Podwyżki pielęgniarek – cztery pytania do ministra zdrowia.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Podwyżki pielęgniarek – cztery pytania do ministra zdrowia.

Poseł interweniuje w sprawie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia środków na podwyżki płac w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek.

Szanowny Panie Ministrze,do mojego biura poselskiego zgłaszają się pielęgniarki, które pomimo ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych gwarantującej im podwyżki zgodnie z posiadanym wykształceniem, mają nie otrzymać wynikających z ustawy podwyżek.

„Pielęgniarki z wykształceniem wyższym powinny zarabiać minimum 7300 PLN”

Od dnia 1.07.2022 r. pracownicy szpitali powinny pracować według nowych siatek płac w zależności od stopnia wykształcenia i posiadanych kwalifikacji – pielęgniarki z wykształceniem wyższym powinny zarabiać minimum 7300 zł. 

Okazuje się jednak, że w wielu placówkach medycznych, w tym również Instytutach, które podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, mają one być zakwalifikowane do niższej grupy płacowej, przez co ich wynagrodzenie zatrzyma się na poziomie 5700 zł. 

Jest to niezgodne z ustawą, ale również z oczekiwaniem środowiska – istnieje realne zagrożenie, że wiele pielęgniarek nie przyjmie nowych warunków i po prostu odejdzie z pracy.

Posłanka: prawo stoi po stronie pielęgniarek

Choć prawo pracy w mojej ocenie stoi po stronie pielęgniarek, nie można nie zauważyć trudnej sytuacji, w jakiej postawiono dyrektorów szpitali i innych placówek medycznych. Okazuje się bowiem, że mimo zmian ustawowych dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek, szpitale nie otrzymały środków finansowych, by te podwyżki sfinansować. 

Należy tu wspomnieć, że podwyżki minimalnych wynagrodzeń dotyczą nie tylko pielęgniarek, ale też pozostałych zawodów medycznych, w tym lekarzy (min. 8200 zł), a grupy pracowników nieujęte w siatce stanowiącej załącznik do ustawy powinny również mieć podniesione wynagrodzenia w adekwatny sposób.

Nowy sposób finansowania wynagrodzeń pielęgniarek skutkuje chaosem płacowym

Zasadnicze znaczenie ma sposób sfinansowania tych podwyżek – przy poprzednich podpisywane były aneksy, a Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacał placówkom środki, by mogły pokryć podwyżki konkretnych pracowników placówek medycznych. Były to środki przeznaczone na ten konkretny cel i musiały być zgodnie z nim spożytkowane.

Obecne podwyżki mają być jednak sfinansowane ze środków ogólnych, wypłacanych wg kontraktów na leczenie ustalonych na podstawie nowej wyceny świadczeń wydanej przez AOTMiT w lipcu br. Środki te, w zależności od specjalizacji, mogą nie wystarczyć na pokrycie zarówno kosztów świadczeń, jak i kosztów zwiększonych wynagrodzeń. Według informacji Związku Powiatów Polskich oraz doniesień medialnych problem jest niestety powszechny.

Cztery pytania do ministra zdrowia

W związku z tym zwracam się z pytaniami:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia jest świadome problemu ze sfinansowaniem podwyżek wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych? Jaka jest skala problemu? Ilu placówek medycznych dotyczy?

2. Według jakiej metodologii obliczono nową wycenę świadczeń i w jakim stopniu były w niej brane pod uwagę podwyżki, uchwalone w nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych?

3. Czy ministerstwo rozważa przywrócenie finansowania podwyżek dla personelu placówek medycznych za pomocą środków celowych, przeznaczonych specjalnie na ten cel, nie zaś jako części środków ogólnych?

4. Czy ministerstwo jest świadome faktu, że pozostawienie modelu finansowania w obecnej formule, która w wielu placówkach medycznych doprowadziła do nieprzewidzenia podwyżek dla personelu, może doprowadzić do sporów zbiorowych z pracodawcami, a w konsekwencji nawet do utraty znaczącej części personelu?

Zachowano oryginalne brzmienie interpelacji. Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Z poważaniem

Hanna Gill-Piątek

Posłanka na Sejm RP

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 28

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7489 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenie pielęgniarek i położnych

Jak sobie radzą pielęgniarki - trwają egzaminy specjalizacyjne.

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego ma na celu zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu…
AktualnościPraktyka zawodowa

Uwaga pielęgniarki – Pierwszym, co sprawdza kontrola jest adrenalina.

2 min czytania
Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych W dniu dzisiejszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych porusza temat dotyczący jednego z aspektów praktyki zawodowej….
Aktualności

Pielęgniarki wspominają szkołę życia.

3 min czytania
Wspomnienia czasów Liceum Medycznego 1 września kojarzy nam się z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Dzieci i młodzież zaczynają nową przygodę, a…
Komentarze