Regulamin rozdania.

4 min czytania
Aktualności

SZYBKIE ROZDANIE!

Wygraj kubek z logo Portalu Pielęgniarek i Położnych – pielegniarki.info.pl
(na zdjęciu poniżej)
 

Aby wziąć udział w rozdaniu należy zamieścić komentarz pod postem "rozdaniowym" zawierający dokończenie zdania "Jestem dumna, że wykonuję zawód pielęgniarki/położnej, ponieważ…".

Trzy komentarze z największą ilością polubień zostaną nagrodzone wyżej wspomnianymi kubkami z logo Portalu. Zapraszamy do udziału!

Rozdanie trwa od dnia 01.02.2019 r. do dnia 05.02.2019 r. (godz. 9:00).
Wyniki rozdania ogłoszone zostaną w dniu 08.02.2019 r. o godz. 13:00 na Facebook'owym fanpage'u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Regulamin rozdania poniżej.  

Link do rozdania

 

REGULAMIN

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Rozdania jest WortalMed Mariusz Mielcarek z siedzibą w Środa Wlkp. 63-000, ul. Sportowa 3/7 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Rozdania, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, w komentarzu pod postem "rozdaniowym" na Facebookowym fanpage'u Portalu Pielęgniarek i Położnych, dokończy zdanie "Jestem dumna, że wykonuję zawód pielęgniarki/położnej, ponieważ…".
3. Uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi. 
4. Zwycięzcami Rozdania, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, jest troje Uczestników, którzy pod swoim komentarzem (pod postem "rozdaniowym) zbiorą największą liczbę polubień.
5. Nagroda przyznana Zwycięzcom Rozdania, zwana dalej „Nagrodą” to kubek z logo Portalu pielegniarki.info.pl.

II. PRZEBIEG ROZDANIA

1. Rozdanie rozpoczyna się w dniu 01.02.2019 roku i kończy się w dniu 05.02.2019 roku (godz. 9:00).
2. W celu wzięcia udziału w Rozdaniu Uczestnik musi w komentarzu pod postem "rozdaniowym" na Facebookowym fanpage'u Portalu Pielęgniarek i Położnych, pod wskazanym  postem rozdaniowym dokończyć zdanie "Jestem dumna, że wykonuję zawód pielęgniarki/położnej, ponieważ…".
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg rozdania, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
4. Organizator ogłosi wyniki rozdania w dniu 08 lutego 2019 na Facebook'owym fanpage'u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych: https://web.facebook.com/PortalPielegniarekiPoloznych
5. Uczestnicy, którzy zwyciężą, w celu uzyskania nagrody powinni podać swoje dane korespondencyjne do wysyłki nagrody.
6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Rozdania poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, w celu podania przez Zwycięzców danych korespondencyjnych do przesyłki pocztowej z nagrodą. 
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Nagrody w rozdaniu otrzymają troje uczestników. 
9. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników rozdania.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników rozdania, wysłać Nagrodę Zwycięzcy. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Reklamacje odnośnie przebiegu Rozdania mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: [email protected], w terminie 14 dni, od dnia zakończenia rozdania. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Rozdania i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Rozdania.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
Dane gromadzone podczas realizacji Rozdania będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
4. Uczestnictwo w Rozdaniu oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Rozdaniu, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Rozdanie nie jest organizowane z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją rozdania na łamach serwisu”. Rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie rozdania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8322 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Rekompensata dla pielęgniarek za różnicę w zarobkach.

1 min czytania
Poseł pisze w sprawie pielęgniarek do ministra zdrowia Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie stawek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych obowiązujących od…
AktualnościDodatki

Prokurator: pielęgniarki antydatowały wpisy COVID-19.

2 min czytania
Dyrektor szpitala: pielęgniarki rażąco naruszyły zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 września 2021 roku informowała…
Aktualności

Związek pielęgniarek o ryczałcie za udział w Białym Miasteczku.

1 min czytania
Uchwała nr 83/CI/2021Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku ZawodowegoPielęgniarek i Położnychz dnia 16.09.2021 r. w sprawie ustalenia zasad rekompensaty kosztów udziału członka OZZPiP w…
Komentarze