Relacje ministerstwa oraz samorządu po spotkaniu MZ z władzami izb pip. Poruszono sprawy, DPS-ów, systemu kształcenia, wynagrodzeń, opiekunów medycznych. Zaplanowano na 24 listopada konsultacje w sprawie poz.

5 min czytania
AktualnościNormy zatrudnieniaPielęgniarka DPSPielęgniarka i położna rodzinnaWynagrodzenia pielęgniarek
Relacje ministerstwa oraz samorządu po spotkaniu MZ z władzami izb pip. Poruszono sprawy, DPS-ów, systemu kształcenia, wynagrodzeń, opiekunów medycznych. Zaplanowano na 24 listopada konsultacje w sprawie poz.
MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

tel.: 22 831 30 71
faks: 22 826 27 91
e-mail: [email protected]

Warszawa, 2008-11-20

 

Informacja po spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

 

 

Aktualny stan pielęgniarstwa i perspektywy jego rozwoju były tematami rozmów Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się z 19 listopada br. w gmachu Ministerstwa Zdrowia.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział Ewa Kopacz, minister zdrowia, Marek Twardowski, podsekretarz stanu i Jakub Szulc, sekretarz stanu, rozmawiano między innymi o sposobach rozwiązywnia problemów dotyczących braków wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej w placówkach ochrony zdrowia oraz o proponowanych rozwiązaniach prawnych zapisanych w projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które zdaniem pielęgniarek, powinny polepszyć obecną sytuację.

Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, opracowanie właściwych rozwiązań zachęci młodych ludzi do podejmowania studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz zatrzyma proces odchodzenia od zawodu, co zmniejszy skalę migracji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

/-/ Jakub Gołąb

źródło informcji: strona internetowa MZ


Informacja ze spotkania w dniu 19 listopada 2008 r. Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Spotkanie odbyło się z 19 listopada  2008 r. w godz. 11.00 – 14.30 w gmachu Ministerstwa Zdrowia.

W spotkaniu wzięli udział:

–   ze strony Ministerstwa Zdrowia: Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, Marek Twardowski, podsekretarz stanu, Marek Haber, podsekretarz stanu i Jakub Szulc, sekretarz stanu, Jolanta Skolimowska, z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych;

–  ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Elżbieta Buczkowska, Prezes NRPiP, Maria Kaleta, Wiceprezes NRPiP, Hanna Gutowska, Skarbnik NRPiP i Tomasz Niewiadomski, Sekretarz NRPiP;

–  ze strony Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych: Przewodniczące ponad 30 Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych.

Podczas spotkania Pani Ewa Kopacz, Minister Zdrowia mówiła między innymi o potrzebie wypracowania sposobów rozwiązywania  problemów dotyczących braków wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej w placówkach ochrony zdrowia oraz o proponowanych rozwiązaniach prawnych zapisanych w projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Pani Elżbieta Buczkowska, Prezes NRPiP wskazała na obecnie funkcjonujący  system kształcenia pielęgniarek i położnych wynikający ze stosowania wytycznych UE w tym zakresie i na brak zgody  środowiska pielęgniarek i położnych na powrót do kształcenia funkcjonującego w starym systemie, m. in. w szkołach typu liceum medyczne. Dodatkowo Pani Prezes NRPiP wskazała na potrzebę kształcenia pracowników, tj. opiekunowie medyczni, którzy absolutnie nie mogą przejmować zadań wykonywanych obecnie przez pielęgniarki, ale mają służyć pielęgniarkom pomocą w działaniach opiekuńczych.

Przedstawiciele poszczególnych Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych zgłosili między innymi następujące kwestie nurtujące obecnie środowisko pielęgniarek i położnych:

–  Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  5 listopada  2008 r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna i wynikające z niego konsekwencje dla pielęgniarek i położnych, tj. m. in.: posiadanie gabinetów, realizacja zleceń ambulatoryjnych, pobieranie materiału do badań w domu pacjenta, zróżnicowanie przedziałów wiekowych dla podopiecznych lekarza poz i pielęgniarki poz,

–  sytuacja pielęgniarek w domach pomocy społecznej (niskie zarobki, redukcja liczby etatów, zamiana etatów pielęgniarskich na etaty opiekunek),

–  odchodzenie od idei pielęgniarstwa rodzinnego,

–  prowadzenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego programów profilaktycznych realizowanych przez pielęgniarki i położne,

–  trudna sytuacja finansowa pielęgniarek związana z brakiem podwyżek wynagrodzeń oraz zabezpieczenie podwyżek płac,

–  utrzymanie kadry kierowniczej w pielęgniarstwie,

–  wdrożenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz narzędzi do kontrolowania ich przestrzegania,

–  zachęcenie do podejmowania zawodu i pozostawania w zawodzie pielęgniarskim,

–  zapewnienie na stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych wyposażenia sprzętowego ułatwiającego pielęgnację,

–  zamiana umów o pracę na umowy cywilno-prawne zawierane z praktykami pielęgniarskimi/położniczymi,

–  realizacja zobowiązania w zakresie powołania Naczelnej Pielęgniarki Kraju,

–  funkcjonowanie systemu JGP i jego wpływ na wynagrodzenia personelu, w tym pielęgniarek i położnych.

Aktualna sytuacja w pielęgniarstwie podstawowej opieki zdrowotnej zmusza do podjęcia natychmiastowych działań. W związku z powyższym Pani Minister Zdrowia zarządziła zorganizowanie spotkania w dniu 24 listopada b.r. z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz reprezentantów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych przy udziale przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego, w zakresie dokonania analizy Zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  5 listopada  2008 r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w celu wypracowania  możliwych rozwiązań satysfakcjonujących środowisko pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz przede wszystkim zwiększających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarki i położne w miejscu zamieszkania i gwarantujących pacjentom ciągłość opieki pielęgniarskiej.

Sekretarz NRPiP

(-) Tomasz Niewiadomski

źródło informcji: strona internetowa Naczelnej Izby PiP

Zobacz także:

Kolejne wystąpienie redakcji Gazety i Portalu w odpowiedzi na niesatysfakcjonujące stanowisko NFZ w sprawie kontroli realizacji ustawy podwyżkowej w poz.

Aktualności według działów:

 • Pielęgniarka w szpitalu 'Spółka’
 • Normy zatrudnienia
 • Nadciąga katastrofa – brak pielęgniarek
 • Pielęgniarki – cudzoziemki
 • Pielęgniarka, położna POZ
 • Pielęgniarka sytemu
 • Pielęgniarka DPS
 • Studia pomostowe
 • Dofinansowane studia pomostowe
 • Studia pomostowe – fikcyjne praktyki
 • Dofinansowane specjalizacje
 • Pielęgniarka, położna uprawnienia emerytalne
 • Uznawanie kwalifikacji w UE
 • Praca za granicą
 • WYNAGRODZENIA / PROTESTY
 • Kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie
 •  

  Interpelacje posłów i senatorów według działów:

 • Warunki pracy i płacy
 • Studia pomostowe
 • Zapowiedź zmian w kształceniu?
 • Pielęgniarka, położna poz
 • Położna pielęgniarką?
 • Pielęgniarka systemu / ratunkowa
 • Pielęgniarka DPS
 • Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
 • Pielęgniarka szkolna
 • Brak pielęgniarek
 • Dofinansowane studia pomostowe
 • Tłumaczenie na język obcy stopni naukowych na dyplomach.
 • Limity przyjęć na studia pielęgniarskie.
 • Sprawa kadencyjności w organach samorządu zawodowego.
 •  

  Komentarze

  Oceń artykuł

  Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

  Bądź pierwszym, który oceni wpis

  7788 artykułów

  O autorze

  Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
  Artykuły
  Zobacz także
  AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

  Sąd: pielęgniarki nie monitorowały pacjentki należycie.

  4 min czytania
  Praktyka zawodowa pielęgniarek W majowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, poświęconym w całości orzecznictwu sądowemu w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i…
  AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

  Pielęgniarki z grupy 6 złożyły pozew. Zobacz jakie wynagrodzenie zaproponował szpital w negocjacjach.

  4 min czytania
  Ustawa oraz podmioty lecznicze dyskryminują płacowo pielęgniarki z grupy 6. Pielęgniarki mają dość upokorzenia i walczą o godność zawodową w sądach Media…
  AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

  Izba pielęgniarek pisze zadziwiające stanowisko.

  3 min czytania
  Decydenci mają nowe pomysły w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek a izba pielęgniarek pisze stanowiska – zdumiewające Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych…
  Komentarze