Przedstawiamy treść ustawy o koontynuacji podwyżek z października 2006 roku w latach następnych. Ustawa trafi teraz do senatu.

5 min czytania
Aktualności

 

Zobacz treść ustawy ….


Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

1) Podwyżki nadal nie obejmą pielęgniarek pracujących w jednostkach budżetowych, domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno – epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa i medycyny pracy oraz żłobkach. Tak skonstruowana ustawa jest dalece niesprawiedliwa.

Minister zdrowia podpisał w dniu 14 czerwca 2007 roku rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zoz. Zobacz  nową 'siatkę płac’. Podwyżki dostaną niektórzy, których nie objęła październikowa podwyżka płac w 2006 roku.  Planowane zmiany dotyczą podwyżek: 10% w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, 24% w regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej i Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie i innych zakładów budżetowych.

2) W ustawie określa się  nie 30% wzrost  wynagrodzenia każdego pracownika, lecz wzrost o 30% wysokości kontraktu z NFZ, ale tylko w części kosztów pracy.

3) Nie ma gwarancji, iż wskaźniki zawarte w załączniku do ustawy  stanowią  rzeczywistą wartość kosztów pracy w poszczególnych procedurach i świadczeniach medycznych. Ich wysoki stopień wirtualności może przełożyć się na niską wysokość podwyżek.

4) Zasady przyznawania przez NFZ środków finansowych na podwyżki narzucone przez ustawę spowodują znaczne zróżnicowanie wysokości podwyżek w poszczególnych jednostkach ochrony zdrowia oraz pomiędzy grupami zawodowymi w danej jednostce. Taka sytuacja, może doprowadzić do konfliktów w poszczególnych zakładach pracy.

Poprawka, którą wprowadzono do ustawy o podwyżkach na wniosek związków zawodowych pielęgniarek i położnych jest niewłaściwa i bardzo niebezpieczna dla naszej grupy zawodowej. Zniesiono bowiem ograniczenie wysokości podwyżki dla danego pracownika! W sytuacji zniesienia ograniczenia wysokości podwyżek, naturalnym postępowaniem środowiska lekarskiego będzie dążenie do zwiekszenia płac swojej grupy zawodowej kosztem np. pielęgniarek i położnych. Zobacz komentarz redakcyjny i przebieg debaty sejmowej.

Jakie inne regulacje zawiera nowelizacja ustawy?

  • W 2008 r. środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia nadal będą płynąć dwoma strumieniami: jednym – na zapłatę za wykonanie świadczeń, a drugim – na wynagrodzenia.
  • Od 2009 r. środki finansowe, które były przeznaczone do końca 2008 r., zostaną włączone do środków przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotnej. Rząd bowiem twierdzi, że 'to powrót do systemowych rozwiązań systemów ubezpieczeniowych, gdzie nie kupuje się osobno części rzeczowej, czyli utrzymania szpitala, i drugiej części – płac, tylko kupuje się świadczenie zdrowotne’.

Nie wiadomo dlaczego przyjmuje się takie rozwiązanie skoro zapowiedź jego wprowadzenie była bezpośrednią przyczyną sporu zwiazków zawodowych ochrony zdrowia z rządem. Pracownicy ochrony zdrowia, żądają, aby nadal z NFZ były kierowane dwa strumienie środków finansowych: jeden na świadczenia, drugi na podwyzki wynagrodzeń. Przyjęcie zapisów w proponowanej wersji spowoduje, że jesienią 2008 roku ustawę trzeba będzie znowelizować, gdyż od 2009 roku nie będzie osobnych środków finansowych na podwyżki. Wtedy to pracodawca będzie decydował o wysokości środków finansowych przeznaczonych na płace pracowników, gdyż NFZ będzie przekazywał jedną kwotę na realizację świadczeń. Wydaje się, że komuś zabrakło wyobrażni.

  • Proponowane przepisy nakazują włączenie dotychczasowych podwyżek oraz innych składników i pochodnych do wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem, że ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi nie przekroczy kwoty uzyskanej od Narodowego Funduszu Zdrowia, przeznaczonej na wynagrodzenia.
  • Podniesiono wskaźnik kosztów pracy w szpitalach z 0.56 do 0.65

Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje, że do szpitali wpłyną wyższe środki finansowe na podwyżki płac od października 2007 roku.

  • Wskaźnik określający koszty pracy w lecznictwie uzdrowiskowym zwikszono z 0,28 do 0,40.

Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje, że do lecznictwa uzdrowiskowego wpłyną wyższe środki finansowe na podwyżki płac od października 2007 roku.

  • W projekcie ustawy zawarte jest również zobowiązanie dla dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwot, o które wzrośnie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla zakładu na wzrost wynagrodzenia dla osób w nim zatrudnionych, ile nowa umowa i umowa poprzednia będą dotyczyć tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Projekt dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, którym poprzednio przekazano środki na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r., gdyż autorzy nowelizacji uważają, że nie jest możliwe zastosowanie tej regulacji do nieznanej liczby ewentualnych świadczniodawców, którzy w przyszłości mogliby zawrzeć umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i  nie pozwoliłoby to w sposób racjonalny zaplanować środków na świadczenia opieki zdrowotnej.

Zobacz:

Postanowienia ustawy podwyżkowej z 2006 roku powodują brak środków na sfinansowanie podwyżek dla nowo przyjmowanych pracowników po 1 lipca 2006 r. Co ma zrobić w tej sytuacji dyrekcja danej placówki, np. w związku z jej zaplanowaną wcześniej rozbudową…

Jeszcze jeden aspekt ustawy podwyżkowej: Jeśli z dniem 30 września br. SPZOZ przekształcony został w NZOZ, który przejął pracowników i kontrakt z NFZ to pracownicy ….  'nowego zakładu pracy’ nie dostali podwyżki. Powyższa sytuacja nie jest przypadkiem odosobnionym. Sytuacja jest absurdalna.

Takie rozwiązanie w ustawie Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego.

Pytanie: dlaczego w nowelizacji nie usunięto błędów poprzedniej ustawy?  

  • Powołując się na obecnie obowiązujące zapisy ustawy, wielu pracowawców nie przyznało październikowych podwyżek wynagrodzeń osobom, które zostały zatrudnione po drugim kwartale 2006 roku. W projekcie ustawy zapisano, że 'świadczeniodawcy będą mogli przeznaczyć na podwyżki dla tych osób środki finansowe’. Podkreślam 'będą mogli’. Czyli nie będzie takiego ustawowego obowiązku!

Przedstawiamy przebieg sejmowej dyskusji podczas drugiego czytania projektu ustawy o koontynuacji październikowych podwyżek z 2006 roku w latach nastepnych. Zobacz jakie rozwiaząnia przyjęto w projekcie ustawy. Poseł: 'Mamy system kierowany centralnie, w związku z tym pielęgniarki, swoje sprawy muszą załatwiać pod Sejmem: rozbijać namioty, negocjować z parlamentarzystami. Nie mogą dyskutować o płacach tam, gdzie pracują. Ten system to legislacyjna chimera’.

Prezes NFZ zarządzeniem określił sposób i tryb przygotowania i prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie wykorzystania przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na październikowe podwyżki w ochronie zdrowia. Do senatu została skierowana nowelizacja ustawy podwyżkowej, zgodnie z jej zapisami prawo kontroli realizacji podwyżek będzie miała także Państwowa Inspekcja Pracy.

Mariusz Mielcarek

Zobacz również: 

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006/2007 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Liderki protestu pielęgniarek i położnych okłamują siebie same i nas pielęgniarki i położne, głosząc opinie, że tegoroczne protesty przyniosły oczekiwane efekty. Żaden z postulatów nie został zrealizowany przez stronę rządową! Cywilna odwaga wymaga od liderów tegorocznych protestów, aby umieli wyrazić pogląd, że nie wywalczyli dla naszej grupy zawodowej nic. Natomiast obecny protest pod sejmem to raczej kampania wyborcza do nowego sejmu.

Sprawdź ile zarabia ŚREDNIO według ministerstwa zdrowia pielęgniarka i położna po październikowych podwyżkach.

Pytania do ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Informator MZ z 2006 roku.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7795 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

2 min czytania
Pomoc socjalna z izby pielęgniarek i położnych Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023…
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
Komentarze