Sejm ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku zmienił ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Chodzi o tzw. "dodatkową opiekę pielęgnacyjną".

2 min czytania
AktualnościDodatkowa opieka pielęgnacyjna
Sejm ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku zmienił ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Chodzi o tzw. "dodatkową opiekę pielęgnacyjną".

USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

(…)

Art. 4.

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

3) w art. 27a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pielęgniarka, położna może wykonywać w zakładzie opieki zdrowotnej dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, osobą bliską, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub opiekunem prawnym.”.


Jak brzmi art. 34  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.


Zobacz wypowiedź w powyższej sprawie  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mareka Habera na posiedzeniu plenarnym sejmu w dniu 22 kwietnia 2009 roku:

’Sprawa dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i tego, co jest zawarte w ustawie wprowadzającej w tym zakresie. Ustawa wprowadzająca, jak wspomniałem, reguluje tylko i wyłącznie kwestie techniczne. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej było zapisane w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, ono zostało zapisane w ustawie o prawach pacjenta. Jest mowa o dodatkowej opiece pielęgnacyjnej, która jest świadczona albo przez osoby bliskie, albo przez osobę, którą wyznacza rodzina czy pacjent, i jest ona świadczona na podstawie umowy cywilnej zawartej pomiędzy pacjentem czy rodziną pacjenta a osobą – w tym wypadku mówimy o pielęgniarce, o położnej, o praktyce – która będzie tę opiekę sprawowała. Szpital czy zakład opieki zdrowotnej jest instytucją, która ma doprowadzić do umożliwienia świadczenia tej opieki. Nie jest stroną, która podpisuje tę umowę cywilną. Oczywiście należy myśleć o tym, pamiętać o tym, że szpital, zakład opieki zdrowotnej jako szczególna instytucja powinien funkcjonować w oparciu o określone zasady, regulamin organizacyjny, który każdy zakład opieki zdrowotnej powinien posiadać. W tym regulaminie organizacyjnym powinny również znaleźć się zapisy mówiące o tym, na jakich zasadach osoba bliska czy pielęgniarka i położna, o której w tej chwili mówimy, może tę dodatkową opiekę pielęgnacyjną świadczyć. Natomiast jest to kwestia realizacji prawa, które jest zapisane, a nie specjalnego wyrażania zgody na to, czy może to być zrobione, czy też nie. Podkreślam, mówimy o pewnych…

    (Poseł Lech Kołakowski: Konieczne jest udzielenie zgody czy nie?)

    Niekonieczne jest udzielenie zgody, bo ta zgoda jest zapisana w ustawie, pacjent ma prawo do takiej dodatkowej opieki. W związku z tym tutaj dyskusja jest bezprzedmiotowa. To, o czym możemy rozmawiać, to zasady udzielania tej opieki. Ponieważ na oddział szpitalny nie powinny wchodzić osoby postronne, które nie mają upoważnienia, więc możemy tylko rozmawiać, dyskutować o kwestiach organizacyjnych. Chodzi o zasady wstępu tych osób, które zostaną wskazane przez osobę, pacjenta czy też rodzinę’.

Ustawa została skierowana do senatu.

Opracował Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Komentarze