Prorządowy NSZZ Solidarność – bolą tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Dziś związek postuluje: wdrożyć regulację "niwelująca skutki obecnie obowiązującej regulacji gwarantującej podwyżki wynagrodzeń tylko dla pielęgniarek i położnych".

3 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Prorządowy NSZZ Solidarność – bolą tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Dziś związek postuluje: wdrożyć regulację "niwelująca skutki obecnie obowiązującej regulacji gwarantującej podwyżki wynagrodzeń tylko dla pielęgniarek i położnych".

 

      

      

 

Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r.

Dnia 20 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli:

– ze strony związkowej: Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Pani Maria Ochman, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Ziemia Sandomierska Pani Małgorzata Nieznalska, Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko­Dąbrowskiego Pani Halina Cierpiał, Przewodnicząca Sekcji Zdrowia Regionu Małopolska Pani Danuta Kądziołka, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego Pan Dariusz Mądraszewski, Pan Marian Zepchła; 

– ze strony rządowej: Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed, Minister Członek Rady Ministrów Pani Elżbieta Witek, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Paweł Szrot, Rzecznik Prasowy Rządu Pan Rafał Bochenek.
 

Przedstawiciele Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” przedstawili listę najważniejszych ich zdaniem spraw z zakresu sektora zdrowia, które powinny stać się priorytetem prac rządu:
– stworzenie regulacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia – zarówno medycznych jak i niemedycznych. Ustawa określająca sposób ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych powinna obejmować wszystkie grupy zawodowe w tym pracowników niemedycznych oraz powinna być tylko jednym z elementów regulujących kwestie plac w sektorze zdrowia. Drugim elementem powinna być regulacja określająca źródło finansowania podwyżek wynagrodzeń oraz gwarantująca równe traktowanie wszystkich grup zawodowych (niwelująca skutki obecnie obowiązującej regulacji gwarantującej podwyżki wynagrodzeń tylko dla pielęgniarek i położnych);

– stworzenie sieci szpitali; uwzględnienie spraw pracowniczych przy ustalaniu kryterium dostępu placówek do sieci przy jednoczesnym racjonalnym określeniu kryteriów technicznych;
zabezpieczenie znaczącego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia;

– zabezpieczenie pracowników zatrudnionych obecnie w Narodowym Funduszu Zdrowia w sytuacji planowanej likwidacji tej instytucji dokonanie ponownej pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaprzestanie działań w kierunku odebrania Inspekcji Sanitarnej uprawnień w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności;

– zwiększenie nakładów na ratownictwo medyczne, w tym w zakresie wynagrodzeń ratowników medycznych nieobjętych podwyżkami wynagrodzeń wynikającymi z rozporządzenia o Ogólnych Warunkach Umów, wobec sytuacji, w której ratownictwo nie może pozyskiwać środków unijnych, oraz opracowanie zmian zmierzających do przekształcenia ratownictwa medycznego w służbę publiczną;

– zwiększenie roli państwa w ochronie zdrowia, w szczególności wzmocnienie pozycji wojewodów; 

– przedstawienie szczegółowego harmonogramu zmian planowanych w sektorze zdrowia w szczególności odnoszących się do ww. kwestii.

Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł odniósł się do kwestii zgłoszonych przez stronę związkową. Poinformował w szczególności o etapie, na którym znajdują się prace legislacyjne prowadzone obecnie w resorcie zdrowia. Zadeklarował, że przeanalizuje wszelkie możliwości realizacji podwyżek w służbie zdrowia. Podkreślił, że mino likwidacji, zgodnie z programem rządu, NFZ, pozostanie zachowana instytucja płatnika, w której zatrudnienie znajdzie część pracowników likwidowanego funduszu. Omówił założenia ustawy o ratownictwie medycznym, ustanawiającego ratownictwo jako służbę publiczną. Minister zapewnił równocześnie, że resort zdrowia jest otwarty na propozycje i uwagi zgłaszane przez stronę związkową do procedowanych projektów aktów prawnych.

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło podsumowując spotkanie wskazała następujący harmonogram dalszych działań, zobowiązując Ministra Zdrowia do jego realizacji:

– Do 30 września 2016 r. zorganizowane zostanie posiedzenie Trójstronnego Zespołu Ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego omówiona zostanie zmodyfikowana propozycja regulacji określającej sposób ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych.

– Do dnia 15 października 2016 r. do konsultacji publicznych skierowane zostaną projekty ustaw regulujące kwestie sieci szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego.

Strona związkowa przekaże na ręce Pani Minister Elżbiety Witek uwagi dotyczące kwestii regulujących zasady działania podstawowej opieki zdrowotnej.

Do końca września opracowany zostanie szczegółowy harmonogram najważniejszych działań legislacyjnych resortu zdrowia odnoszących się w szczególności do kwestii poruszonych na spotkaniu przez stronę związkową.

źródło informacji – strona internetowa NSZZ Solidarność

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze