Po co pielęgniarka w randze wiceministra zdrowia sokoro powtarza opinie znane od miesięcy. Nowa wiceminister zdrowia powinna rozwiązywać zgłaszane problemy (a dotyczące jawnej NIESPRAWIEDLIWOŚCI), a nie powoływać się na obowiązujące prawo. Dobra zmiana przecież mówi "człowiek jest ważniejszy od prawa". Ba, nawet "prawo może działać wstecz". A tutaj taka niemoc pani wiceminister?

3 min czytania
AktualnościDziałalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Po co pielęgniarka w randze wiceministra zdrowia sokoro powtarza opinie znane od miesięcy. Nowa wiceminister zdrowia powinna rozwiązywać zgłaszane problemy (a dotyczące jawnej NIESPRAWIEDLIWOŚCI), a nie  powoływać się na obowiązujące prawo. Dobra zmiana przecież mówi "człowiek jest ważniejszy od prawa". Ba, nawet "prawo może działać wstecz". A tutaj taka niemoc pani wiceminister?

      

 

Na początku trochę historii…

Posiedzenie sejmu RP w dniu 22 grudnia 2015 roku 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

[…] Kolejne pytanie, pani poseł Gabrieli Lenartowicz, dotyczące tych pielęgniarek. To rzeczywiście jest sprawa szczególnie drażliwa, ponieważ to są panie pielęgniarki zatrudnione u podwykonawcy, no i na tym polega problem.
(Poseł Gabriela Lenartowicz: To jest w publicznym szpitalu.)
Na tym polega problem, pan minister tego po prostu, że tak powiem, nie przewidział. Bo nie wszystko… My zastanawiamy się na tym, ponieważ pewien taki element funkcjonuje też w POZ. A więc zastanawiamy się nad tym rozwiązaniem, ale w tej chwili, mówiąc szczerze, nie bardzo widzę możliwości rozwiązania tego problemu. Tak że nie jest to na razie taka odpowiedź, jakiej by się pani mogła spodziewać, pomimo chęci i zrozumienia, że
to jest niesprawiedliwe.

Ze stenagramu sejmowego wybrał:

Mariusz Mielcarek

 

Obecnie sprawą (NIE)zajęła się nowa wiceminister zdrowia (pielęgniarka)…

 

Szanowny Panie Marszałku,

w ślad za pismem znak: PPK.070.2.2017.1.JJ, dotyczącym interpelacji nr 8847 Pana Wojciecha Kossakowskiego – Posła na Sejm RP, w sprawie realizacji podwyżek dla pielęgniarek nieuwzględnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

(…)

Odnosząc się do kwestii podwyżek dla pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego, uprzejmie wyjaśniam, że umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawarta między świadczeniodawcą, a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ jest podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Pielęgniarki zatrudnione u świadczeniodawcy mającego podpisaną umowę z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ są uprawnione do otrzymania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przeze pielęgniarki.

Natomiast zgodnie ze Stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządzenia w sprawie OWU, dołączonym do Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. przez Ministra Zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, podwyżki nie obejmują pielęgniarek wykonujących zawód u podwykonawców. W związku z tym zrealizowanie postulatu – objęcia podwyżkami również pielęgniarek zatrudnionych u podwykonawcy stanowiłoby naruszenie zarówno ustaleń pomiędzy stronami Porozumienia jak i przepisów ww. rozporządzeń.

Należy nadmienić, że możliwe jest faktyczne realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot niemający umowy bezpośrednio zawartej z NFZ (na podstawie umowy ze świadczeniodawcą zawartej zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), jednak na tle przepisów rozporządzenia w sprawie OWU wzrostem średniego wynagrodzenia zostały objęte te pielęgniarki, które mogą wykazać tzw. bezpośrednie powiązanie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między świadczeniodawcą, a NFZ. W § 2 ust. 1 rozporządzenia Minister Zdrowia wyraźnie wskazał, że pod uwagę przy podziale kwoty wzrostu wynagrodzenia będą brane pielęgniarki wykonujące zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej i realizujące świadczenia u świadczeniodawcy, a także pielęgniarki i położne prowadzące działalność w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki, jak i specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Tym samym, została rozstrzygnięta kwestia bezpośredniej relacji z podmiotem wykonującym działalność leczniczą mającym zawartą umowę z NFZ. Dlatego, pielęgniarki zatrudnione lub świadczące usługi w ramach innych umów nie są objęte wzrostem wynagrodzeń w ramach przepisów rozporządzenia OWU, gdyż wykonują zawód i świadczą usługi na rzecz podmiotu, który nie jest bezpośrednio powiązany finansowaniem objętym w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

(…)

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 9-02-2017

 

Zobacz także: Działaność wiceministra zdrowia (pielegniarki) 

 

Zobacz także: Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8236 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo obiecuje pielęgniarkom z grupy 6 podstawę w wysokości ponad 9 tys. złotych. Od kiedy?

1 min czytania
Szacunkowe dane w sprawie płac W artykule opublikowanym w majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych przytaczamy dalszy ciąg wypowiedzi wiceministra zdrowia, która…
Aktualności

Pielęgniarki - to żenujące i przykre zarazem.

3 min czytania
Pielęgniarka – czy jakaś władza może skontrolować te zarobki? Nie milkną echa artykułów redakcyjnych pielegniarki.info.pl o zarobkach działaczy w izbach pielęgniarskich. W…
Aktualności

Pielęgniarka naczelna zwolniona w trybie natychmiastowym.

2 min czytania
Dyrektor w piśmie do pielęgniarki naczelnej o zwolnieniu nie podał żadnej informacji o jego przyczynach… Portal slu24.pl informuje, że dyrektor lublinieckiego szpitala,…
Komentarze