Relacje z zagranicznych staży zawodowych

4 min czytania
AktualnościPraca za granicą
Relacje z zagranicznych staży zawodowych

W ramach programu pilotażowego zainicjowanego przez francuskie Ministerstwo Spraw Socjalnych, Pracy i Solidarności oraz Ambasadę Francuską w Polsce, grupa 13 polskich pielęgniarek zostanie zatrudnionych w Regionalnym Szpitalu Uniwersyteckim w Lille we Francji. Okres zatrudnienia wyniesie 18 miesięcy. Program zrealizowany jest w oparciu o umowę polsko-francuską o wymianie stażów zawodowych. Przedstawiamy wywiad z jedną z uczestniczek wyjazdu na staż do Francji.

Redakcja: W jaki sposób dowiedziała się Pani o możliwości wyjazdu do Francji w charakterze pielęgniarki ?

J.U.: Koleżanki na oddziale poinformowały mnie, że na stronie internetowej Izby została umieszczona informacja o naborze pielęgniarek do pracy we Francji. Było to w lutym 2004r.

Red.: Jakie wymagania należało spełnić, aby zakwalifikować się do wstępnego naboru ?

J.U.: Przyszły pracodawca zainteresowany był osobami posiadającymi prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, aktualny paszport (ważny co najmniej 1 rok i 3 miesiące), wiek do 35 lat. Dodatkowe kryteria, które należało spełnić to posiadanie jednego z niżej wymienionych dyplomów:

    * dyplom mgr pielęgniarstwa oraz zaświadczenie o posiadaniu 5-letniego doświadczenia zawodowego, zdobytego w ciągu 7 lat przed wydaniem w/w zaświadczenia,
    * dyplom poświadczający posiadanie tytułu licencjata pielęgniarstwa oraz zaświadczenie o posiadaniu 3-letniego doświadczenia zawodowego, zdobytego w ciągu 5 lat przed wydaniem w/w zaświadczenia,
    * dyplom pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki lub pielęgniarki dyplomowanej) poświadczający posiadanie wykształcenie pomaturalne, uzyskane w 2-letniej, 2,5-letniej i 3-letniej szkole medycznej oraz zaświadczenie o posiadaniu 5-letniego doświadczenia zawodowego, zdobytego w ciągu 7 lat przed wydaniem w/w zaświadczenia.

W ofercie zaznaczono, że miejscem pracy będzie Regionalny Szpital Uniwersytecki w Lille (oddziały: kardiologia, hematologia, geriatria, gastrologia).

Red.: Przyszły pracodawca wymagał znajomości języka francuskiego ?

J.U.: Tak, ale jego znajomość można było, po wstępnym zakwalifikowaniu się na wyjazd, udoskonalić na intensywnym kursie językowym.

Red.: Jak przebiegała procedura zakwalifikowania Pani do udziału w programie pilotażowym polsko – francuskim ?

J.U.: Nabór na staż prowadziły Wojewódzkie Urzędy Pracy. Pierwszym krokiem było wysłanie swojej oferty do Urzędu Pracy, który następnie powiadomił mnie, że moja kandydatura spotkała się z zainteresowaniem organizatorów stażu. Zostałam zaproszona na wstępną rozmowę do Ambasady Francuskiej w Warszawie w dniu 2 kwietnia bieżącego roku. Z całej Polski zostały zaproszone 23 pielęgniarki. Rozmowa trwała około pół godziny i odbywała się w języku polskim. Dotyczyła moich zainteresowań (nie tylko zawodowych), przebiegu pracy zawodowej (perspektyw kariery zawodowej), sytuacji rodzinnej. Moich rozmówców interesowały również powody dla których zgłosiłam się na staż oraz czego oczekuję po współpracy z francuskimi pielęgniarkami. Koszt dojazdu na rozmowę pokryłam we własnym zakresie. Po kilku dniach od przeprowadzenia rozmowy otrzymałam informację, że zostałam zakwalifikowana na wyjazd.

Red.: Rozumiemy, że była to wstępna decyzja. Jakie były kolejne etapy Pani drogi do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu do wyjazdu ?

J.U.: Zostałam skierowana na bezpłatny intensywny kurs języka francuskiego (30 h tygodniowo), który rozpoczęłam 26 kwietnia i który zakończył się egzaminem końcowym w dniu 12 lipca. Kurs prowadził Ośrodek "Alliance Francaise". Koszty związane z kursem jakie poniosłam dotyczyły tylko dojazdów. Następnie zostałam ponownie zaproszona na rozmowę do Ambasady Francuskiej w Warszawie (dojazd na własny koszt). Tym razem rozmowa odbywała się w języku francuskim. Komisja składała się z 10 osób – przedstawicieli francuskiego Ministerstwa Zdrowia, polskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz pracowników szpitala w Lille (osoby z kierownictwa szpitala, odpowiedzialne za opiekę pielęgniarską). Rozmowa polegała na tym, że losowałam tekst, który musiałam przetłumaczyć. Tekst dotyczył konkretnego przypadku klinicznego, a ja musiałam przedstawić propozycje diagnozy pielęgniarskiej. O wynikach rozmowy zostałam powiadomiona po kilku dniach – wynik był pozytywny. Z 23 kandydatek przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej do kolejnego etapu kwalifikacyjnego przeszło 13 osób.

Red.: Czy poniosła Pani inne koszty związane z przygotowaniem do stażu ?

J.U.: Oprócz pokrycia kosztów dojazdu do Ambasady Francuskiej na dwie rozmowy oraz kosztów dojazdów na kurs językowy do Poznania, moje wydatki dotyczyły jeszcze dokonania wymaganych szczepień (200 zł) oraz tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Ostatnim etapem przygotowań było przeprowadzenie badań lekarskich w przychodni wskazanej przez Ambasadę Francji (koszt dojazdu).

Red.: Jakie warunki zatrudnienia zapewnia pracodawca ?

J.U.: W ramach stażu zawodowego mamy zapewniony bezpłatny dojazd do Lille (autokar). W ramach umowy o pracę wynagrodzenie miesięczne wyniesie 1300 euro, plus wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i święta. Mamy zapewniony urlop wypoczynkowy w wymiarze 2,5 dnia za przepracowany miesiąc. Pracodawca pokrywa również koszt ubezpieczenia społecznego oraz dodatek rodzinny. Szpital zapewnia przez okres 3 miesięcy zakwaterowanie w hotelu na terenie szpitala (60 euro miesięcznie). Na dalszą część pobytu szpital deklaruje pomoc w znalezieniu innego miejsca zakwaterowania. Przez okres pierwszych 3 miesięcy będziemy pracować pod nadzorem francuskiej pielęgniarki, która pomoże nam poznać specyfikę pracy. Pracodawca również zapewnia bezpłatną naukę języka francuskiego. Na koniec dodam, że w szpitalu w Lille jest zatrudnionych 200 pielęgniarek i położnych.

Red.: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy powodzenia i szczęśliwego powrotu do kraju. Liczymy na relacje z pobytu na stażu zawodowym we Francji.

Rozmawiał:Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8263 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim… Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego…
Aktualności

Młodzi pasjonaci medycyny i nauk biologicznych - co oferuje CosinusYoung przyszłym lekarzom?

2 min czytania
Wybór liceum to ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Rozwój zainteresowań w szkole ponadpodstawowej z pewnością zaprocentuje w przyszłości i ułatwi…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Komentarze