Pielęgniarki – zmiana siatki płac. Posiedzenie zespołu.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – zmiana siatki płac. Posiedzenie zespołu.


Siatka płac pielęgniarek i położnych

Przedstawiciel Pracodawców RP uczestniczył 30 września br. w zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia pierwszym spotkaniu Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w Ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Spotkanie miało charakter wstępny, określający ramy prac i ogólne oczekiwania dot. procedowanej ustawy:

1) Spotkanie otworzyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Pani Minister przekazała wolę Ministra Zdrowia dotyczącą usystematyzowania kwestii wynagrodzeń pracowników medycznych w jednolitym akcie prawnym.

2) Obecni na posiedzeniu w sposób ogólny przedstawili swoje oczekiwania co do procedowanych zmian, jednak z żadnej ze stron nie padły jakiekolwiek propozycje zapisów szczegółowych.

3) Przedstawiciel Pracodawców RP pokrótce przedstawił stanowisko w sprawie Ustawy, wskazując, iż oczywistą kwestią są oczekiwane podwyżki w sektorze medycznym. Dyskusja nad kwestiami regulacji minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów medycznych nie może być jednak prowadzona w oderwaniu od kwestii możliwości finansowania tych zmian przez NFZ. Na chwilę obecną nie przedstawiono jakichkolwiek instrumentów finansowych umożliwiających zabezpieczenie projektowanych podwyżek (w spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel NFZ). Brak takich gwarancji może doprowadzić do upadłości lub dalszego zadłużania kolejnych podmiotów medycznych. Wskazano również, iż każda propozycja zmian wskaźnika przeliczeniowego dla danej grupy zawodowej musi być poddawana pod dyskusję po szczegółowej analizie opartej na możliwościach finansowania zmian i w korelacji z aktualnymi zadaniami zawodowymi.

4) Pani Minister wskazała, iż obecnie niezbędne jest zabezpieczenie praw nabytych pracowników służby zdrowia w zakresie m.in. dodatków dla pielęgniarek oraz lekarzy decydujących się na pracę w jednym podmiocie. Akty określające te prawa wskazują datę graniczną na 31.12.2020 r. i niezbędne jest ustawowe przedłużenie płatności tych świadczeń. Po przeprowadzonej w sprawie krótkiej dyskusji przedstawiciel Pracodawców RP wniósł o udostepnienie projektowanych zmian, celem zajęcia merytorycznego stanowiska w sprawie.

5) Pani Minister, uznając zasadność argumentu przedłożenia zgromadzonym projektu nowego aktu prawnego dotyczącego dodatków dla pracowników medycznych, zobowiązała się do jego przesłania przed najbliższym spotkaniem planowanym na dzień 07.10.2020 r. Pani Minister zobowiązała się również do zaproszenia na najbliższe spotkanie przedstawiciela NFZ, aby możliwa była dyskusja nad finansowaniem procedowanych zmian.

Kolejne spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na 7 października 2020 r.

źródło: pracodawcyrp.pl


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8006 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki o obowiązku pracy w szpitalu po szkole pielęgniarskiej.

2 min czytania
Praca po LM i studiach Pielęgniarki, które kończyły Liceum Medyczne pracę w zawodzie musiały rozpocząć od dwuletniego okresu pracy szpitalach. „Kiedyś był…
AktualnościOferty pracy

Praca dla "doświadczonej" pielęgniarki.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej poszukuje doświadczonej pielęgniarki, gotowej do podjęcia wyzwań i angażującej się w kompleksową opiekę pacjentów….
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Przewodnicząca związku pielęgniarek o przebiegu debaty nad ustawą OZZPiP.

2 min czytania
Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP, o sejmowej debacie na temat projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliła…
Komentarze