Poseł do ministra zdrowia: Czy MZ ustaliło już warunki rekompensaty podmiotom leczniczym z tytułu podniesienia wynagrodzeń pielęgniarkom?

2 min czytania
AktualnościPorozumienie pań w czepkach z ministrem 2018
Poseł do ministra zdrowia: Czy MZ ustaliło już warunki rekompensaty podmiotom leczniczym z tytułu podniesienia wynagrodzeń pielęgniarkom?

 


Interpelacja do ministra zdrowia

 w sprawie projektu wynagrodzeń dla pielęgniarek

Panie Ministrze,

Związek Powiatów Polskich wypowiedział się oficjalnie w ślad za kolejnym porozumieniem zawartym przez MZ z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 lipca 2018. Według ZPP porozumienie zostało zawarte bez jakichkolwiek konsultacji z podmiotami leczniczymi oraz ich podmiotami tworzącymi.

ZPP przyznając rację pielęgniarkom, wyraża jednak sprzeciw kierowany do MZ za fakt przerzucania odpowiedzialności za wieloletnie zaniedbania na podmioty lecznicze. Tym bardziej, że obiektywnie biorąc, porozumienie w żaden sposób nie rozwiązuje systemowo problemów, a służy jedynie uspokojeniu nastrojów społecznych.

ZPP w swoim oświadczeniu informuje, że nie zaakceptuje żadnego rozwiązania, które nie pokryje podmiotom leczniczym pełnych kosztów wdrożenia planowanych podwyżek. ZPP zwraca uwagę, że obecnie zasady wynagrodzeń w tym obszarze regulują: ustawa o działalności leczniczej, ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ogólne warunki umów mające rangę przepisów wykonawczych, a mechanizm podwyżek przyjęty w porozumieniu zupełnie abstrahuje od przyjętych ustawami zasad.

MZ planuje wprowadzenie zmian w zakresie standardu zatrudniania pielęgniarek i świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, a zdaniem ZPP podmioty lecznicze już teraz borykają się z niedoborem personelu, a zmiany tylko sytuację pogorszą

ZPP podkreśla również, że pomimo wielu monitów nie otrzymał cały czas analizy, które miało przygotować MZ na potwierdzenie możliwości zapewnienia obsady pielęgniarskiej zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie.

Projekt zmian przygotowany przez MZ zakłada również skrócenie vacatio legis wejścia w życie nowych przepisów. ZPP sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

Nie godzi się również na rozmowy w zakresie wprowadzania kolejnych norm zatrudniania bez uzgodnień ze strony podmiotów leczniczych oraz podmiotów tworzących oraz bez wprowadzenia przynoszącej realne efekty polityki państwa w zakresie wzrostu liczby osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.
Swoje oświadczenie ZPP kończy zapowiedzią podjęcia wszelkich dostępnych środków prawnych, aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom prawnym oraz wyegzekwować należności z tytułu realnego wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytania:

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy przygotowanej przez MZ analizy potwierdzającej zapewnienie pełnej obsady pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych dzięki warunkom zawartym w projekcie. Kiedy można spodziewać się ostatecznej wersji?

Czy MZ ustaliło już warunki rekompensaty podmiotom leczniczym z tytułu podniesienia wynagrodzeń pielęgniarkom?

Grzegorz Furgo poseł na sejm RP

6 sierpnia 2018 roku


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8991 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek – tańsze zabiegi pielęgnacyjne.

1 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje ze studiem kosmetycznym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, informuje na swojej stronie internetowej, o podjęciu współpracy ze…
Aktualności

Niższe ceny paliw dla pielęgniarek.

2 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje z firmą LOTOS Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu…
Aktualności

Pielęgniarka - bezpłatna konferencja on-line.

1 min czytania
2–3 września 2021 roku on-line Informujemy, że XIV Krakowskie Dni Dializoterapii, tak zawsze cieszące się wielką popularnością, będą miały formę wir­tu­alną. Zapraszamy…
Komentarze