Postanowienia ustawy podwyżkowej z 2006 roku powodują brak środków na sfinansowanie podwyżek dla nowo przyjmowanych pracowników po 1 lipca 2006 r. Co ma zrobić w tej sytuacji dyrekcja danej placówki, np. w związku z jej zaplanowaną wcześniej rozbudową…

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie możliwości zmiany ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w ZOZ, na przykładzie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

   Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w zakładach opieki zdrowotnej uznaje, że podstawą do ustalenia wysokości przekazanych środków finansowych na wdrożenie podwyżek jest kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia według stanu na dzień 30.06.2006 r.

   Takie postanowienie powoduje brak środków na sfinansowanie podwyżek dla nowo przyjmowanych pracowników po 1 lipca 2006 r. W zakładach opieki zdrowotnej, w których zwiększa się zatrudnienie o kilka osób, ustawa ta nie powoduje większych perturbacji, ponieważ z przydzielonych środków zawsze można wykroić podwyżki i dla nowo przyjętych pracowników, sytuacja jednak zmienia się diametralnie, gdy w danej placówce, np. w związku z jej zaplanowaną wcześniej rozbudową, zwiększa się poziom zatrudnienia nawet o sto procent. Tu muszą być przyznawane nowe dodatkowe środki, aby zakład mógł w pełnym zakresie funkcjonować.

   Niestety okazuje się w praktyce, że taki zapis ustawy skutecznie to uniemożliwia. Przykładem placówki, która boryka się z takim problemem, jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Od 2003 r. przeprowadzona została jego rozbudowa. Pięćdziesiąt nowych łóżek gotowych jest na przyjęcie pięćdziesięciu osób, wymagających nieustannej opieki.

   To zaledwie niewielka część potrzeb ponad 200-tysięcznego miasta, jakim jest Toruń. Dzięki uchwale lokalnego samorządu, który uznał potrzebę zadbania o najsłabszych mieszkańców miasta, przekazano środki na rozbudowę wyżej wymienionego zakładu. Niestety, taki zapis ustawy sprawił, że rozwój zakładu znalazł się w impasie.

   W związku z powyższym, uprzejmie pytam Pana Ministra: Jakie i kiedy zamierza Pan podjąć działania zmierzające do zmiany niekorzystnego zapisu ustawy?

   Z wyrazami uszanowania

   Poseł Mirosław Krajewski

   Warszawa, dnia 4 grudnia 2006 r.Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie możliwości zmiany ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w ZOZ, na przykładzie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pan Profesora Mirosława Krajewskiego Posła na Sejm RP, przekazaną przy piśmie Pana Marszałka z dnia 13 grudnia 2006 r., znak: SPS-023-5762/06, w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076), na przykładzie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Odnosząc się do podnoszonej przez Pana Posła kwestii stosowania przepisów ww. ustawy do pracowników zatrudnionych po drugim kwartale 2006 r. uprzejmie wyjaśniam, że ustawodawca w art. 5 ust. 10 określił maksymalny pułap wzrostu wynagrodzenia ze środków finansowych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu, wzrost wynagrodzenia nie może przekroczyć 40% przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy. Ustawodawca ograniczył w ten sposób krąg beneficjentów wzrostu wynagrodzeń do osób pobierających wynagrodzenie u danego świadczeniodawcy w II kwartale br. W przypadku osób nowozatrudnionych (po dniu wejścia w życie ww. ustawy) nie można mówić o wzroście wynagrodzeń, a jedynie o określeniu dla nich wynagrodzenia z zachowaniem zasad zawartych w Kodeksie pracy. Na mocy przepisów ogólnych pracodawca jest zobowiązany do ustalenia wynagrodzenia pracownika zatrudnionego po II kwartale 2006 r. na poziomie porównywalnym do wysokości podwyższonego na mocy ustawy wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych na danym stanowisku, o ile wykonują oni pracę jednakową lub o tej samej wartości (w szczególności art. 183c Kodeksu pracy stanowiący, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości).

   Wprowadzenie zmian w sposobie naliczania podwyżek oraz ewentualne rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wzrostu wynagrodzenia o pracowników zatrudnionych po drugim kwartale 2006 r. wymagałoby nowelizacji przepisów przedmiotowej ustawy.

   Napływające do Ministerstwa Zdrowia stanowiska i postulaty wskazujące na konieczność rozszerzenia zakresu podmiotów uprawnionych do wzrostu wynagrodzenia aktualnie poddawane są analizie prawnej i finansowej w szczególności pod względem możliwości sfinansowania skutków proponowanych rozwiązań.

   Należy, bowiem mieć na uwadze, że podwyżki są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i dalsze zwiększanie środków na podwyżki mogłoby doprowadzić do zmniejszenia kwot przeznaczonych na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku nastąpiłoby zarówno ograniczenie dostępności do świadczeń jak i pogorszenie sytuacji finansowej świadczeniodawców (na skutek zmniejszenia kwoty kontraktów).

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Bolesław Piecha

   Warszawa, dnia 2 stycznia 2007 r.

 

Zobacz także:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze