Pielęgniarki ze wschodu – kto wyznaczy nadzorującego.

2 min czytania
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy
Pielęgniarki ze wschodu – kto wyznaczy nadzorującego.

Instytucja nadzoru także wobec polskiej pielęgniarki

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano:

Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”.

Natomiast w nowelizacji powyższej ustawy, związanej z wystąpieniem pandemii, z dnia 31 marca 2020 roku zapisano:

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego,…. pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Instytucja 2 tygodni nadzoru także wobec polskiej pielęgniarki

W powyższej ustawie dookreślono, że:

Pielęgniarka lub położna, o której mowa powyżej, w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym.

Instytucja 3 miesięcy nadzoru także wobec polskiej pielęgniarki

Natomiast ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, minister zdrowia zmienił regulacje w powyższej kwestii, zapisując:

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Podsumujmy: w przypadku polskiej pielęgniarki z przerwą w wykonywaniu zawodu najpierw były to 2 tygodnie wykonywania zawodu pod nadzorem, następnie poprzez nowelizację ustawy – 3 miesiące. I to tylko warunkowo – w okresie ogłoszenia pandemii.

Instytucja nadzoru wobec pielęgniarek za wschodniej granicy

Natomiast w przypadku pielęgniarki za wschodniej granicy ustawa przewiduje dwa warianty.

1. wykonywanie zawód przez okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu lub

2. przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje zawód pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

Konfrontacja względem stawianych wymogów polskiej pielęgniarce a za wschodniej granicy prowadzi do zaskakujących wniosków. Są one zdumiewające i szokujące – mając na względzie, że pielęgniarka za wschodniej granicy nie ma pojęcia o systemie opieki pielęgniarskiej w Polsce, lekach oraz nie musi legitymować się urzędowym certyfikatem znajomości języka polskiego.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 38

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7597 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Czy Niedzielski zwróci godność zawodową pielęgniarkom z grupy 6?

2 min czytania
Minister zdrowia po 6 latach dostrzegł, że siatka płac pielęgniarek ma wady… Można powiedzieć, że dzień 27 stycznia 2023 roku to taki…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Jaka wysokość odszkodowania dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Analiza wysokości odszkodowania dla dyskryminowanych pielęgniarek i położnych z grupy 6 Sprawa dyskryminującej siatki płac nabiera w ostatnich dniach znacznego przyspieszenia. Wbrew…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Top 3 torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek.

1 min czytania
Torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek. Torba medyczna powinna być podstawowym wyposażeniem każdej pielęgniarki, aby pomieścić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do udzielenia pomocy…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Pielęgniarki o nadzorze nad ukraińskimi pielęgniarkami.