Pochwała zdrowego rozsądku!!! Pielęgniarki na ginekologii. Głos zabiera ministerstwo zdrowia, a pani konsultant krajowa "wycofała się z przedstawionej opinii i jednocześnie przeprosiła za zaistniałą sytuację".

4 min czytania
Aktualności

……………………………………………..

Spore emocje na Portalu Pielęgniarek i Położnych wzbudziła sprawa wykonywania zawodu przez pielęgniarki na oddziałach ginekologii. Przyczynkiem do dyskusji stały sie dwie opinie wydane przez konsultanta krajowego. Komentarz redakcyjny do przedmiotowych opinii zakończyłem stwierdzeniem:

"Rozumiem emocje związane z "obroną miejsc pracy położnych", ale opinie konsultanta krajowego nie mogą pozostawiać cienia wątpliwości, że przy ich tworzeniu kierowano się zasadą – "jak Kali ukraść komuś krowa to być dobrze, a jeśli Kalemu ktoś ukraść krowa to być źle"! W przeciwnym przypadku opinie te stają się bezwartościowe."

Teraz głos w sprawie zabiera ministerstwo zdrowia, a konsultant "wycofała się z przedstawionej opinii i jednocześnie przeprosiła za zaistniałą sytuację".

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych będzie interewniować w sprawie innych opinii konsultantów np. opinii w sprawie wykonywania zapisu EKG przez położną bez kursu specjalistycznego [czytano prawie 2 500 razy, 23 KOMENTARZE].

Zastanawiający jest fakt, że obarczone podstawowymi błędami opinie są publikowane na stronie internetowej władz naczelnej izby pip. Może przed publikacją ktoś powinien je po prostu przeczytać!

Mariusz Mielcarek

 

                                             

 

Warszawa 19 lutego 2014 roku

 

W odpowiedzi na pismo znak: SPS-023-23697/14 z dnia 16 stycznia 2014 r., skierowane do Ministra Zdrowia, dotyczące interpelacji Panów Posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie zatrudniania pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych [czytano prawie 1 500 razy, 9 KOMENTARZY] uprzejmie proszę o przyjęcie następującej informacji.

Odnosząc się do problemu przedstawionego w interpelacji uprzejmie wyjaśniam, że nie ma przepisów prawa zakazujących zatrudniania pielęgniarek w oddziałach lub komórkach o profilu: położnictwo i ginekologia (pierwszy, drugi i trzeci poziom referencyjny) czy ginekologia onkologiczna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. póz. 1520) świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej w oddziałach o ww. profilach i poziomach referencyjności zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położniczą we wszystkie dni tygodnia. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej. Jednocześnie wyjaśniam, iż standardy kształcenia dla pielęgniarek na studiach pierwszego stopnia, określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. póz. 631), jak również standardy obowiązujące w latach poprzednich, określone w rozporządzeniu,Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, póz. 1166) przewidują kształcenie pielęgniarek na studiach pierwszego stopnia w zakresie położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. Treści kształcenia w ww. zakresie obejmują: zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego, planowanie rodziny, metody regulacji poczęć, przygotowanie do rodzicielstwa, metody diagnostyczne ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka, przygotowanie kobiety w ciąży i jej rodziny do porodu, opiekę okołoporodowa – postępowanie położniczo-pielęgnacyjne w porodzie przedwczesnym, fizjologicznym i powikłanym, patologię narządu rodnego – stany zapalne, zakażenia, niepłodność, schorzenia nowotworowe narządu rodnego, schorzenia nowotworowe gruczołu piersiowego, raka piersi, problemy zdrowotne kobiet v.- wieku przekwitania. Efekty kształcenia uzyskane po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo obejmują następujące umiejętności i kompetencje: rozumienie celu i zadań opieki przedkoncepcyjnej; rozpoznawanie zmian w organizmie kobiety w ciąży fizjologicznej; planowanie opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej; rozumienie mechanizmów i okresów porodu fizjologicznego; sprawowanie opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej; pielęgnowanie kobiety po porodzie, wcześniaka, noworodka oraz kobiety w schorzeniach ginekologicznych. Wymiar godzinowy zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo jest mniejszy niż na kierunku położnictwo, ale podkreślić należy, że w przypadku położnych kształcenie ukierunkowane jest głównie na ww. obszary. Jednocześnie warto zaznaczyć, że pielęgniarki mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego (np. specjalizacji czy kursów kwalifikacyjnych), uzyskując tytuł specjalisty czy kwalifikacje w dziedzinach pielęgniarstwa, które maj ą zastosowanie w pracy na oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej, takiej jak np, pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo chirurgiczne czy pielęgniarstwo onkologiczne.

Jednocześnie wyjaśniam, iż Stanowisko w sprawie zatrudniania pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – Pani Leokadii Jędrzejewskiej [czytano prawie 3 500 razy, 48 KOMENTARZY], zostało sporządzone na potrzeby konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla konkretnej jednostkowej sytuacji dotyczącej osób pracujących w oddziale położniczo-ginekologicznym i w związku z tym nie może być uogólniane na cały system ochrony zdrowia w zakresie zatrudniania kadr pielęgniarskich w oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej.

Informuję, że Pani Konsultant wycofała się z przedstawionej opinii i jednocześnie przeprosiła za zaistniałą sytuację.

Ze swej strony zapewniam, że powyższe stanowisko nie było nigdy prezentowane przez Ministerstwo Zdrowia, a Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego ł położniczego przygotuje stanowisko dotyczące zatrudniania pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych mające zastosowanie na terenie całego kraju, które zostanie zamieszczone na stronie internatowej Ministerstwa Zdrowia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Sławomir Neumann

Treści zamieszczone w [ … ], pochodzą od redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

.

Zobacz 16 KOMENTARZY na facebooku

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
AktualnościOferty pracy

Dodatkowa praca dla pielęgniarki. 82 godziny miesięcznie.

1 min czytania
Oferta pracy dodatkowej dla pielęgniarek Miejsce pracy: Chełm. Zakres obowiązków: Obsługa PEG, zmiana opatrunków przy PEG-u, odsysanie, zakładanie cewnika zewnętrznego. Rodzaj umowy:…
Komentarze