Poseł do ministra zdrowia: obserwujemy m.in. ˝exodus˝ polskich pielęgniarek oraz położnych anestezjologicznych do krajów Europy Zachodniej. Niemal we wszystkich placówkach brakuje tych fachowców.

4 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie niewystarczającej liczby pielęgniarek i położnych anestezjologicznych

   Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich latach na całym świecie nasila się zjawisko migracji profesjonalistów z dziedziny medycyny. Możemy zatem zaobserwować m.in. ˝exodus˝ polskich pielęgniarek oraz położnych anestezjologicznych do krajów Europy Zachodniej, gdzie wśród czynników motywacyjnych, skłaniających w/w do wyjazdów związanych z poprawą warunków pracy, przeważają ekonomicznie. Zachodni pracodawcy oferują przybyłym znacznie lepsze warunki płac. Za granicą można też zrobić dodatkowo specjalizację zgodną z własnymi zainteresowaniami. Stąd decydując się na wyjazd, można liczyć na uzyskanie określonego wyższego prestiżu w środowisku medycznym. W związku z powyższym w polskich szpitalach zaczyna brakować wysoko wyspecjalizowanego średniego personelu medycznego. Niemal we wszystkich placówkach – z powodu braków personalnych dotyczących kadry asystującej – zabiegi chirurgiczne opóźniają się lub wykonuje się je w innych terminach. Ponadto należy zauważyć, że oferenci poszukujący kandydatów do pracy za granicą, kierują swoje propozycje zarówno do osób doświadczonych, jak i tych, którzy niedawno ukończyli studia i odbywają staż. W przeważającej mierze korzystają z nich ci ostatni, co powoduje starzenie się personelu medycznego, a jednocześnie pozbawia polskich pacjentów wykształconej, rzetelnej kadry specjalistów.

   Panie Ministrze! W kontekście przedstawionej sytuacji pozwalamy sobie zadać panu ministrowi następujące pytania z prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi:

   1. Czy w związku z migracją kadry medycznej, w tym m.in. pielęgniarek oraz położnych w zakresie anestezjologii, resort przewiduje określone rozwiązania związane z przeciwdziałaniem masowej migracji specjalistów poza granice Polski?

   2. Kraje, które razem z Polską przystąpiły do UE: Czechy, Węgry, chcąc zapobiec wyjazdom swoich pielęgniarek i położnych, podwyższyły im płace. Czy zatem istnieją zdaniem pana ministra jakiekolwiek przesłanki, by podobne rozwiązania zastosować w polskich warunkach?

   3. Prosimy o ustosunkowanie się do kwestii zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych anestezjologicznych w polskich szpitalach oraz pozostałych placówkach.

   Pozostajemy z poważaniem

   Posłowie Tadeusz Tomaszewski

   i Bogusław Wontor

  


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację  w sprawie niewystarczającej liczby pielęgniarek i położnych anestezjologicznych

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Tadeusza Tomaszewskiego i pana posła Bogusława Wontora, przekazaną przy piśmie znak: SPS-023-8142/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r., w sprawie niewystarczającej liczby pielęgniarek i położnych anestezjologicznych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Odnosząc się do pytania pierwszego, pragnę nadmienić, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.UE.L.05.255.22) umożliwiła swobodny przepływ osób i usług w obrębie Wspólnoty. Ministerstwo Zdrowia w żaden sposób nie propaguje wśród kadry medycznej migracji za granicę, ale też nie posiada stosownych instrumentów mogących uniemożliwić takie wyjazdy, gdyż podejmowanie takich kroków byłoby sprzeczne z podstawowymi prawami obywatelskimi.

   Kwestia dotycząca podwyższenia płac dla pielęgniarek i położnych, w tym specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, została uregulowana w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076). Zapisy tej ustawy określają zasady przekazania świadczeniodawcom środków na podwyższenie wysokości wynagrodzeń w 2006 i 2007 r. Ukształtowane w wyniku zastosowania ustawy wynagrodzenia w roku 2008 i w kolejnych latach będą mogły być podwyższane w ramach wzrostu wartości kontraktów z NFZ (zmiana wyceny poszczególnych procedur, wartości punktów itd.). Z pewnością jedną z intencji ustawodawcy było zwiększenie wynagrodzeń także w celu zahamowania procesu migracji, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wzrost wynagrodzeń powstrzyma wyjazdy pielęgniarek do pracy za granicę.

   Odpowiadając na trzecie pytanie, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia, ustalając zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, opiera się przede wszystkim na zapotrzebowaniu zgłaszanym przez urzędy marszałkowskie oraz samorządy zawodowe pielęgniarek i położnych z poszczególnych województw, konsultantów krajowych i wojewódzkich, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Ponadto brane są pod uwagę również takie informacje, jak liczba pielęgniarek i położnych na terenie danego województwa oraz liczba specjalistów.

   Jednocześnie pragnę podkreślić, że szkolenia specjalizacyjne są dofinansowywane ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia, w ramach posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację finansowaną z tych środków. Począwszy od 2003 r., limity miejsc szkoleniowych oraz kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wykazują tendencję wzrostową. Dotychczas od 2003 r. zapewniono finansowanie specjalizacji dla 5872 pielęgniarek i położnych. Odnotowuje się również wzrost liczby pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, gdzie w 2004 r. zarejestrowano 48 pielęgniarek anestezjologicznych, w 2005 – 66, natomiast w 2006 roku aż 172 osoby uzyskały tytuł specjalisty w przedmiotowej dziedzinie.

   Ministerstwo Zdrowia, mając na względzie zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przygotowało materiał dotyczący priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008. W materiale tym wymienione zostało między innymi szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki, jako dziedziny, w której odnotowano niedobór specjalistów na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego, podlaskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu

   Anna Gręziak

Zobacz także:

Poseł do ministra zdrowia: Jak donosi prasa, brakuje pielęgniarek anestezjologicznych. Aby zostać pielęgniarką anestezjologiczną, trzeba przejść szereg kursów. Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby zmienić ten stan rzeczy?

Nadciąga katastrofa – brak pielęgniarek

 

 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze