Sąd Najwyższy – "Nie ma obowiązku odbycia przeszkolenia pielęgniarka, posiadająca stwierdzone prawo wykonywania zawodu, po przerwie w jego wykonywaniu dłuższej niż pięć lat, jeżeli w tym czasie ukończyła studia wyższe".

3 min czytania
AktualnościOrzecznictwo w zakresie wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

 

Tym zagadnieniem Sąd Najwyższy zajmował się 2007 roku. Wydał postanowienie w dniu 21 lutego – III ZS 1/07.

MZ zaskarżył uchwały Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. Otóż izba kierując na przeszkolenie pielęgniarkę, która miała przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż pięć lat, 'nie uwzględniła faktu ukończenia przez pielęgniarkę, w okresie przerwy i przed złożeniem wniosku o ponowne dopuszczenie do wykonywania zawodu, wyższych studiów zawodowych i uzyskania przez nią tytułu licencjata pielęgniarstwa. Sama istota wyższych studiów zawodowych przesądza o ich przewadze nad jakimkolwiek przeszkoleniem w zakresie odtworzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla należytego wykonywania danego zawodu.’

’Zaskarżona uchwała abstrahuje od dyspozycji zawartej w ramach art. 10 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. W myśl tego przepisu członkowie samorządu pielęgniarek i położnych mają prawo korzystać z pomocy okręgowych izb pielęgniarek i położnych w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu, jak i prawo do korzystania z ochrony i pomocy prawnej organów izb. Sam samorząd zawodowy został bowiem powołany nie tylko do sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, ale też w celu dbania o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze całego środowiska zawodowego pielęgniarek, a także o interesy poszczególnych członków tej grupy zawodowej. W sprawie samorząd nie dostrzegł istoty sytuacji faktycznej, w jakiej znalazła się Halina S. i potraktował ją jak każdą inną osobę, która w okresie przerwy nie miała nic wspólnego z zawodem pielęgniarki. Ugodził tym samym w istotny sposób w interes zawodowy pielęgniarki, w znacznym stopniu utrudniając jej racjonalne kontynuowanie działalności zawodowej. Taka wykładnia art. 15 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ocenie skarżącego pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 65 ust. 1 Konstytucji. Wskazując na powyższe Minister Zdrowia wniósł o uchylenie w całości zaskarżonych uchwał.’

’Przepis art. 15 ustawy o z.p.p., według którego podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki (lub położnej) po upływie pięciu lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga odbycia przeszkolenia, odnosi się do innych przerw niż spowodowane studiami w szkole wyższej prowadzącej kształcenie w zawodzie pielęgniarki w formie studiów magisterskich (jednolitych lub uzupełniających) lub studiów wyższych podyplomowych.’

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie:

’Nie ma obowiązku odbycia przeszkolenia pielęgniarka, posiadająca stwierdzone prawo wykonywania zawodu, po przerwie w jego wykonywaniu dłuższej niż pięć lat, jeżeli w tym czasie ukończyła studia wyższe określone w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.), po których nie jest wymagane odbycie 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 1 tej ustawy)’.

 

Fragmenty tekstu oznaczone '…’ to cytaty z przedmiotowego postanowienia SN.

Opracował

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

 

Czy skierowanie pielęgniarki lub położnej do wykonywania pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy?

Wojewoda zakwestionował zmianę w statucie szpitala, ktora polegała na zastąpieniu stanowiska 'naczelnej pielęgniarki’ stanowiskiem 'koordynatora ds. pielęgniarstwa’. Sprawa oparła się o NSA.

 

Zobacz artykuł w Gazecie Pielęgniarki i Położnej – Pytanie do redakcji: Kiedy powinnam wrócić do pracy, aby moje prawo wykonywania zawodu nie wymagało odnowienia?

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8014 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki i położnej. 50-80 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki i położnej Dynamiczne centrum profilaktyki zdrowia we Wrocławiu, specjalizującym się w terapiach holistycznych poszukuje kompetentnej pielęgniarki lub położnej,…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – w sejmie podano wysokość ich zarobków. Wzrosły bardziej niż wynagrodzenia lekarzy.

2 min czytania
W sejmie o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek na tle innych zawodów medycznych W debacie sejmowej w dniu 29 listopada 2023 roku nad ustawą…
Komentarze