Raport MZ w sprawie migracji polskich pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

3 min czytania
Aktualności

/Fragmenty raportu MZ w sprawie mgracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – skróty pochodzą od redakcji Portalu./

Zjawisko migracji personelu medycznego monitorowane jest poprzez rejestrację liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych w celu podjęcia pracy w krajach UE.

Liczba wydanych zaświadczeń nie jest jednoznaczna z liczbą osób, które faktycznie wyjechały z kraju i podjęły pracę w innym kraju UE. (..) W środowisku pielęgniarek obserwowane jest zjawisko migracji do pracy za granicą bez pobierania zaświadczeń o kwalifikacjach. Pielęgniarki często podejmują pracę za granicą w opiece długoterminowej lub domach opieki społecznej w okresie urlopu bezpłatnego uzyskanego w swoim zakładzie pracy.

(…)

Liczba pielęgniarek i położnych ubiegających się o wydanie zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych rozpatrywana jest łącznie dla osób posiadających prawo wykonywania tych zawodów. Dane (…) wskazują, że do 30.06.2006 r zaświadczenia takie wydano 5 912 osobom czyli 1,9% uprawnionych do wykonywania zawodu. Brak jest danych o liczbie aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w kraju, która jest znacznie niższa od liczby osób uprawnionych do zawodu.

Dane statystyczne CSIOZ wykazują, że liczba zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej wg stanu z dnia 31.12.2005 r. wynosi 194 277 osób, czyli zaświadczenia o kwalifikacjach wydano dla 3 % aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych.

(…)

Bezrobocie notowane wśród pielęgniarek i położnych jest znaczne i rejestrowane od kilku lat na tym samym poziomie tj. ok.2%. Liczba bezrobotnych pielęgniarek dotyczy przede wszystkim osób, które odstąpiły od wykonywania zawodu. Niemal w każdym województwie liczba zarejestrowanych bezrobotnych pielęgniarek jest wyższa niż liczba wolnych etatów. Może to świadczyć o tym, że osoby te nie są zainteresowane podjęciem pracy w wyuczonym zawodzie. Takie stanowisko prezentuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. W rejestr bezrobotnych wpisywany jest bowiem zawód wyuczony. W ten sposób rejestrowane bezrobocie wśród pielęgniarek wykazuje osoby, które wiele lat temu odstąpiły od wykonywania zawodu lub w ogóle nie były czynne zawodowo.

(…)

Podsumowanie

Migracja polskich lekarzy i pielęgniarek jest negatywnym zjawiskiem dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Pomimo, że według aktualnej oceny sytuacji nie jest to zjawisko masowe to stanowi dużą stratę wykwalifikowanego personelu medycznego.

Migracja pielęgniarek i położnych dotyczy wykwalifikowanych kadr w grupie osób najmłodszych wiekiem wśród uprawnionych do wykonywania zawodu.
W najbliższych latach może następować wzrost liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą wynikający ze zwiększającej się liczby personelu ze znajomością języka angielskiego.
Ocenę zasobów kadr medycznych w kraju przedstawiają następujące dane:

⇒  najniższe wskaźniki zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców w stosunku do innych krajów UE 
⇒  zidentyfikowane braki kadrowe w zakładach opieki zdrowotnej wg stanu na dzień 30.05 br wynoszą: dla lekarzy ok. 4 113. etatów oraz dla pielęgniarek i położnych ok. 3 541. etatów 
⇒  4 953 pielęgniarek i położnych zarejestrowanych jako bezrobotne nie podejmują pracy w swoim zawodzie, pomimo wolnych etatów w zakładach opieki zdrowotnych, 
⇒  wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych ok. 60 % jest w grupie wieku powyżej 40 lat. 
⇒  obserwuje się odchodzenie od zawodu pielęgniarek bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu

⇒  według liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych pracę za granicami kraju mogło podjąć ok. (…) 5 912 pielęgniarek. 

Raport kończy się stwierdzeniem:

Przeciwdziałanie migracji lekarzy i pielęgniarek wymaga przede wszystkim zwiększenia wynagrodzenia i stosowania odpowiedniej polityki płacowej w sektorze ochrony zdrowia.

Zobacz cały raport w sprawie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7787 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Izba pielęgniarek pisze zadziwiające stanowisko.

3 min czytania
Decydenci mają nowe pomysły w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek a izba pielęgniarek pisze stanowiska – zdumiewające Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie za wyższe wykształcenie 400 PLN większe.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki Zakres obowiązków: Opieka nad pacjentami zakładu. Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poseł walczy o ich płace. Zapomniał o jednym.

4 min czytania
W sejmie o wynagrodzeniach pielęgniarek Posiedzenie sejmu w dniu 25 maja 2023 roku. Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Dariusz…
Komentarze