POZ – pobieranie i transport materiałów.

3 min czytania
AktualnościZagadnienia tematyczne

KOMUNIKAT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie zasad pobierania i transportu materiałów do badań laboratoryjnych pobranych w miejscu zamieszkania pacjenta przez pielęgniarki/położne wykonujące świadczenia jako samodzielne podmioty.

W związku z licznymi zapytaniami pielęgniarek/położnych wykonujących świadczenia jako samodzielne podmioty dotyczącymi pobierania i transportu materiałów do badań laboratoryjnych pobranych w miejscu zamieszkania pacjenta, informuję, że:

Pielęgniarka ma prawo na zlecenie lekarza POZ pobrać w miejscu zamieszkania pacjenta materiał do badań laboratoryjnych pod warunkiem zapewnienia przez lekarza POZ próbówek lub pojemników, opakowania zbiorczego oraz transportu materiału do laboratorium. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lekarz POZ otrzymuje na ten cel środki finansowe. Pielęgniarki i położne takiego finansowania nie otrzymują.

Zgodnie z pkt. 3 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz.. 435) materiał do badań laboratoryjnych jest dostarczany do laboratorium zgodnie z procedurami opracowanymi przez te laboratoria dla stałego zleceniodawcy – lekarza POZ.

Zgodnie z § 9 pkt. 4 Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (zmienionego Zarządzeniem Nr 105/2007/DSOZ oraz Zarządzeniem Nr 1/2008/DSOZ) świadczeniodawca (lekarz POZ) zapewnia pobranie materiałów do badań zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23 marca 2006 roku. Pobranie materiału do badań w domu chorego świadczeniodawca (lekarz POZ) zleca pielęgniarce poz. Wykaz badań diagnostycznych, które zobowiązany jest wykonać i finansować lekarz POZ wymienia załącznik nr 2 do Zarządzenia. Świadczenia lekarza POZ są finansowane na zasadach określonych w § 11 ww. Zarządzenia.

UWAGA!

Samodzielny transport przez pielęgniarki/położne, materiału do badań laboratoryjnych, pobranego w miejscu zamieszkania pacjenta lub pozostawienie tego materiału w domu pacjenta jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i rodzi zagrożenie epidemiologiczne!

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 roku (zmienionego Zarządzeniem Nr 105/2007/DSOZ oraz Zarządzeniem Nr 1/2008/DSOZ) w katalogu świadczeń pielęgniarskich w poz, określa w pkt. 6.4, że pobieranie materiału do badań jest świadczeniem realizowanym we współpracy ze świadczeniodawcą (lekarzem POZ). Za zapewnienie pojemników do badań oraz warunków i środka transportu odpowiada lekarz POZ zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą badań (laboratorium).

(-) Elżbieta Buczkowska
Prezes NRPiP

 

——————————————————————————————

NRPiP/XVII/40/08 Warszawa, dnia 4 lutego 2008r.

Pan
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor Sanitarny

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej respektowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435) przy udzielaniu świadczeń przez pielęgniarki POZ w zakresie pobierania materiału do badań laboratoryjnych w domu chorego na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do NRPiP docierają niepokojące sygnały, wskazujące, iż pielęgniarki POZ są „przymuszane” do wykonywania zadań nałożonych na lekarzy w zakresie zapewnienia pojemników do badań oraz transportu pobranych materiałów do laboratorium.

Wobec powtarzających się coraz częściej monitów dotyczących powyższej praktyki liczę na zbadanie przez Pana Ministra skali problemu, dotyczącego przewożenia / przenoszenia materiału „zakaźnego” prze pielęgniarki do laboratoriów lub gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Uważamy ten proceder za wysoce niewłaściwy, sprzeczny z przepisami prawa, niebezpieczny dla środowiska jak i samych pielęgniarek. Nie wspomnę o parametrach prawdziwości wyników badań pacjenta.

Z wyrazami szacunku

Prezes
Elżbieta Buczkowska

——————————————————————————————

Spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym – Andrzejem Wojtyłą Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Dnia 04 lutego 2008 roku Panie Elżbieta Buczkowska – prezes NRPiP oraz Elżbieta Garwacka – Czachor – Wiceprezes NRPiP spotkały się z ministrem Andrzejem Wojtyłą. Przedmiotem spotkania było omówienie respektowania przepisów rozporządzenia MZ z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 69, poz. 435) przy udzielaniu świadczeń przez pielęgniarki POZ w zakresie pobierania materiału do badań laboratoryjnych w domu chorego na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Do spotkania doszło w wyniku docierających do NRPiP niepokojących sygnałów o „przymuszaniu” pielęgniarek POZ do wykonywania zadań nałożonych na lekarzy w zakresie zapewnienia pojemników do badań oraz transportu pobranych materiałów do laboratorium.

Uznając powyższą praktykę za niebezpieczną dla środowiska i samych pielęgniarek oraz sprzeczną z przepisami prawa wnioskowaliśmy o zbadanie skali problemu i zajęcie w tej sprawie stosownego stanowiska.

Na spotkaniu przekazano pismo NRPiP z dnia 4 lutego 2008 roku przedstawiające kwestie, będące przedmiotem rozmowy z Panem Andrzejem Wojtyłą. Treść pisma publikujemy poniżej.

Prezes
(-) Elżbieta Buczkowska

Wiceprezes
(-) Elżbieta Garwacka-Czachor

źródło informacji: strona NIPiP

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8115 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Baleriny medyczne dla personelu medycznego.

1 min czytania
Obuwie medyczne na pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych można znaleźć obuwie medyczne męskie oraz damskie stworzone z myślą o…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zaskoczone pielęgniarki usłyszały w sejmie: stawka lekarza to 60 zł/godz.

3 min czytania
Stanowisko lekarzy wobec projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach redakcyjnych przekazuje czytelnikom portalu…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Komentarze