PiS okradł pielęgniarki z dodatku zembalowego.

2 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
PiS okradł pielęgniarki z dodatku zembalowego.


Dodatek zembali dla pielęgniarek

Dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone za rządów PO, w postaci tzw. dodatku zembali. Był to rok 2015. Nastąpiło to po protestach pielęgniarek i położnych, których kulminacją była manifestacja pielęgniarek i położnych w Warszawie, w dniu 10 września 2015 roku.

Sam dodatek, jego wysokość oraz sposób wypłaty przechodził do 2018 roku zasadnicze modyfikacje. Należy podkreślić, że dodatek ten miał był szczególnym docenieniem roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

PiS w roku 2017 wprowadził siatkę płac, która stanowi załącznik do ustawy o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych.

Warto podkreślić, że w kolejnym porozumieniu w sprawie dodatku zembali, między ministrem zdrowia a władzami pielęgniarskimi, w roku 2018 zapisano:

Mechanizm ten nie będzie podlegał zmianom:

– w zakresie sposobu podziału środków, w szczególności zostanie zachowana zasada równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej (w razie nieosiągnięcia porozumienia albo braku opinii pozytywnej),
– w stosunku do pielęgniarek i położnych objętych ww. rozporządzeniami, wykonujących zawód na podstawie innej niż stosunek pracy,
– w zakresie stosowania stanowiska Ministra Zdrowia stanowiącego załącznik do Porozumienia z dnia 23 września 2015 r.

Zauważam z całą mocą, że strony powyższego porozumienia nie zmieniły jego treści i zapisanych w nim regulacji. Jest ono nadal obowiązujące. Żadna ze stron formalnie nie wypowiedziała porozumienia.

Natomiast nowelizacja przedmiotowej ustawy z dnia 28 maja 2021 roku oraz wycofanie się ministerstwa zdrowia z dotychczasowego mechanizmu wypłaty dodatku zembalowego, tworzy nową sytuację w zakresie tego dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. 

Nigdy strony porozumienia nie stawiały tezy, że przedmiotowy dodatek wygaśnie w związku z osiągnięciem docelowych stawek wynagrodzenia zasadniczego zapisanych w ustawie o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. W porozumieniu zapisano jedynie, że "Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r."

Warto jeszcze dodać, że instytucja dodatku zembali miała na celu (według stron porozumienia):

Zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, potrzeba zadbania o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, a także stworzenie warunków powodujących wzrost atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej dla nowych, napływających do zawodu kadr (…).

Pielęgniarki i położne względem innych grup pracowników medycznych, z powodu dodatku zembali, miały korzystniejsze warunki wynagradzania.

Dodatek zembali powinien funkcjonować nadal, obok siatki płac ze znowelizowanej ustawy. Dla: "Zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej".

Teraz PiS dodatek ten włączył do siatki płac. Zabrał go pielęgniarkom. UKRADŁ!

Ten fakt, powinien być osią protestów pielęgniarek i położnych. Ministerstwo zdrowia tworzy nowy ład w systemie płac ochrony zdrowia. Na to nie ma naszej zgody – pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do lektury artykułów w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Czytaj także: Pielęgniarka/Pielęgniarz – zmiany w wypłacie dodatków COVID-19.

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 9

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7398 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

O pielęgniarkach, które opiekują się zwłokami.

3 min czytania
Poseł o roli pielęgniarek w przygotowaniu zwłok do transplantacji Sejmowa komisja zdrowia w dniu 8 czerwca 2022 roku, debatowała w sprawie informacji…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Wzrost pensji pielęgniarek - komunikat ministerstwa zdrowia.

2 min czytania
Informacja ze strony internetowej ministerstwa z dnia 22 czerwca 2022 r. Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła senackie poprawki do Ustawy o sposobie ustalania…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki pielęgniarek – kiedy wyższa wypłata.

6 min czytania
Pielęgniarki i położne muszą dysponować rzetelną wiedzą o podwyżkach od 1 lipca 2022 roku Zapewne poszczególne pielęgniarki i położne mają swoją rację…
Komentarze