Prezydent podpisał ustawę o 100% dodatku do wynagrodzenia. Zobacz zapisane regulacje.

2 min czytania
200% dla pielęgniarekAktualności
Prezydent podpisał ustawę o 100% dodatku do wynagrodzenia. Zobacz zapisane regulacje.


Dodatki dla pielęgniarek za walkę z pandemią

Poniżej publikujemy tekst ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, którą w dniu 3 listopada podpisał prezydent. 

Cytowany fragment dotyczy kwestii wprowadzenia dodatku w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia.

– wyciąg –

"Art. 4i. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy: 
1) nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz
2) uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – przysługuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rachunków i
sprawozdań o liczbie uprawnionych osób, o których mowa w ust. 1, składanych przez podmiot, w którym praca jest wykonywana, do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
4. Koszty realizacji wypłaty dodatku, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wypłaty, finansowania oraz rozliczania dodatków, o których mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie sprawności ich wypłaty oraz rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych.” 

Warto zauważyć, że bez wydania rozporządzenia ministra zdrowia w kwestii opisanej w powyżej cytowanym punkcie 5 zapisy o 100% dodatkach w ustawie będą .. martwe! Dlaczego ta sytuacja będzie na rękę decydentom? O tym poniżej…

Natomiast zdecydowanie trzeba podkreślić, że także w dniu 28 października kolejną ustawą sejm zniósł przyznane powyżej dodatki, uzasadniając, że "jest to konieczne nie tylko z uwagi na potrzebę zapewnienia równowagi budżetowej, ale także z powodów sprawiedliwościowych. (…) Osoby do bezpośredniego konfrontowania się z medycznymi skutkami pandemii powinny być szczególnie docenione, także finansowo. Jednocześnie instrumenty gwarantowane przez budżet państwa powinny być uchwalane w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne, wyrażające się także w racjonalnie prowadzonej polityce finansowej".

Ta ustawa, znosząca dodatki, została skierowana do senatu, który najbliższe posiedzenie rozpoczyna w dniu 25 listopada 2020 roku. Pierwsza z ustaw została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie publikujemy w nowym dziale na Portalu – rzekome 200% dla pielęgniarek


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7998 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izby pielęgniarskie - wotum nieufności dla wiceprezesa.

2 min czytania
Działalność Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnychul. Romana Maya 5664-500 Szamotuły Szamotuły, dnia 16.10.2023г. Stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - ponad 6 tys. pielęgniarek odbywa specjalizacje w jednej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pozwala pielęgniarce objąć specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym,…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek – poseł: ustawa jest zła, trzeba napisać ją od początku.

3 min czytania
W środę debata o wynagrodzeniach pielęgniarek. Zwycięży wazeliniarstwo czy potrzeba rozwiązania gigantycznego problemu W ostatnich artykułach redakcyjnych Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze