Sąd o zakładaniu cewnika moczowego przez pielęgniarki.

4 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe
Sąd o zakładaniu cewnika moczowego przez pielęgniarki.

Pielęgniarki zeznawały w roli świadków

W majowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, poświęconym w całości orzecznictwu sądowemu w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, na stronie 2 poruszamy temat pielęgniarki, która założyła mężczyźnie cewnik Foleya. Warto wiedzieć w jaki sposób sądy podchodzą do odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Poniżej przedstawiamy fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie.

W uzasadnieniu powód podał, że w dniu 12 października 2014 roku uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu w Danii, gdzie był hospitalizowany do dnia 27 października 2014 roku, a następnie w dniu 28 października 2014 roku przewieziono go do (…) Wojewódzkiego Szpitala (…) w S., gdzie przebywał do dnia 14 listopada 2014 roku. Tego samego dnia powód został przewieziony na Oddział (…) Neurologicznej pozwanego szpitala w G.. Był zacewnikowany. W okresie od 14 listopada 2014 roku do dnia 29 stycznia 2015 roku powód przebywał na Oddziale (…) Neurologicznej pozwanego szpitala. W dniu wypisu na zlecenie lekarza został założony powodowi cewnik Foleya, powód został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym. Na skutek działań rodziców powoda został on przyjęty na Oddział (…) Neurologicznej w Centrum Kompleksowej (…) w K. Przed opuszczeniem pozwanego szpitala powód zauważył w cewniku oprócz moczu także krew, co natychmiast zgłosił personelowi medycznemu, jednak fakt ten został zignorowany. Powód został przewieziony przez ojca do K. Po drodze czuł się słabo, miał drgawki. Po przyjeździe wezwano pogotowie i przewieziono powoda do szpitala w P., gdzie stwierdzono u niego krwiomocz, liczne skrzepy, uszkodzenie cewki moczowej z powodu cewnikowania, posocznicę. Zdaniem powoda do nieprawidłowego założenia cewnika i uszkodzenia cewki moczowej oraz do zakażenia bakterią doszło w pozwanym szpitalu. Pozwany tym samym zaniedbał zdrowie powoda, nie zapewnił mu bezpiecznych warunków pobytu, do czego był zobowiązany.

(…) W dniu planowanego wypisu powoda – 29 stycznia 2015 roku – lekarz I. M. zdecydowała, by powodowi na czas podróży do K. założono cewnik Foleya, na co powód wyraził zgodę i co odnotowano w dokumentacji medycznej. Przy zabiegu zakładania cewnika Foleya były pielęgniarki B.B. i J. K. Postawiono parawan, przebywający z powodem na sali pacjent W. O. – spał, drugi był w tym czasie w toalecie. Po założeniu cewnika Foleya uzyskano czysty mocz, co odnotowano w karcie obserwacji pacjenta.

Powód nie zgłaszał dolegliwości, nie informował także ani pielęgniarek, ani innych osób o tym, by pojawiła się w worku na mocz krew. Nie było również potrzeby wzywania lekarza, gdyż zabieg założenia cewnika przebiegał standardowo. Pielęgniarki po założeniu cewnika ubrały powoda, który miał opuścić wkrótce szpital. Powód, który wcześniej miał doświadczenie z cewnikiem Foleya, wiedział o tym, że sam nie może zdejmować cewnika, mógł to uczynić jedynie personel medyczny na zlecenie lekarza. Wiedział także o tym, że powinien uważać na cewnik w trakcie podróży, by go nie poruszać, nie przemieszczać, gdyż może to spowodować uszkodzenie delikatnej cewki moczowej. Pielęgniarki po założeniu cewnika Foleya przypomniały o tym powodowi. Powód w dniu wypisu był w stanie ogólnym dobrym, nie miał podwyższonej temperatury, miał dobre ciśnienie, nie uskarżał się na nic. (…)

Dalszy ciąg tej sprawy przeczytasz w bieżącym wydaniu Gazety – kliknij.

Praktyka zawodowa pielęgniarek

Poniżej prezentujemy pozostałe tematy bieżącego wydania Gazety, które dotyczą orzecznictwa sądowego w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Chory wstał z łóżka, zażądał 100 tys. PLN

Niewiarygodne natomiast były dla Sądu zeznania pacjenta w części, w których twierdził, że musiał się doczołgać do dzwonka, długo czekał na pomoc i wstać pomogła mu pielęgniarka. Pacjent ma skłonność do przeinaczania i ubarwiania faktów, (…) w kilku miejscach jego zeznania różniły się od zeznań świadków.

Sąd o zadośćuczynieniu za wlew kroplowy poza żyłą

Sąd uznał, że nieostrożne zachowanie pielęgniarki podczas dożylnego podania pacjentowi leku było zawinione. Na pojęcie winy składają się dwa elementy: obiektywny – bezprawność oraz subiektywny, czyli taki, który daje możliwość postawienia sprawcy zarzutu niewłaściwego zachowania się, w tym np. niedbalstwa.

Zaniechanie zmiany miejsca wkłucia wenflonu

Skutkiem nienależytego obserwowania miejsca wkłucia było powstanie zakażenia 4. stopnia; zaniechanie zmiany miejsca wkłucia przez okres 11 dni było z 95-procentowym prawdopodobieństwem przyczyną zakażenia pacjenta gronkowcem złocistym. Margines niepewności wynika z braku badania (…) końcówki wenflonu.

„Nie monitorowano pacjentki należycie”

Dostrzegając potrzebę szczególnego nadzoru nad pacjentką, umieszczono ją w sali intensywnego nadzoru, ale nie monitorowano jej należycie, gdyż zdołała się wyswobodzić z zapiętych pasów obezwładniających i wyskoczyć przez okno. Sala ta sąsiaduje z pokojem pielęgniarek.

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru

Nie budzi wątpliwości Sądu Okręgowego, że pielęgniarka zareagowała zbyt impulsywnie, telefonując do przełożonej i stosując swoisty szantaż twierdzeniem, że nie przystąpi do pracy, gdy nie otrzyma wsparcia kolejnej pielęgniarki. Jednakże nie można tu doszukać się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 117

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1062 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo nigdy nie będzie zawodem prestiżowym

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z postów na temat różnic w wynagrodzeniach pielęgniarek pojawiły się dwa poniższe komentarze. Pielęgniarki wskazują, że odwieczne kłótnie…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. Umowa o pracę, kontraktowa - do 11 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Poradnia kardiologiczna oferującą diagnostykę nieinwazyjną i konsultacje lekarskie na wysokim poziomie zarówno dorosłym, jak i dzieciom od pierwszych…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka złożyła skargę. NFZ nałożył 82 tys. kary.

8 min czytania
Pielęgniarka pisze skargę do ministra zdrowia i zawiadamia prokuraturę… NFZ nakłada karę na pogotowie… Pogotowie odwołuje się na drodze sądowej… Redakcja Ogólnopolskiego…
Komentarze