / pielęgniarkę środowiskową. Do zadań należy również obsługa rejestratorska pacjentów i obsługa…
Aktualności

Izba pielęgniarek organizuje całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek.

1 min czytania
Całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek i położnych… UWAGA!!! Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w dniu 27.07.2024 r.Przyjmujemy również zapisy na…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
Komentarze