Przypisanie pielęgniarki do grupy – opinia ministerstwa.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Przypisanie pielęgniarki do grupy – opinia ministerstwa.

Przypisanie pielęgniarki do grupy – pytanie redakcji pielegniarki.info.pl

6 lipca 2021 roku

Adam Niedzielski

Minister zdrowia

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która skutkuje różnicami w wynagrodzeniu zasadniczym, pomiędzy pielęgniarkami i położnymi, posiadającymi ten sam zakres kompetencji zawodowych, proszę o wyjaśnienia w poniższym zakresie.

Na jakich przesłankach ma opierać się dyrektor podmiotu leczniczego w zakresie kształtowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych? Tylko na przedmiotowej ustawie – w zakresie zapewnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego – czy także na Kodeksie Pracy w zakresie regulacji dotyczących wynagrodzenia równego za tę samą pracę.

Wobec powyższego proszę o stanowisko w następującej kwestii:

Czy dyrektor podmiotu leczniczego, zatrudniający pielęgniarki na OIOM, może zaszeregować wszystkie do grupy 8, mimo, że nie wszystkie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?

Redaktor Naczelny pielegniarki.info.pl

Mariusz Mielcarek

Pracodawca przypisując pielęgniarki do grupy „nie może abstrahować od zasad ogólnych kształtowania wynagrodzeń”

W zawiązku z dość długim oczekiwaniem na odpowiedź ministerstwa zdrowia, w dniu 24 sierpnia redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, ponowiła wniosek o wyjaśnienia w przedmiotowym zagadnieniu.  W tym samym dniu ministerstwo udzieliło odpowiedzi, którą cytujemy poniżej. 

24 sierpnia 2021 roku 

Dzień dobry,

W imieniu Rzecznika informuję, że ponieważ uregulowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych są przepisami prawa pracy statuującymi sektorową płacę minimalną, nie będąc przy tym przepisami wprowadzającymi sztywną „siatkę płac”, trzeba zwrócić uwagę, że realizując ustawę z 8 czerwca 2017 r. pracodawca powinien uwzględniać przepisy ogólne prawa pracy, w szczególności dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń. Powyższe wynika również z tego, że ustawa z 8 czerwca 2017 r. zawiera przepisy prawa pracy będące przepisami jednostronnie bezwzględnie obowiązującymi (tj. określającymi normy prawne, które dopuszczają odstępstwa tylko na korzyść pracownika) przez co pracodawca – podmiot leczniczy – nie może abstrahować od zasad ogólnych kształtowania wynagrodzeń.

MZ – pracodawców obowiązują przepisy Kodeksu pracy

W szczególności podmiot leczniczy zatrudniający pracowników musi więc mieć na względzie obowiązujące każdego pracodawcę przepisy Kodeksu pracy, które w art. 78 par. 1 określają, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Rzecznik ministerstwa zdrowia

Dodatkowo art. 18 z indeksem 3c Kodeksu pracy wskazuje, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. zgodnie z Kodeksem pracy pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

MZ – kwalifikowanie pielęgniarek do grup według wykształcenia wymaganego na danym stanowisku

Ponadto należy zauważyć, że załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. ustanawiający 11 grup zawodowych i przynależne im współczynniki pracy wskazuje, że podział na grupy zawodowe został skonstruowany w oparciu o kryterium wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku pracy oraz – w odpowiednich przypadkach – mającego zastosowanie do danego stanowiska wymogu posiadanej przez pracownika specjalizacji. Pracodawca/kierownik podmiotu leczniczego realizując więc postanowienia ustawy w zakresie kwalifikowania danego pracownika do właściwej grupy zawodowej, powinien więc brać pod uwagę wykształcenie wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik.

Pracodawca ma uprawnienie do decydowania (w granicach określonych przepisami prawa, w tym m.in. przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami) o tym, jakie wymogi mają spełniać osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym przez niego zarządzanym. Ponadto kierownik podmiotu leczniczego, który ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym, jest zobowiązany zatrudniać pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.

Jednocześnie informujemy, że kontrolę wykonania przepisów ustawy przeprowadzić może podmiot tworzący lub Państwowa Inspekcja Pracy.

Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji portalu.

SUKIENKA MEDYCZNA
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 110

Bądź pierwszym, który oceni wpis

705 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
Komentarze