Poseł do MRR w sprawie limitów przyjęć na dofinansowane studia pomostowe.

5 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostoweInterpelacje posłów i senatorów
Poseł do MRR w sprawie limitów przyjęć na dofinansowane studia pomostowe.

Interpelacja nr 4837

do ministra rozwoju regionalnego

w sprawie działania 2.3.2. Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ (Studia pomostowe dla pielęgniarek) i niezgodności warunków przetargu ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia (ZZP-047/08) z prawem europejskim – Traktat Wspólnot Europejskich art. 81

   Szanowna Pani Minister! Kierownictwo Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy zwróciło się do mnie z interwencją w sprawie wprowadzenia limitów przyjęć na studia medyczne dla pielęgniarek (tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek). Również przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu sygnalizują zaniepokojenie ustaleniem limitów przyjęć na ….. poziomie, niezabezpieczających potrzeb zakładów lecznictwa zdrowotnego.

   Uważam, że studia pomostowe wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i zmianie niektórych ustaw nie są objęte limitami, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.).

   Moim zdaniem procedury przetargowe w zakresie działania 2.3.2. Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ (Studia pomostowe dla pielęgniarek) mogą być sprzeczne z art. 81 Traktatu Wspólnot Europejskich. Przepis ten stanowi:

   1. ˝Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku, a w szczególności te, które polegają na:

   a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji,

   b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji,

   c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia,

   d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji,

   e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

   2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.

   3. Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za niemające zastosowania do:

   – każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami,

   – każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw,

   – każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,

   które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:

   a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów,

   b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów˝.

   Wydaje się, że z art. 81 ust. 1 lit. b wynika jasny zakaz ograniczenia rynku, co przy opisanych procedurach ma miejsce.

   W przypadku Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy wnioskowała ona o 480 miejsc na kierunku pielęgniarskim na rok akademicki 2008/2009. Uczelnia ta ma możliwości kadrowe i techniczne do szkolenia takiej ilości studentów. W roku 2008 studia pielęgniarskie ukończyło 516 pielęgniarek. Uczelnia ta posiada bardzo wysoką ocenę 57 punktów (na 59 możliwych) przyznanych przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego. Jest to dowód, że uczelnia sprosta szkoleniu wnioskowanej ilości studentów pielęgniarstwa. Tymczasem w ramach omówionego przetargu uczelni przyznano 1/4 zawnioskowanych miejsc (130).

   Ponieważ za podział środków europejskich odpowiada ministerstwo kierowane przez Panią Minister, do niej kieruję zapytanie: Czy ministerstwo podejmie działania zmierzające do wyłączenia studiów pomostowych dla pielęgniarek z limitu wprowadzonego przez ministra zdrowia? Zakłady opieki zdrowotnej zgłaszają bowiem duże braki średniego personelu medycznego, wynikające m.in. z podejmowania pracy poza granicami kraju.

   Z poważaniem

   Poseł Janusz Mikulicz

   Legnica, dnia 1 września 2008 r.


Odpowiedź ministra rozwoju regionalnego

na interpelację nr 4837

w sprawie działania 2.3.2. Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ (Studia pomostowe dla pielęgniarek) i niezgodności warunków przetargu ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia (ZZP-047/08) z prawem europejskim – Traktat Wspólnot Europejskich art. 81

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 8 września br. (SPS-023-4837/08) w sprawie interpelacji pana posła Janusza Mikulicza uprzejmie informuję, że Program Operacyjny ˝Kapitał ludzki˝ przewiduje możliwość dofinansowania studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego, które w PO KL zostały przeznaczone na ten cel, stanowią dodatkową możliwość zwiększenia liczby osób mogących rozpocząć studia pomostowe, w stosunku do standardowej działalności prowadzonej przez szkoły wyższe. W związku z powyższym nie stanowią one ograniczenia rynku, a wręcz przeciwnie – umożliwiają potencjalnej uczelni uprawnionej do prowadzenia studiów pomostowych zwiększenie limitu przyjęć na tego typu studia.

   Jednocześnie, odnosząc się do zapytania, czy ministerstwo podejmie działania zmierzające do wyłączenia studiów pomostowych dla pielęgniarek z limitu wprowadzonego przez ministra zdrowia, uprzejmie informuję, że dofinansowanie studiów pomostowych odbywa się w ramach projektu systemowego, którego alokacja wynosi 179,6 mln zł, realizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych (DPP) w Ministerstwie Zdrowia. W związku z tym liczba osób, które mogą uzyskać dofinansowanie studiów ze środków EFS, jest ograniczona alokacją finansową dostępną w ramach projektu. Pragnę podkreślić, że przedmiotowe ograniczenie odnosi się jedynie do działań realizowanych w ramach PO KL i tym samym nie wpływa na ogólną liczbę studentów, która może być kształcona w ramach bieżącej działalności uczelni.

   Nawiązując do kwestii niezgodności warunków przetargu ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia z prawem europejskim, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie jest właściwe, aby odnieść się do przedmiotowego przetargu, gdyż nie jest jego organizatorem. W związku z powyższym szczegółowe informacje na temat warunków (procedur przetargowych) zorganizowanego przetargu powinien przedstawić resort zdrowia

   Z poważaniem

   Minister

   Elżbieta Bieńkowska

   Warszawa, dnia 18 września 2008 r.

 

Zobacz także:

Aktualności według działów – studia pomostowe

Aktualności według działów – dofinansowane studia pomostowe

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych – STUDIA POMOSTOWE

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Dofinansowne studia pomostowe 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na dofinansowanych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8303 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Pielęgniarki z Ukrainy będą musiały znać język polski. Od kiedy?

3 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wymogach dla pielęgniarek z Ukrainy w zakresie znajomości języka polskiego… Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa…
Komentarze