Siatka płac pielęgniarek – minister obniża wymogi kwalifikacyjne.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Siatka płac pielęgniarek – minister obniża wymogi kwalifikacyjne.

Ministerstwo zdrowia walczy z brakiem pielęgniarek obniżaniem wymogów kwalifikacyjnych

Wiceminister zdrowia pisze rozpaczliwy list do izby pip w sprawie obniżenia wymogów kwalifikacyjnych dla grupy pielęgniarek, wykonujących świadczenia zdrowotne. Czy minister nie ma świadomości, że kompletnie to nie współgra z podziałem pielęgniarek w siatce płac?

Poniżej publikujemy przedmiotowe pismo oraz komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Warszawa, 2 maja 2022 r.

ZPR.664.11.2022.AW

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
do Ministerstwa Zdrowia wpływają w ostatnim czasie informacje dotyczące trudności z zapewnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach, zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej, określonymi w części III załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540). Problem ten dotyczy także szkół specjalnych, co szczególnie niepokoi z uwagi na specyficzne potrzeby uczniów tych placówek.

Wg danych dotyczących liczby pielęgniarek posiadających kwalifikacje do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole:

1) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego nauczania i wychowania – 182 pielęgniarki (specjalizacja w tej dziedzinie była prowadzona do 2015 r., dane z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – (CKPPiP)),
2) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania – 5964 pielęgniarki (dane z CKPPiP),
3) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – 2549 pielęgniarek (dane z CKPPiP),
4) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego – 1891 pielęgniarek (dane z CKPPiP).

Ponadto tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa posiada 37 498 pielęgniarek (dane na koniec 2021 r. z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych).
Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że pomimo wzrostu stawki kapitacyjnej w latach 2017-2021, z poziomu 62,16 zł do poziomu 90,12 zł, tylko nieznacznie wzrosła w tym samym okresie liczba pielęgniarek/higienistek szkolnych udzielających świadczeń zdrowotnych uczniom, tj. z 7750 do 8126 osób.

Konieczne wydaje się zatem podjęcie pilnych działań w tej sprawie. Pojawią się propozycje rozszerzenia definicji pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, określonej w ustawie o opiece zdrowotnej nad uczniami, przez uwzględnienie np. pielęgniarek rozpoczynających kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, czy pielęgniarek posiadających tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Z informacji uzyskanych z CKPPiP (na podstawie danych zawartych w Systemie na rok 2022 zaplanowano do realizacji 30 kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, z planowaną liczbą uczestników 1053.

Przedstawiając powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie w tym zakresie i zaproponowanie możliwych do podjęcia działań, zarówno o charakterze legislacyjnym, jak i pozalegislacyjnym, które mogłyby w możliwie krótkim czasie przyczynić się do poprawy sytuacji i wzmocnienia opieki profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

źródło: oipip-poznan.pl

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Powyższa korespondencja jest kolejnym dowodem na absurdalny podział pielęgniarek na grupy w siatce płac. Podziału ze względu na wykształcenie.

Dotychczas pielęgniarki mogły wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie, o którym pisze wiceminister zdrowia, spełniając określone wymogi kwalifikacyjne – zapisane w ustawie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka, która:

posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub
odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

Morze absurdów w siatce płac pielęgniarek

Wniosek pierwszy:

W powyższym katalogu nie ma pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją.

Wniosek drugi:

Pielęgniarki z tytułem magistra, lub specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym mają ten sam zakres kompetencji zawodowych. Obowiązków i uprawnień. Natomiast ich wynagrodzenia zasadnicze w siatce płac są bardzo zróżnicowane.

Wniosek trzeci:

Pielęgniarka w trakcie specjalizacji… Nie ma takiego opisu w siatce płac pielęgniarek. Do jakiej grupy zaliczyć taką pielęgniarkę? Zakres kompetencji ma taki sam jak pielęgniarki z tytułem magistra, lub specjalisty lub kursem kwalifikacyjnym.

Wniosek czwarty:

Minister chce wprowadzić kolejną kategorię pielęgniarek: w trakcie kursu kwalifikacyjnego. Nie ma takiego opisu w siatce płac pielęgniarek. Do jakiej grupy zaliczyć taką pielęgniarkę? Zakres kompetencji będzie miała taki sam jak pielęgniarki z tytułem magistra, lub specjalisty lub kursem kwalifikacyjnym.

Wniosek piąty:

Jedna grupa pielęgniarek w siatce płac. Dodatki za podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dlaczego związek pielęgniarek i minister zdrowia krzywdzą i skłócają środowisko pielęgniarskie?

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 140

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7408 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: na zastępstwo wstawiana jest osoba bez kwalifikacji.

2 min czytania
Kompetencje zawodowe pielęgniarek a kariera pozioma w pielęgniarstwie 2 lipca na Facebook’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy post dotyczący artykułu pt….
AktualnościOferty pracy

Pielęgniarki - oferta pracy z wynagrodzeniem z nowej siatki płac.

1 min czytania
Nowa siatka płac pielęgniarek Poniżej publikujemy pierwszą ofertę pracy, która spełnia wymogi nowej siatki płac pielęgniarek i położnych. Oferta zawiera widełki zarobków,…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Wynagrodzenia pielęgniarek – dlaczego związek optuje za 1 100 PLN różnicy.