Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wystąpiła do mz z zapytaniem, dlaczego minister zdrowia ustala wymogi kwalifikacyjne pracowników tylko SP ZOZ i jednostek budżetowych, a nie szpitali prowadzonych w formie spółki. Rzecznik prasowy ministerstwa odpowiada . . . nie odpowiadając na pytanie!

3 min czytania
AktualnościWymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy
Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wystąpiła do mz z zapytaniem, dlaczego minister zdrowia ustala wymogi kwalifikacyjne pracowników tylko SP ZOZ i jednostek budżetowych, a nie szpitali prowadzonych w formie spółki. Rzecznik prasowy ministerstwa odpowiada . . . nie odpowiadając na pytanie!

Odpowiedź przesłana przez ministerstwo zdrowia rozczarowuje. Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 31 maja br wystąpiła do ministerstwa zdrowia z zapytaniem  o merytoryczne przesłanki, które legły u podstaw zaproponowanego przez ministerstwo zdrowia i uchwalonego w ustawie o działalności leczniczej uregulowania, aby minister zdrowia określał rozporządzeniem kwalifikacje wymagane od pracowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą, natomiast nie określał przedmiotowych kwalifikacji wobec pracowników podmiotów leczniczych prowadzonych w formie spółki kapitałowej? Wystąpienie redakcji Portalu zawierało pytanie konkretne i trudno sobie wyobrazić aby sprawiało kłopoty w zakresie zrozumienia istoty zagadnienia. Jednak przedmiotowe pytanie pozostało bez odpowiedzi. Trudno bowiem uznać, aby odpowiedź przesłana przez ministerstwo zdrowia zawierała odpowiedź na postawione pytanie. Trzeba jednak docenić wysiłek udzielającego odpowiedzi, gdyż wymaga dużego zaangażowania osiągnięcie takiego stanu rzeczy, żeby odpowiadając nie udzielić odpowiedzi. Natomiast w odpowiedzi ministerstwa pada zdanie: "intencją ustawodawcy było utrzymanie status quo w tym zakresie", a właśnie redakcji Portalu chodziło o poznanie tych intencji, szczególnie w sytuacji kiedy ustawa o działalności leczniczej była lansowana przez ministerstwo zdrowia jako nowe otwarcie w zakresie regulacji prawnych w obszarze ochrony zdrowia. Wobec powyższego należy uznać, że ministerstwo zdrowia nie ma żadnych merytorycznych argumentów w przedmiotowej sprawie, natomiast rzeczywiste powody pozostaną tajemnicą ministerstwa.

 

Powyższa sprawa kiedy to ministerstwo zdrowa przykłada ogromna wagę do wymogów kwalifikacyjnych osób zatrudnionych w jednych podmiotach leczniczych (patrz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 lipca br w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami), natomiast całkowicie oddaje kompetencje w powyższej sprawie prezesowi szpitala – podmiotowi leczniczemu prowadzonemu w formie spółki kapitałowej, ukazuje w jak wybiórczy sposób ministerstwo zdrowia pojmuje bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. W jednych podmiotach leczniczych narzuca wymogii, w innych wymogów nie wprowadza. W jednych wprowadza rygorystyczne wymogi kwalifikacyjne (w jakimś chyba celu?), w innych wolnaamerykanka. Jedne podmioty traktuje jako organizacje, w których  zadania wykonują osoby ze ściśle ustalonymi kwalifikacjami, inne podmioty lecznicze traktuje jak "fabrykę gwoździ". Jednym podmiotom narzuca wymogi, których spełnienie niesie za sobą koszty, innym podmiotom nie. A te podmioty mają ze sobą konkurować na wolnym rynku. W jednych podmiotach będzie kontrola spełniania wymogów kwalifikacyjnych, w innych nie będzie co kontrolować. Ot, taką rzeczywistość stworzyło ministerstwo zdrowia.  

Poniżej przytaczam odpowiedź ministerstwa zdrowia. Natomiast pod linkiem publikujemy przedmiotową odpowiedź w pdf.

Mariusz Mielcarek  

 

Pan

Mariusz Mielcarek

Redaktor naczelny

Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych”

 

Szanowny Panie Redaktorze,

 

W odpowiedzi na Pana pytania w sprawie uregulowania kwestii wymaganych kwalifikacji od pracowników podmiotów leczniczych w ustawie o działalności leczniczej, uprzejmie informuję:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej reguluje wykonywanie działalności leczniczej przez wszystkie podmioty lecznicze, a dodatkowo zawiera regulacje specjalne adresowane do wyodrębnionej grupy tych podmiotów, którą stanowią samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe (podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami). Przepisy w/w ustawy zawierają upoważnienie dla Ministra Zdrowia do określania w drodze rozporządzenia wymagań odnośnie kwalifikacji na poszczególne stanowiska w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami.

Ustawa w tym zakresie powiela rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z poźn. zm.).
Intencją ustawodawcy było utrzymanie status quo w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że także na gruncie obecnie obowiązującego prawa, określane przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy mają zastosowanie tylko do publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie dotyczą zaś niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w formie spółek.

Z poważaniem

 

/-/ Piotr Olechno

Rzecznik prasowy

Ministra Zdrowia.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze