Poseł pyta ministra zdrowia o zarobki pielęgniarek i położnych względem najniższego wynagrodzenia…

5 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek


Interpelacja nr 747 do ministra zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali
 w 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze, w przedłożonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej założono średni wzrost wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej na poziomie 6%. Należy wziąć pod uwagę, że wiąże się to m.in. z podniesieniem od 1 stycznia 2020 r. najniższej krajowej pensji, która będzie teraz wynosić 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 17 zł brutto. Jednak bardziej szczegółowa analiza projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej wskazuje, że nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na takie podwyżki. W dużej mierze wynika to ze zwiększonych środków na poszczególne działy administracji, w sposób wyjątkowy na resorty siłowe – funkcjonariuszy i żołnierzy, sędziów i prokuratorów oraz zwiększenia zatrudnienia w obronności i wzrost funduszu uposażeń w Służbie Ochrony Państwa.

Jak zauważają ekonomiści, problematyczne mogą się okazać podwyżki w służbie zdrowia i oświacie, gdzie spory ciężar finansowy spoczywa na organach prowadzących, którymi są samorządy lokalne. Trudna sytuacja budżetowa wielu samorządów obciążonych zwiększającymi się zadaniami bez pokrycia finansowego rządu może prowadzić w ogóle do niewydolności w realizacji zadań i świadczonych usług. Na przykład związkowcy i samorządowcy zauważają, że wzrost subwencji oświatowej o 8,3% nie wystarczy na planowane zobowiązania w wypłacaniu wynagrodzeń dla nauczycieli. Związek Miast Polskich szacuje, że wzrost płacy minimalnej i wyłączenie dodatku stażowego, który wynosi maksymalnie do 20 proc. podstawowej pensji, będzie tylko w przyszłym roku kosztować samorządy 1,5 mld zł.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Jak wzrost minimalnej pensji w roku 2020 wpłynie na wysokość wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali?

2. O ile wzrosną uposażenia pozostałych pracowników mających wyższe niż minimalne wynagrodzenie?

3. Jaka jest mediana, modalna i średnia wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali na przestrzeni lat 2016-2020?

4. O ile – procentowo i kwotowo – wzrastało w ww. okresie wynagrodzenie ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali? Przeczytaj odpowiedź Ministerstwa y w styczniowym numerze Gazety…
 

Zgłaszający: Tomasz Piotr Nowak, Krzysztof Gadowski, Jarosław Urbaniak
Data wpływu: 11.12.2019


Tematy w styczniowym wydaniu:

 1. Stawki płac lekarzy i pielęgniarek ostro negocjowane Szacuje się, że ceny usług medycznych w roku 2020 wzrosną o 12 procent. Drożej będzie w firmach abonamentowych, bo i tam brakuje lekarzy, o których trzeba walczyć, podnosząc im wynagrodzenia. Na ogłoszenia o wakatach nikt nie odpowiada, a szpitale coraz częściej podkupują sobie pracowników.

 2. W Sejmie dyskusja o 1200 PLN do podstawy od 1 kwietnia 2020 – Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Tomasza Latosa (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.

 3. Kontrola ministerstwa: pielęgniarki rozdają posiłki – Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Organizacji Zakładowej w Ciechanowie przeprowadzono kontrolę obejmującą m.in. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych.

 4. Rząd obiecuje: do 2025 roku "dodatkowy wymiar urlopu wypoczynkowego" dla pielęgniarek – Rada Ministrów w dniu 25 października 2019 roku zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przedłożoną przez Ministra Zdrowia. (…)

 5. Orzecznictwo – pielęgniarka nie przyjęła dyżuru – W ocenie Sądu zeznania powódki co do przebiegu dyżuru w dniu 10 lutego są wiarygodne w przeważającym zakresie, gdyż korespondują z relacjami pozostałych świadków. Powódka otwarcie przyznała, że jej działanie stanowiło szantaż w stosunku do p. Oddziałowej. (…).

 6. Bezpłatne konferencje o leczeniu ran dla pielęgniarek w Chełmie i Rzeszowie – Już od 4 lat wydawnictwo Evereth Publishing organizuje cykl bezpłatnych konferencji dla pielęgniarek pod hasłem „Postępowanie z raną przewlekłą”. W tym roku zaplanowanych jest aż 15 takich spotkań w różnych miastach w całej Polsce. Pierwsze z nich odbędą się 13 lutego w Chełmie i 27 lutego w Rzeszowie.

 7. Problemy kadrowe szpitali nie mogą obciążać pielęgniarek – "(…) Należy jednocześnie podkreślić, że Sąd I instancji całkowicie pominął zeznania świadka B.S., która zeznała, że w przypadku różnych sytuacji istnieje możliwość pracy pielęgniarek w godzinach nadliczbowych i bywa także, że pielęgniarki są ściągane z urlopów. A zatem niewątpliwie już wcześniej zdarzały się takie sytuacje."

 8. Płace w ochronie zdrowia – salowa zarobi więcej niż pielęgniarka – Podniesienie najniższego wynagrodzenia z 2250 PLN do 2600 PLN musi spowodować wzrost płac pracowników wykwalifikowanych, w tym także pielęgniarek i położnych.

 9. Poseł pyta ministra zdrowia o zarobki pielęgniarek i położnych względem najniższego wynagrodzenia… – Interpelacja nr 747 do ministra zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali w 2020 r.

 10. … Ministerstwo odpowiedziało, podając płace w podziale na trzy grupy z siatki płac –  "(…) Wynagrodzenie zasadnicze pracownika objętego przepisami ww. ustawy na dzień 1 lipca 2020 r. powinno być podwyższone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla tego roku wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika."

 11. Manifestacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie – Publikujemy treść wystąpień podczas manifestacji zorganizowanej przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Manifestacja odbyła się w dniu 18 stycznia 2020 roku. Treść wystąpień podajemy w oryginalnym brzmieniu.

 12. List Dyrektora do pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 2 w Rzeszowie – "(…) Groźby, szantaż, ultimatum nie są formą dialogu i nigdy nie będzie to akceptowane. Dyrekcja jest otwarta na merytoryczny dialog z pracownikami, szczególnie dlatego, że obecnie prowadzona jest restrukturyzacja w Szpitalu."

 13. Normy zatrudnienia, porozumienia ładnie wyglądają na papierze. Warunki pracy nadal fatalne! – Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia.

 14. 1200 PLN do podstawy od 1 kwietnia 2020 – W porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w którym wprowadzono mechanizm finansowy 1100 zł do podstawy, a następnie kolejne 100 zł, zapisano: 5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.

Przeczytaj te tematy w styczniowym wydaniu!


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki. 2 600 PLN + premia motywacyjna. Mile widziane doświadczenie, uprawnienia – kursy kwalifikacyjne.

Pielęgniarstwo – co powinna wiedzieć pielęgniarka  – koronawirus 2019-nCoV – zasady postępowania.

Pielęgniarki – kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9021 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Związek pielęgniarek o jeszcze innej siatce płac.

3 min czytania
Wiele wariantów siatki płac zgłaszanych przez związek pielęgniarek Trudno się rozeznać jakie projekty podziału pielęgniarek na grupy składał związek pielęgniarek – OZZPiP…
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
Komentarze