Praca dla pielęgniarki – kierownik. Wynagrodzenie od 7,7 tys. PLN.

2 min czytania
AktualnościOferty pracy
Praca dla pielęgniarki – kierownik. Wynagrodzenie od 7,7 tys. PLN.

Oferta pracy dla pielęgniarki

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Warszawie zatrudni pielęgniarkę na stanowisko: kierownik filii przychodni.

Zakres obowiązków:

Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie i organizację poradni oraz gabinetów oraz optymalne wykorzystanie posiadanych sił i środków:
– nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi, w tym:

 • racjonalne planowanie zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej, z uwzględnieniem kosztów pracy,
 • określanie wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • określanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu,
 • opracowywanie bieżącego harmonogramu pracy (plan i realizacja),
 • rozliczanie czasu pracy podległego personelu – prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • planowanie urlopów i nadzór nad realizacją planu,
 • sporządzanie zakresów obowiązków oraz kart opisu stanowisk,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy podległych pracowników oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Kadr oraz Sekcji Płac w celu naliczenia i wypłaty wynagrodzenia;
 • rozliczanie wykonanego kontraktu przez lekarzy;
 • sporządzanie kart opisów stanowiska i zakresów obowiązków dla podległego personelu;
 • udział w opracowywaniu planu finansowego, zgłaszanie wniosków w sprawie realizacji planu, nadzór nad bieżącą realizacją planu, a także składanie wniosków dotyczących korekty planu finansowego;
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów i kancelaryjną;
 • realizacja zadań systemu kontroli zarządczej wynikających z obowiązującego regulaminu systemu kontroli zarządczej w Przychodni;
 • podejmowanie przedsięwzięć mających na celu racjonalne gospodarowanie mieniem, zapobiegających powstawaniu szkód, a także zapewnienie ich terminowej likwidacji;
 • sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, użytkowanym sprzętem i środkami materiałowych;
 • sporządzanie sprawozdań według właściwości;
 • sporządzanie dokumentacji wewnętrznej, zestawień, wniosków, podpisywanie faktur w zakresie zgodności merytorycznej;
 • przygotowywanie pod względem merytorycznym kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i z innymi kontrahentami na wykonywanie świadczeń stomatologicznych;
 • nadzór nad przebiegiem realizacji zawartych kontraktów i wnioskowanie o wprowadzenie korekt w tych kontraktach;
 • nadzór nad sporządzaniem planu potrzeb poradni stomatologicznych z zakresu zatrudnienia, zakupu sprzętu medycznego, leków i materiałów medycznych;
 • nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałami stomatologicznymi i nad optymalnym wykorzystaniem sprzętu stomatologicznego;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz dot. poradni stomatologicznych, analizy stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy oraz zgłaszanie Dyrektorowi Przychodni wniosków wynikające z tych analiz;
 • zapewnienie sprawnej współpracy poradni z innymi komórkami organizacyjnymi Przychodni;
 • odpowiedzialność, za jakość udzielanych świadczeń;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi przy opracowaniu i aktualizowaniu strategii SPL dla PW SPZOZ w Warszawie oraz Regulaminu Organizacyjnego;
 • współpraca w zakresie aktualizowania księgi rejestrowej Przychodni w Krajowym Rejestrze Sądowym i księgi rejestrowej Przychodni w Rejestrze Podmiotów Leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • współudział w wycenie procedur medycznych oraz ich aktualizacji; – nadzór nad prowadzeniem gospodarki magazynowej;
 • wdrażanie i monitorowanie standardów i procedur obowiązujących w Przychodni (w tym rozpatrywanie reklamacji pacjentów).

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana (7.30-15:05)

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Data rozpoczęcia: 01.07.2023

Data zakończenia pracy: 29.09.2023

Wynagrodzenie brutto: od 7 700 PLN+ dodatek stażowy: 5-20% + pakiet socjalny

Zawód: pielęgniarka (wymagany staż – lata: 7)

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Pielęgniarstwo

Znajomość języków: polski, w mowie – B1 – średnio zaawansowany, w piśmie – B1 – średnio zaawansowany

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe; co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe;
 • komunikatywna znajomość języka polskiego.

źródło: oferty.praca.gov.pl

Zobacz także:

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.7 / 5. Ilość głosów: 45

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1101 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na stanowisku: pielęgniarka koordynująca.